Άγιος Αυστρεμόνιος Αρβέρνης.

Ὁ Ἅγιος Ὁμολογητὴς Αὐστρεμόνιος
Π
ρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀρβέρνης (Κλερμὸν) καὶ Ἀπόστολος Ἀρβέρνων

† 1η Νοεμβρίου

̔O Ἅγιος Πατέρας μας Αὐστρεμόνιος (Αustremonius ἢ Stremonius) συμμετεῖχε στὴν ἀποστολὴ τῶν ἑπτὰ Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι στάλθησαν τὸν Γ ́ αἰ. ἀπὸ τὴν Ρώμη, ἀπὸ τόν Ἁγιο Πάπα Φαβιανό († Μνήμη: 5η Αὐγούστου, 236 250), γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῆς Γαλατίας (σημ. Γαλλίας), ἐπὶ Δεκίου (περὶ τὸ 250).

Οἱ Ἅγιοι ἑπτὰ Ἐπίσκοποι ἦσαν οἱ ἑξῆς:

Ἅγιος Διονύσιος Παρισίων († Μνήμη: 9η Ὀκτωβρίου),
Ἅγιος Αὐστρεμόνιος Ἀρβέρνης († Μνήμη: 1η Νοεμβρίου),
Ἅγιος Σατουρνῖνος Τουλούζης († Μνήμη: 29η Νοεμβρίου),
Ἅγιος Γατιανὸς Τουρώνης († Μνήμη: 18η Δεκεμβρίου),
Ἅγιος Τρόφιμος Ἀρελάτης († Μνήμη: 29η Δεκεμβρίου),
Ἅγιος Παῦλος Ναρβόννης († Μνήμη: 22α Μαρτίου) καὶ
Ἅγιος Μαρτιάλιος Λιμόζης († Μνήμη: 30ὴ Ἰουνίου),

(περισσότερα…)