Βίοι Αγίων – Ο Άγιος Ονούφριος (12 Ιουνίου).

Agios Onoufrios

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τον βίο του Αγίου Ονουφρίου, σε μορφή .pdf εδώ : Βίοι Αγίων – Ο Άγιος Ονούφριος

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας δεν εἶναι μερικές χιλιάδες∙ εἶναι ἀρκετά ἐκατομμύρια. Κάθε προσπάθεια βέβαια να τους μετρήσει κάποιος θα ἦταν μᾶλλον μια ματαιοπονία. Καί ἄν κάποιος, ὐποθετικά. ἐνδιαφερόταν νά μετρήσει ὅλους τούς Ἀποστόλους, τούς Προφῆτες, τούς Ἱεράρχες, τούς Ἱερομάρτυρες, τούς Ὁσίους, τούς Ὁσιομάρτυρες, τούς Ὁμολογητές καί ἁπλά ὅλους τούς ἅγιους ἄνδρες καί γυναῖκες μαζί θά εὕρισκε νά εἶναι περισσότεροι ἀπό τήν ἄμμο τῆς θάλασσας.

(περισσότερα…)

Αλφαβητικόν Αγιολόγιον. Βίοι Αγίων.

Α

 

(περισσότερα…)

Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Εν Βενετία 1819.

14.02.2013

Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου.

  • Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Τόμος Πρώτος (Μήνες : Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος). Εν Βενετία 1819.
  • Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Τόμος Δεύτερος (Μήνες : Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος). Εν Βενετία 1819.
  • Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Τόμος Τρίτος (Μήνες : Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος). Εν Βενετία 1819.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους τόμους του Συναξαριστή εδώ :

anemi.lib.uoc.gr

και εδώ :

anemi.lib.uoc.gr (2)

Μέγας Συναξαριστής – Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη. Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1891 – 1896.

14.02.2013

Μέγας Συναξαριστής – Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη. Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1891 – 1896.

  • Μέγας Συναξαριστής / Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, Μήνας Μάρτιος (T. 3). Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1891.
  • Μέγας Συναξαριστής / Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, Μήνας Απρίλιος (T. 4). Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1892.
  • Μέγας Συναξαριστής / Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, Μήνας Αύγουστος (T. 8). Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1894.

(περισσότερα…)