Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: Οι προφητείες που εκπληρώθηκαν κατά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. [Κατήχηση ΙΓ΄ (κγ΄-κθ΄), Κατήχηση ΙΔ΄ (α΄-ε΄)].

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΓ΄. Αναφέρεται στο: «Σταυρωθέντα και ταφέντα» 

ΚΓ’. Εμείς όμως ας επανέλθουμε στο θέμα των προφητικών αποδείξεων που μου ζητήσατε. Σταυρώθηκε ο Κύριος, έχεις ακούσει όλες τις μαρτυρίες. Βλέπεις τον τόπο του Γολγοθά. Συμφωνείς και το επικροτείς επαινετικά και δοξολογικά. Πρόσεξε μήπως καμιά φορά, σε περίοδο διωγμού, Τον απαρνηθείς. Να μην ευφραίνεσαι μόνο σε περίοδο ειρήνης για τον Σταυρό, αλλά και σε καιρό διωγμού να έχεις την ίδια πίστη. Να μην είσαι φίλος του Ιησού τον καιρό της ειρήνης και τον καιρό του πολέμου να γίνεσαι εχθρός. Παίρνεις τώρα άφεση των αμαρτημάτων σου και πνευματική δωρεά τα χαρίσματα του Βασιλιά. Όταν έλθει ο πόλεμος, πολέμησε γενναία για το Βασιλιά σου. Ο Ιησούς σταυρώθηκε για σένα, ο αναμάρτητος. Και συ ο αμαρτωλός, δεν θα σταυρωθείς για Εκείνον, που σταυρώθηκε για σένα και τις αμαρτίες σου; Δεν πρόκειται να Τού κάνεις χάρη. Τού το χρωστάς. Θα δώσεις αυτό που έχεις πάρει πιο μπροστά. Όταν θα σταυρωθείς για χάρη Εκείνου, είναι σαν να ομολογείς ότι Εκείνος για χάρη σου σταυρώθηκε στο Γολγοθά

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Το πνεύμα της αποστασίας στους έσχατους καιρούς.

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Το πνεύμα της αποστασίας στους έσχατους καιρούς.

«Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον, ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἤ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός» (Β’ Θεσ. β’ 3-4).

Ο Απόστολος ὁμιλεῖ σαφῶς περὶ τῆς Ἀποστασίας, ἡ ὁποία θὰ συμβεί στὶς ἔσχατες ἡμέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Περὶ αὐτῆς ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλες Ἐπιστολές του. Στὴν Πρώτη πρὸς Τιμόθεον γράφει: «Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α’ Τιμ. δ’ 1).

(περισσότερα…)

Δαμασκηνός ο Στουδίτης. Λόγος κοινή φράσει, περί της συντελείας του κόσμου, και περί του Αντιχρίστου, και περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεταφρασθείς εκ του Λόγου του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιππολύτου Πάπα Ρώμης.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Δαμασκηνός ο Στουδίτης. Λόγος κοινή φράσει, περί της συντελείας του κόσμου, και περί του Αντιχρίστου, και περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεταφρασθείς εκ του Λόγου του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιππολύτου Πάπα Ρώμης.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος περί της δευτέρας παρουσίας και κρίσεως.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος περί της δευτέρας παρουσίας και κρίσεως

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος παραινετικός. Περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, και περί μετανοίας

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος παραινετικός. Περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, και περί μετανοίας

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Εις την παρουσίαν του Κυρίου (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Εις την παρουσίαν του Κυρίου (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ).

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Περί υπομονής και συντελείας και της δευτέρας παρουσίας. Και περί μελέτης των θείων Γραφών. Και τι το της ησυχίας ωφέλιμον.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Περί υπομονής και συντελείας και της δευτέρας παρουσίας. Και περί μελέτης των θείων Γραφών. Και τι το της ησυχίας ωφέλιμον.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος εις τον τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν και εις την δευτέραν παρουσίαν. Και περί αγάπης και ελεημοσύνης.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος εις τον τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν και εις την δευτέραν παρουσίαν. Και περί αγάπης και ελεημοσύνης.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Ερωτήσεις και αποκρίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Ερωτήσεις και αποκρίσεις.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος περί της κοινής αναστάσεως και μετανοίας και αγάπης. Και εις την δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού. 

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος περί της κοινής αναστάσεως και μετανοίας και αγάπης. Και εις την δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού.