Πρακτικά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. [Acta Conciliorum Oecumenicorum].


Πρακτικά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. [Acta Conciliorum Oecumenicorum].

  • Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος Εφέσου [431]
  • Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος Χαλκηδόνος [451]
  • Ενδημούσα Σύνοδος Κωνσταντινούπολης και Ιεροσολύμων [536]
  • E΄ Οικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολης [553]
  • Σύνοδος Λατερανού [649]
  • ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολης [680-681]
  • Εν Τρούλλω (Πενθέκτη) Οικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολης [691-692]
  • Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος Νικαίας [787]

(περισσότερα…)