Ηλίας Μηνιάτης. : Με ποιον τρόπο πρέπει οι Χριστιανοί να τιμούν τα πάθη του Χριστού σε αυτές τις άγιες μέρες.

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ».’Ιωάνν. ιβ’ 13)

Όταν εγώ βλέπω τον Ιησού Χριστό να μπαίνει με τόση τιμή, με τόση δοξολογία, με τόσο θρίαμβο μέσα στην Ιερουσαλήμ, μπορώ να λογαριάσω με δίκαιο λόγο, πως από τον φθόνο και μίσος των αρχιερέων, των πρεσβυτέρων και γραμματέων δεν έχει πλέον να φοβάται κανένα κακό.

Ω πόλη αγία, όντως πόλη του Θεού Ιερουσαλήμ! «δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ» στους περασμένους αιώνας, δεδοξασμένα θέλουν λαληθεί περί σου και  στους αιώνες τους μέλλοντες, για την ευχαριστία και αγάπη, όπου δείχνεις προς τον θείο σου ευεργέτη! Ευγνώμονες παίδες Εβραίων, επαινώ την αγαθή σας διάθεση· εσείς τώρα πιάνετε κλάδους ελαιών και βάια φοινίκων, σύμβολα νίκης, με τα οποία προαπαντάτε, ως βασιλέα του Ισραήλ, τον θαυματουργό αυτό υιό Δαυΐδ· δείχνετε μία καρδιά πως είσθε έτοιμοι να πιάσετε και τα όπλα, για να τον φυλάξετε κάθε καιρό, από των εχθρών του τα μηχανήματα.

(περισσότερα…)

Κατάλογος Πατερικών κειμένων (για ανάγνωση ή αποθήκευση).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των πατερικών βιβλίων (σε μορφή .pdf) εδώ:

ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ, ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ


ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ

(περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Εις την Θεοτόκον.

Ηλίας Μηνιάτης. Εις την Θεοτόκον.

«Ὀρφανοί, ὁποὺ ἐστερηθήκατε ἀπὸ τοὺς γονεῖς σας, ξένοι ὁποὺ ἐχάσατε τὴν εὐτυχίαν σας, ἄρρωστοι, τεθλιμμένοι, ἁμαρτωλοί, μὴ λυπῆσθε· ἐσεῖς ἔχετε Μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μητέρα, ὁποὺ σᾶς κυβερνᾶ εἰς τὴν ξενητείαν σας, ὁποὺ σᾶς τρέφει εἰς τὴν πτωχείαν σας· ὁποὺ σᾶς δίδει εἰς τὰ πάθη τὴν ἰατρείαν, εἰς τὰς θλίψεις τὴν παρηγορίαν, εἰς τὰς σκλαβίας τὴν ἐλευθερίαν, εἰς τὰς ἁμαρτίας τὴν συγχώρησιν· μὴ λυπῆσθε, ἐσεῖς ἔχετε Μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ! (περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Περί Παραδείσου.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ. α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει. β. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να τον κερδίσουν, αλλά δεν μπορούν να τον καταλάβουν. (Κυριακή Ε΄ των Νηστειών).

α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει.

…Η βασιλεία του Ιησού Χριστού, δεν είναι η βασιλεία του Κόσμου τούτου. Είναι η βασιλεία των Ουρανών, είναι η μακαριότητα του Θεού, είναι η δόξα η ατελείωτη, είναι η ζωή η αθάνατη, είναι με ένα λόγο ο Παράδεισος. Παράδεισος! Μόνο που τον ονομάζω, χαίρεται το πνεύμα μου. Μόνο να τον συλλογισθώ, ευφραίνεται η ψυχή μου. Παράδεισος, η ευτυχισμένη πατρίδα των προπατόρων μου, ο γλυκύς λιμένας της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της αγάπης μου, το ύστερο βραβείο της πίστεως μου.

(περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Περί Κολάσεως.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΚΟΛΑΣΕΩΣ. (Κυριακή Δ΄των Νηστειών).

Είναι αδύνατον να μην πέσει, τέλος πάντων, στον γκρεμό της απώλειας, όποιος τρέχει τον δρόμο της κακίας. Το τέλος των πονηρών εγχειρημάτων είναι η συμφορά, και πάντοτε μιαν αμαρτωλή πολιτεία την ακολουθεί μια δυστυχέστατη καταστροφή. Κακή ζωή, κακός θάνατος…

Βάλτε μπροστά στα μάτια της διάνοιας σας, ακροατές, μια υπόγεια ζοφερή φυλακή σκότους εξώτερου, μια βαθύτατη άβυσσο. Ένα τάφο βορβορώδη, άχαρο κατοικητήριο του κλαθμού και της λύπης. Η μια φοβερότατη κάμινο σκοτεινότατου πυρός, άσβεστη στη φλόγα, αμέτρητη στο πλάτος, αφάνταστη στο βάθος.

[Α΄. Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ]

Και εδώ μέσα κλεισμένο, θαμμένο, καιγόμενο, στοχαστείτε έναν ταλαίπωρο αμαρτωλό, τον οποίο πληγώνει παντοτινά και ακατάπαυστα η κραταιά δεξιά του Υψίστου με τρία κοντάρια, στις τρεις εξαίρετες δυνάμεις της ψυχής, στον νου, στη θέληση, και στην ενθύμηση, προκαλώντας του τρεις φοβερές πληγές.

(περισσότερα…)