Κατάλογος Πατερικών κειμένων (για ανάγνωση ή αποθήκευση).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των πατερικών βιβλίων (σε μορφή .pdf) εδώ:

ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ, ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ


ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ

(περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Εις την Θεοτόκον.

Ηλίας Μηνιάτης. Εις την Θεοτόκον.

«Ὀρφανοί, ὁποὺ ἐστερηθήκατε ἀπὸ τοὺς γονεῖς σας, ξένοι ὁποὺ ἐχάσατε τὴν εὐτυχίαν σας, ἄρρωστοι, τεθλιμμένοι, ἁμαρτωλοί, μὴ λυπῆσθε· ἐσεῖς ἔχετε Μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μητέρα, ὁποὺ σᾶς κυβερνᾶ εἰς τὴν ξενητείαν σας, ὁποὺ σᾶς τρέφει εἰς τὴν πτωχείαν σας· ὁποὺ σᾶς δίδει εἰς τὰ πάθη τὴν ἰατρείαν, εἰς τὰς θλίψεις τὴν παρηγορίαν, εἰς τὰς σκλαβίας τὴν ἐλευθερίαν, εἰς τὰς ἁμαρτίας τὴν συγχώρησιν· μὴ λυπῆσθε, ἐσεῖς ἔχετε Μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ! (περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Περί Παραδείσου.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ. α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει. β. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να τον κερδίσουν, αλλά δεν μπορούν να τον καταλάβουν. (Κυριακή Ε΄ των Νηστειών).

α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει.

…Η βασιλεία του Ιησού Χριστού, δεν είναι η βασιλεία του Κόσμου τούτου. Είναι η βασιλεία των Ουρανών, είναι η μακαριότητα του Θεού, είναι η δόξα η ατελείωτη, είναι η ζωή η αθάνατη, είναι με ένα λόγο ο Παράδεισος. Παράδεισος! Μόνο που τον ονομάζω, χαίρεται το πνεύμα μου. Μόνο να τον συλλογισθώ, ευφραίνεται η ψυχή μου. Παράδεισος, η ευτυχισμένη πατρίδα των προπατόρων μου, ο γλυκύς λιμένας της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της αγάπης μου, το ύστερο βραβείο της πίστεως μου.

(περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Περί Κολάσεως.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΚΟΛΑΣΕΩΣ. (Κυριακή Δ΄των Νηστειών).

Είναι αδύνατον να μην πέσει, τέλος πάντων, στον γκρεμό της απώλειας, όποιος τρέχει τον δρόμο της κακίας. Το τέλος των πονηρών εγχειρημάτων είναι η συμφορά, και πάντοτε μιαν αμαρτωλή πολιτεία την ακολουθεί μια δυστυχέστατη καταστροφή. Κακή ζωή, κακός θάνατος…

Βάλτε μπροστά στα μάτια της διάνοιας σας, ακροατές, μια υπόγεια ζοφερή φυλακή σκότους εξώτερου, μια βαθύτατη άβυσσο. Ένα τάφο βορβορώδη, άχαρο κατοικητήριο του κλαθμού και της λύπης. Η μια φοβερότατη κάμινο σκοτεινότατου πυρός, άσβεστη στη φλόγα, αμέτρητη στο πλάτος, αφάνταστη στο βάθος.

[Α΄. Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ]

Και εδώ μέσα κλεισμένο, θαμμένο, καιγόμενο, στοχαστείτε έναν ταλαίπωρο αμαρτωλό, τον οποίο πληγώνει παντοτινά και ακατάπαυστα η κραταιά δεξιά του Υψίστου με τρία κοντάρια, στις τρεις εξαίρετες δυνάμεις της ψυχής, στον νου, στη θέληση, και στην ενθύμηση, προκαλώντας του τρεις φοβερές πληγές.

(περισσότερα…)