Εκλογή από τους αγίους Πατέρες περί προσευχής και προσοχής. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Ενδεχομένως η »Εκλογή από τους αγίους Πατέρες περί προσευχής και προσοχής» είναι έργο του Οσίου Καλλίστου Αγγελικούδη

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 213-215).

Εκλογή από τους αγίους Πατέρες περί προσευχής και προσοχής

(περισσότερα…)