Άλέξανδρος Λυκοπολίτης (επίσκοπος Λυκοπόλεως). (Alexander Lycopolitanus, PG 18).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 18ος (PG 18)


Άλέξανδρος Λυκοπολίτης, (επίσκοπος Λυκοπόλεως).


Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αλεξάνδρου του Λυκοπολίτου (επισκόπου Λυκοπόλεως), (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άλέξανδρος Λυκοπολίτης (επίσκοπος Λυκοπόλεως). (Alexander Lycopolitanus, PG 18).