Μελέτιος Συρίγος. Ακολουθία και προσευχητικός κανόνας των Οσίων Πατέρων των Σπηλαίων του Κιέβου.

Μπορείτε να διαβάσετε και το βιβλίο: Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου.


Η 28η Αυγούστου (10 Σεπτεμβρίου ν. η) είναι ημέρα μνήμης για όλους όσους ασκήθηκαν και έλαμψαν στα Σπηλαία τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου, Αγίους, Βασιλείς, Ιερείς, Αρχιερείς, Μάρτυρες και Μοναχούς.

Ο Ιερομόναχος Μελέτιος Συρίγος, το 1643 ταξίδεψε το Κίεβο της μικρής Ρωσίας και κατόπιν παρότρυνσης του Μητροπολίτη Κιέβου Πέτρου Μογίλα, συνέταξε ακολουθία στους Οσίους Πατέρες της Λαύρας των Σπηλαίων, με τίτλο: »Ακολουθία και προσευχητικός κανόνας των Οσίων των Σπηλαίων του Κιέβου και όλων των Αγίων έλαμψαν στη Μικρή Ρωσία΄΄.

Στην ακολουθία μνημονεύονται οι: Βασιλιάς Βλαδίμηρος, Αρχιερείς Αλέξιος, Βαρλαάμ, Γρηγόριος, Διονύσιος, Ιλαρίων, Ιωνάς, Κυπριανός, Λαυρέντιος, Νήφων, Νικήτας, Πέτρος, Στέφανος, Φώτιος. Όσιοι Αγαπητός, Αθανάσιος, Αλύπιος, Αντώνιος, Αρέθας, Γεράσιμος, Δαμιανός, Έρασμος, Θεοδόσιος, Θεόφιλος, Ησαΐας, Ιερεμίας, Ισαάκ, Ιωάννης, Λαυρέντιος, Λεόντιος, Μάρκος, Ματθαίος, Μιχαήλ, Μωυσής, Νικόδημος, Νικόλαος, Νίκων, Νίκων, Νέστωρ, Ονησοφόρος, Ποιμήν, Πρόχορος, Σπυρίδων. Μάρτυρες Βασίλειος, Ευστράτιος, Θεόδωρος.

(περισσότερα…)

Ακολουθία και ευχές της Θείας μεταλήψεως.

«Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκαν καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. Στ´, 53-4).

Ἡ ὅλη προετοιμασία γιὰ τὴ θεία Κοινωνία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν Ἀκολουθία τῆς θείας Μεταλήψεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη· τὸν Κανόνα, ποὺ διαβάζεται τὴν παραμονὴ τῆς ἡμέρας κατὰ τὴν ὁποία θὰ κοινωνήσει ὁ πιστός· τὴν κυρίως Ἀκολουθία, μὲ τὶς εὐχές, ποὺ διαβάζεται τὸ πρωί, προτοῦ μεταβοῦμε στὴν ἐκκλησία γιὰ τὴ θεία Λειτουργία· καὶ ἀπὸ τὶς μικρὲς εὐχὲς ποὺ λέγει ὁ λειτουργὸς ἀμέσως πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

______________________________________________________________________________________________________________________________

ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

Μέλλων προσελθεῖν τοῖς ἀχράντοις Μυστηρίοις, μετὰ τὴν ἀφ᾿ ἑσπέρας εἰθισμένην Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀποδείπνου, ἕως τέλους τοῦ «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν…», λέγε μετὰ κατανύξεως τὸν παρόντα Κανόνα, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον.

(περισσότερα…)