Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης. Περί εγκρατείας.

Εγκράτεια εἶναι τὸ νὰ δαμάζεις τὴν σωματικὴ ἡδονή. Τὴν φωτιὰ φουντώνει ὁ ἄνεμος καὶ τὸν ἔρωτα ἡ συνήθεια. Γι᾿ αὐτὸ, ἄς μὴ θελήσουμε νὰ διαθέσουμε τὰ μέλη μας ὡς ὅπλα γιὰ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἡδυπάθεια· ἀλλὰ καλύτερα ὡς ἀναστηθέντες ἐκ νεκρῶν, νὰ κάνουμε τὰ μέλη μας ὅπλα δικαιοσύνης καὶ ἁγιασμοῦ, διότι ὁ Θεὸς εἶναι ῞Αγιος καὶ εὐχαριστεῖται σέ ῾Αγίους.

῞Αγιος εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι καθαρὸς ἀπὸ κακία καὶ ἔφυγε μακριὰ ἀπὸ τίς ἁμαρτίες. Κανένα κακὸ δὲν φυτρώνει στὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔβαλε θεμέλια τῆς σοφίας τὴν σωφροσύνη καὶ τὴν ἁγνεία.

(περισσότερα…)