Όσιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Τα έργα του.

Όσιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Τα έργα του.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα βιβλία σε μορφή .pdf εδώ :

Ελληνική Πατρολογία Migne, PG 123. Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, Τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος Πρώτος. Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ερμηνεία εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ερμηνεία εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (κεφ. 1-7).

Ελληνική Πατρολογία Migne, PG 124. Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, Τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος Δεύτερος. Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (κεφ. 8-21). Εξήγησις της προς Ρωμαίους επιστολής, προς Κορινθίους Πρώτης και Δευτέρας, προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς Φιλιππησίους, προς Κολλοσαείς, προς Θεσσαλονικείς Πρώτης και Δευτέρας.

Παύλου του Θείου και ένδοξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί. Τόμος Πρώτος. Την προς Ρωμαίους και την προς Κορινθίους Πρώτην περιέχων. Ενετίησιν, 1819.

Παύλου του Θείου και ένδοξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί. Τόμος Δεύτερος. Την προς Κορινθίους Δευτέραν. την προς Γαλάτας. Την προς Εφεσίους, την προς Φιλιππησίους και την προς Κολλοσαείς περιέχων. . Ενετίησιν, 1819.

Παύλου του Θείου και ένδοξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί. Τόμος Τρίτος. Την προς Θεσσαλονικείς Πρώτην και Δευτέραν, την προς Τιμόθεον Πρώτην και Δευτέραν, την προς Τίτον, την προς Φιλήμονα, και την προς Εβραίους περιέχων. Ενετίησιν, 1819.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφύλακτος Αχρίδος (Βουλγαρίας). Λόγοι και επιστολές.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα βιβλία σε μορφή .pdf εδώ :

Θεοφύλακτος Αχρίδος. Λόγοι.

Θεοφύλακτος Αχρίδος. Επιστολαί.

Ο Όσιος Θεοφύλακτος ( – 1107) ήταν λόγιος κληρικός του 11ου αιώνα. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Ρήτωρ της Μεγάλης Εκκλησίας, και αργότερα, το 1075 χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Βουλγαρίας. Η καταγωγή του ήταν από την Εύβοια. Είχε άριστη εκκλησιαστική παιδεία. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και διετέλεσε μαθητής του Μιχαήλ Ψελλού. Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Δούκας (1071-1078) ανέθεσε στον Θεοφύλακτο τη μόρφωση του γιου του Κωνσταντινού του Πορφυρογέννητου. Ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής .Έγραψε κατά των Λατίνων «Προσλαλιά τινι των αυτού ομιλητών περί ων εγκαλούνται Λατίνοι». Η μνήμη του εορτάζεται στις στις 31 Δεκεμβρίου.