Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Περί του καρδιακού πυρός που φωτίζει την ψυχή.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο εδώ: Η νοερά άθλησις. Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


327. Εκείνοι οι οποίοι μετά θερμού ζήλου προσεύχονται, γράφει ο Σπεράνσκυ, περιορίζονται πολλές φορές στο «Κύριε ᾿Ελέησον», αλλά ενίοτε διακόπτεται και αυτό, όταν έρχονται σε έκσταση (αρπαγή προς Κύριον), όπως και σε μας ενίοτε συμβαίνει.

Αφού δε άπαξ αναφθεί το πυρ αυτό, εξακολουθεί να καίει αφ’ εαυτού του, και ουδείς γνωρίζει πως διατηρείται αυτό, Τούτο είναι ακατανόητο.

Αφού δε συνέλθει ο αρπαγείς, επαναλαμβάνει πάλι το «Κύριε Ελέησον». Ολόκληρη η προσευχή είναι: «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με».

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να οργίζεται ο άνθρωπος.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο εδώ: Η νοερά άθλησις. Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


301. Eφ’ όσον φρονεί κάποιος ορθά, κρίνει ότι δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο πράγμα, που θα δικαιολογούσε να οργίζεται κανείς, Υπάρχει κάτι άλλο πολυτιμότερο από την ψυχή και την ειρήνη της;

Όμως η οργή αφαιρεί αυτή την ανάπαυση της ψυχής του. Κατορθώνει ο ίδιος να αυξάνει το μέγεθος των αδικιών των άλλων και να μεγαλοποιεί αυτά τα άτοπα εντός της ίδιας του της ψυχής.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Οι λογισμοί.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε και το υπόλοιπο βιβλίο εδώ: Χειραγωγία στην πνευματική ζωή.


Οι λογισμοί

Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να ξεκόψει από την αμαρτία, έχει ν’ αντιμετωπίσει έναν άγριο εσωτερικό πόλεμο, που του κάνουν οι λογισμοί. Τους λογισμούς ακολουθούν τα εμπαθή αισθήματα, κι αυτά πάλι οι επιθυμίες. Από τη στιγμή που η ψυχή θα θελήσει να ικανοποιήσει μιαν  αμαρτωλή επιθυμία, αρχίζει να συντελείται η αμαρτία.

Γι’ αυτό είπε ο Κύριος: «Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού» (Ματθ. 5:28). Η συγκατάθεση, δηλαδή, σ’ έναν πονηρό λογισμό και η απόφαση για την εκτέλεση μιας αμαρτίας συνιστούν εσωτερική καρδιακή πτώση, που είναι βέβαια πολύ ελαφρότερη από την έμπρακτη, αλλά συνήθως οδηγεί σ’ αυτήν.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Ερμηνεία στο: «… ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Κολοσ. Γ΄, 16).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


«… ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Κολοσ. Γ΄, 16). Οἱ λέξεις: «ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς», καθορίζουν προσευχὴ προφορική, τοῦ εὐχολογίου. Οἱ δὲ λέξεις: «ἐν χάριτι, ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ», καθορίζουν προσευχὴ ἐσωτερική, νοερὰ, μέσα στήν καρδιά.

Οἱ ψαλμοί, οἱ ψαλμωδίες, οἱ ὕμνοι, οἱ ὠδές, ἀποτελοῦν τίς διάφορες ὀνομασίες τῶν πνευματικῶν ψαλμωδιῶν. Τὸ νὰ δείξει κανεὶς τίς μεταξύ τους διαφορές καθίσταται πολὺ δύσκολο, καθότι καὶ κατὰ τὸ περιεχόμενο καὶ κατὰ τὴν μορφὴ ὅλες, ἔχουν μεγάλη ὁμοιότητα μεταξύ τους, ὅλες ἐκφράζουν πνεῦμα εὐκτικό*. Ἅπαξ ἡ καρδιά ἀνυψωθεῖ πρὸς τὴν προσευχή, τὸ πνεῦμα τοῦ προσευχόμενου δοξολογεῖ τὸν Θεό, τόν εὐχαριστεῖ καὶ τοῦ ἀναφέρει τὰ αἰτήματά του.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Κανείς δεν μπορεί να παρακάμψει τη νοερά προσευχή.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ παρακάμψει τὴν νοερὰ προσευχὴ τελείως. Μᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ ζήσουμε πνευματικά χωρὶς νὰ ἀνερχόμαστε πρὸς τὸν Θεὸ διὰ τῆς προσευχῆς μας, Διότι ἡ πνευματικὴ φύση τῆς ψυχῆς μας ἔχει την ἀνάγκη Του. Μπορεῖ ὅμως ὁ πιστὸς νὰ ἀνέρχεται πρὸς τὸν Θεὸ, μόνο διὰ τῆς νοερᾶς προσευχῆς, διότι ὁ Θεὸς εἶναι νοητός.

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὑπάρχει νοερὰ προσευχὴ κατὰ τὸν προφορικὸ ἢ ἐξωτερικὸ (οἰκιακὸ ἢ ἐκκλησιαστικὸ τύπο). Ὅμως ὑπάρχει καὶ νοερὰ προσευχὴ καθ᾽ ἑαυτήν, χωρὶς ἐξωτερικὸ τύπο ἢ στάση τοῦ σώματος. ΄Η οὐσία τοῦ θέματος εἶναι καὶ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ἡ ἰδία, Γιὰ τὸν κοσμικὸ ἄνθρωπο εἶναι ἀπαραίτητος εἴτε ὁ ἕνας, εἴτε ὁ ἄλλος τύπος.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Όποιος στερείται της νοεράς προσευχής, καμία άλλη προσευχή δεν κατέχει ορθώς.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Ὅποιος στερεῖται τῆς νοερᾶς προσευχῆς, καμιά ἄλλη προσευχὴ δέν κατέχει ὀρθῶς. Μόνον ἡ νοερὰ προσευχὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ προσευχὴ καὶ ἡ περισσότερο εὐάρεστη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

΄Η νοερὰ προσευχὴ πρέπει νὰ ἀποτελέσει τὴν ψυχὴν τοῦ οἰκιακοῦ ἐκκλησιαστικοῦ εὐχολογίου. Ἐφ᾽ ὅσον ὅμως στοὺς δι᾽ εὐχολογίων προσευχόμενους, δὲν συνοδεύεται ἡ προσευχή τους μὲ τήν νοερὰ, αὐτή ἔχει μόνον ὄψη προσευχῆς, χωρὶς νὰ εἶναι τέτοια. Διότι τί εἶναι προσευχή;

Προσευχὴ εἶναι ἀναφορὰ πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδιᾶς, πρὸς δοξολογίαν, πρὸς εὐχαριστίαν στόν Θεό καὶ πρὸς αἴτησιν παρ᾽ αὐτοῦ ἀναγκαίων πνευματικῶν ἀγαθῶν.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Στην προσευχή υπάρχουν διαβαθμίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Στὴν προσευχὴ ὑπάρχουν διαβαθμίσεις.

Πρῶτος βαθμὸς — προσευχὴ σωματική: συνίσταται κυρίως στὴν ἀνάγνωση, ὀρθοστασία, γονυκλισία. Στὴν προσευχὴ αὐτή, ἡ προσοχὴ διαφεύγει, ἡ καρδία δὲν μετέχει, δὲν ἀκολουθεῖ ἀκριβῶς, διάθεση δὲν ὑπάρχει ὁλοκληρωτική, χρειάζεται ἐδῶ ὑπομονή, κόπος, ἱδρῶτας, Παρὰ ταῦτα θέτεις ὅρο καὶ ἐκτελεῖς προσευχή. Αὕτη ἡ προσευχὴ λέγεται πρακτικὴ ἐξωτερική, δηλαδὴ δι᾽ ἰδίας προσπαθείας μας καὶ μετὰ τοῦ σώματος ἐκτελουμένῃ.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Η αυτοεκτίμηση που βλάπτει τη ζωή.

Προσέχετε τον εαυτό σας. Η πρόοδος στην πνευματική ζωή διακρίνεται με την ολοένα και περισσότερη συναίσθηση της μηδαμινότητας μας. Ενώ όσο αυξάνει η εκτίμηση του εαυτού μας σέ κάτι, τόσο βαδίζουμε στην καταστροφή. Ο εχθρός θα το εκμεταλλευθεί αυτό. Θα πλησίαση και θα επιχείρηση να πετάξει κανένα πετραδάκι στον δρόμο μας για να σκοντάψουμε. Μία ψυχή που δίνει στον εαυτό της αξία, μοιάζει με τον κόρακα του Αισώπου που ακούγοντας τις κολακείες της αλεπούς για την «ωραία» του φωνή, άνοιξε το στόμα και του έπεσε το τυρί…

Πόσο χρήσιμο θα’ ταν να βρισκόταν κάποιος να σάς κατηγορεί. Να χαίρεσθε , αν ποτέ συμβεί αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο να σάς επαινούν όλοι και κανείς να μην σάς λέει την αλήθεια. Είναι νομίζετε δύσκολο να πλανηθεί ή να σκοντάψει κανείς; Απέχετε πολύ από το να θεωρείτε τον εαυτό σας άγιο και άξιο να συμβουλεύει τους άλλους;.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Προσευχή της καρδιάς: Το καθήκον και όσων ζουν στον κόσμο.

«᾿Αδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α´ Θεσσαλ. ε´ 17)

᾿Απὸ ᾿Επιστολὴ τοῦ ῾Αγίου Θεοφάνους

Γράφετε: «Μὲ ἐπισκέφθηκε μία εὐλαβὴς γυναίκα καὶ συζητήσαμε πνευματικὰ θέματα. Κάποια στιγμὴ μιλήσαμε γιὰ τὸ θέμα τῆς προσευχῆς καὶ ἐξεπλάγην ποὺ ἄκουσα τὴν ἐπισκέπτριά μου νὰ ἐπιμένει, ὅτι ὅσοι ζοῦν στὸν κόσμο ὄχι μόνο δὲν ἔχουν δύναμη γιὰ προσευχὴ τῆς καρδιᾶς, ἀλλὰ ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε κατάλληλη γι᾿ αὐτούς. Εἶπα ὅ,τι μπόρεσα, ἀλλὰ θὰ ἤθελα νὰ ζητήσω ἕναν λόγο ἀπὸ σᾶς σχετικὰ μὲ αὐτό».

῾Η ἐπισκέπτριά σας ἦταν λανθασμένη στὴν σκέψη της. ῞Οποιος δὲν ἔχει προσευχὴ τῆς καρδιᾶς δὲν ἔχει προσευχή, διότι μόνον ἡ προσευχὴ τῆς καρδιᾶς εἶναι ἀληθινὴ προσευχή, ἀποδεκτὴ καὶ εὐάρεστη στὸν Θεό. Αὐτὴ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὴν οὐσία καὶ τῆς κατ᾿ ἰδίαν προσευχῆς καὶ τῆς προσευχῆς στὸν Ναό· μόλις αὐτὴ χαθεῖ, τότε ἔχουμε μόνον ἕνα ὁμοίωμα προσευχῆς, ἀλλὰ ὄχι τὴν οὐσία της.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεoφάνης ο έγκλειστος. Περί νοεράς προσευχής.

Ἐπιθυμεῖτε νά μάθετε κάτι σχετικό μέ τήν προσευχή. Τί θά μποροῦσα νά σᾶς πῶ ποῦ νά μήν τό ξέρετε;

Πλησιάζοντας κανείς τόν Κύριο, ἀμέσως νοιώθει τήν ἀνάγκη νά προσευχηθεῖ. Σ’ αὐτό βοηθοῦν οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι καί τά προσευχητάρια. Καθώς ὅμως προσεύχεται κανείς, διαπιστώνει ὅτι ἡ προσευχή τοῦ διασπᾶται καί διάφοροι λογισμοί ἀπασχολοῦν τήν ψυχή. Τότε χρειάζεται ἀγῶνας.

(περισσότερα…)