Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Για τη μετάνοια.

Ὁ Κύριός μας ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἦρθε στή γῆ μας καί ἔγινε ἄνθρωπος (Ἰωαν. 1, 18), Ἐκεῖνος πού ἔγινε γιά μᾶς ὁδός σωτηρίας (Ἰωαν. 14, 6), μᾶς διδάσκει γιά τή μετάνοια μέ τήν μακάρια καί θεϊκή φωνή Του, λέγοντας: «Δέν ἦρθα νά καλέσω σέ μετάνοια τούς δικαίους, ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς» (Ματθ. 9, 13). Καί πάλι: «Δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό γιατρό οἱ ὑγιεῖς, ἀλλά οἱ ἄρρωστοι» (Μάρκ. 2, 17. Λουκ. 5, 32). Ἄν ἐγώ ἤμουν πού τά ἔλεγα αὐτά, ποτέ νά μή μέ ἄκουγες. Ἄν ὅμως αὐτά τά λέει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, γιατί τά καταφρονεῖς καί δέν φροντίζεις τή ζωή σου; Ἄν βλέπεις ὅτι ἔχεις μέσα σου τραύματα ἀπό τούς λογισμούς καί τίς πράξεις σου, γιατί ἀδιαφορεῖς γιά τά κρυφά τραύματά σου; Γιατί φοβᾶσαι τόν Γιατρό; Δέν εἶναι ἄγριος, οὔτε σκληρός, οὔτε ἄσπλαχνος. Δέν κρατάει μαχαίρι καί οὔτε μεταχειρίζεται φάρμακο πικρό καί καυτερό. Γιατρεύει μόνο μέ τό λόγο. Ἄν θέλεις νά ἔρθεις κοντά Του, Ἐκεῖνος εἶναι γεμᾶτος ἀγαθά καί εὐσπλαχνία. Γιά σένα ἦρθε ἀπό τόν οὐρανό. Γιά σένα ἔγινε ἄνθρωπος. Γιά νά Τόν πλησιάσεις ἄφοβα. Γιά σένα ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σέ γιατρέψει ἀπό τά φοβερά τραύματά σου. Μέ τήν πολλή ἀγάπη καί τή στοργή Του σέ καλεῖ κοντά Του.

Ἔλα κοντά μου, λέει, ἁμαρτωλέ. Βρές εὔκολα τή γιατρειά σου. Πέταξε ἀπό πάνω σου τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν. Πρόσφερε τήν προσευχή σου, βάλε πάνω στό τραῦμα σου δάκρυα.

(περισσότερα…)

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Για την υπομονή.

Ἐκεῖνος πού θέλει νά εὐαρεστήσει τόν Θεό καί, μέ τήν πίστη νά γίνει κληρονόμος Του, γιά νά ὀνομασθεῖ κι αὐτός παιδί τοῦ Θεοῦ, γεννημένο ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, πρέπει ν’ ἀποκτήσει πρίν ἀπ’ ὅλα, μακροθυμία καί ὑπομονή.

Πρέπει ἐπίσης, νά ὑπομένει μέ γενναιότητα τίς θλίψεις, τίς ταλαιπωρίες κι ὅλες τίς ἀνάγκες πού τόν βρίσκουν. Πρέπει δηλαδή νά ὑπομείνει τίς σωματικές ἀρρώστιες, τά διάφορα παθήματα, τούς ἐξευτελισμούς καί τίς προσβολές πού τοῦ γίνονται.

(περισσότερα…)

Φωνή των Πατέρων. Λόγοι Αγίων.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των λόγων (σε μορφή .pdf) εδώ:


Αββάς Δωρόθεος. Μην κατακρίνεις.


Αββάς Ζωσιμάς. Όταν σε αδικούν.


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Φιλοπτωχία.

(περισσότερα…)

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος περί της δευτέρας παρουσίας και κρίσεως.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος περί της δευτέρας παρουσίας και κρίσεως

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος παραινετικός. Περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, και περί μετανοίας

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος παραινετικός. Περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, και περί μετανοίας

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Εις την παρουσίαν του Κυρίου (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Εις την παρουσίαν του Κυρίου (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ).

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Περί υπομονής και συντελείας και της δευτέρας παρουσίας. Και περί μελέτης των θείων Γραφών. Και τι το της ησυχίας ωφέλιμον.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Περί υπομονής και συντελείας και της δευτέρας παρουσίας. Και περί μελέτης των θείων Γραφών. Και τι το της ησυχίας ωφέλιμον.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος εις τον τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν και εις την δευτέραν παρουσίαν. Και περί αγάπης και ελεημοσύνης.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος εις τον τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν και εις την δευτέραν παρουσίαν. Και περί αγάπης και ελεημοσύνης.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Ερωτήσεις και αποκρίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Ερωτήσεις και αποκρίσεις.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος περί της κοινής αναστάσεως και μετανοίας και αγάπης. Και εις την δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού. 

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος περί της κοινής αναστάσεως και μετανοίας και αγάπης. Και εις την δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού.