Κάλλιστος Τηλικούδης – Περί ησυχαστικής τριβής. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Ο Κάλλιστος Τηλικούδης ταυτίζεται με τον Όσιο Κάλλιστο Αγγελικούδη

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 207-212).

Κάλλιστος Τηλικούδης

Περί ησυχαστικής τριβής

(περισσότερα…)