Αββάς Βαρσανούφιος. Το μέτρο της εγκράτειας. Νηστεία και αρρώστια.

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ

Οι Πατέρες χαρακτηρίζουν ως μέτρο εγκράτειας «τό παραμικρό», το να παίρνει κανείς πάντα «λιγότερο» απ’ όσο χρειάζεται είτε για να φάει, είτε για να πιεί, δηλαδή να μην έχει ποτέ την κοιλιά του γεμάτη εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει μέτρο και στο φαγητό και στο ποτό. Ιδίως δε το χειμώνα που πίνουν οι άνθρωποι πολύ κρασί και τότε οφείλει ο μοναχός να πίνει λιγότερο από το κανονικό. Το ίδιο και στο τραπέζι όταν τρώει. Και δεν εφαρμόζεται μόνο σ’ αυτά το μέτρο της εγκράτειας, αλλά και στο πόσο θα κουβεντιάσει, πόσο θα κοιμηθεί και στα ενδύματα και γενικώς σε όλα όσα έχουν σχέση με τις αισθήσεις. Σ  όλα αυτά μπορεί να εφαρμόσει κανείς το μέτρο της εγκρατείας.

(περισσότερα…)

Βαρσανούφιου και Ιωάννου. Κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά. (Ερωταποκρίσεις).


ΒΙΒΛΟΣ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΣΙΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΜΕΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ
ΠΑΤΕΡΩΝ ΗMΩΝ

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ἐπιμελής δέ διορθωθεῖσα καί τῇ τῶν ὁσίων βιογραφία,
καί πλατυτάτῳ πίνακι πλουτισθεῖσα
αρά του ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου
Νικοδήμου του Ἁγιορείτου


ΤΟΜΟΣ Α΄
(1-218)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(περισσότερα…)

Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις. Απόκριση προς τον αδελφό που έπεσε σε πολλή λύπη και αθυμία.

Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις. Τόμος Α΄. 

201. Ἀπόκριση τοῦ ἴδιου, τοῦ μεγάλου Γέροντα, πρός τόν ἴδιο (ἀδελφό), τότε πού ἐκεῖνος (ὁ ἀδελφός) ἔπεσε σέ πολλή λύπη καί ἀθυμία.

Ἀδελφέ Ἀνδρέα, εἴθε νά μήν ἐπιτρέψει ὁ φιλάνθρωπος Θεός μας στό μισόκαλο ἐχθρό νά σπείρει μέσα σου τή λύπη καί τήν ἀθυμία, τήν ὁποία ἐκεῖνος φέρνει στίς ψυχές, γιά νά μή σέ ὁδηγήσει σέ ἀπόγνωση, σχετικά μέ ὅσα ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, ὁ εὐλογητός, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σέ σένα τόν ἀγαπητό, ἀλλά νά ἀνοίξει τήν καρδιά σου νά κατανοήσεις τίς Γραφές, ὅπως ἄνοιξε τήν καρδιά τῶν μαθητῶν, πού ἦταν μαζί μέ τόν Κλεόπα (Λουκ. 24, 32).

(περισσότερα…)

Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις. Για τους λογισμούς πορνείας, ακηδίας, δειλίας, κενοδοξίας και απόγνωσης. 

Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις

240. Συγχώρηση αμαρτιών και λογισμοί πορνείας.
255. Μην ενδώσεις, αδελφέ, ούτε να αφήσεις τον εαυτό σου να πέσει σε απόγνωση, διότι αυτή είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου.
256. Ο πόλεμος κατά της πορνείας.
258. Περί λογισμών ακηδίας, πορνείας και δειλίας.
261. Πως λυτρώνεται κανείς από το σαρκικό πάθος και την  κενοδοξία.


240

Ερώτηση ανώνυμου αδελφού πρoς τoν ίδιο, τον μεγάλο Γέροντα.
Συγχώρεσε με, κύριε Αββά, για την Αγάπη του Κυρίου: Μου είπε η αγιοσύνη σου, «δες , σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου» και ο αββάς Ησαΐας λέει ότι «έως ότου ο άνθρωπος διατηρεί την ηδονή τους κάθε φορά πού τίς θυμάται, δεν του έχουν συγχωρεθεί ακόμη οι αμαρτίες του»*. Και να, που εγώ διατηρώ την ηδονή τους. Για τον Κύριο, διασαφήνισέ μου τα αυτά τα πράγματα, διότι κλονίζεται θλιβερά ο λογισμός μου και μου λέει: «…ότι ο Θεός με εγκατέλειψε, και γι’ αυτό πολεμήθηκα πολύ δυνατά την περασμένη εβδομάδα από λογισμούς πορνείας.

(περισσότερα…)

Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις. Για τις οπτασίες και τα όνειρα.

Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις.

414. Οι οπτασίες των αμαρτωλών προέρχονται από τους δαίμονες.
415. Οι θεϊκές οπτασίες γίνονται μόνο στους Αγίους.
416. Ο διάβολος μας πλανά με τα όνειρα.
417. Ο άγιος Σταυρός στο όνειρο.
418. Αν ένα όνειρο εμφανισθεί τρείς φορές είναι αληθινό;

(περισσότερα…)