Άγιος Φιλάρετος Μόσχας. Τα άνω φρονείτε.

«Καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν». Πράξεις 1, 9

Καθώς οι έντεκα Απόστολοι κοίταζαν, ο Κύριος ανελήφθη. Ανέστη εκ νεκρών χωρίς μάρτυρες, όμως ανελήφθη στους ουρανούς παρουσία μαρτύρων. Ο σφραγισμένος τάφος στο βράχο έκρυψε τη δόξα της ανάστασης, κατά την στιγμή της πραγματοποιήσεως της· ένα φωτεινό, διάφανο σύννεφο αποκαλύπτει τη δόξα της Αναλήψεως τη στιγμή που πραγματοποιείται.

Γιατί αυτή η διαφορά; Ίσως διότι η ανάσταση του Κυρίου, μετά την κάθοδό Του στον Άδη, ήταν μια άνοδος από την κόλαση στον παράδεισο και δεν υπήρχε τότε χώρος για επίγειους μάρτυρες, και μόνο οι πατριάρχες και οι προφήτες, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει από την επίγεια ζωή, θα μπορούσαν να είναι μάρτυρές της. Όμως την Ανάληψη του Κυρίου, ως άνοδο από την γη στον ουρανό, μπορούσαν φυσικά να την δουν οι Απόστολοι, που βρίσκονταν επί της γης κι έβλεπαν προς τον ουρανό.

(περισσότερα…)

Άγιος Φιλάρετος Μόσχας. Προς το Πάθος.

Για να ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό, πρέπει να σηκώσει τον σταυρό του. Ο σταυρός του Χριστού, συνίσταται από τα παθήματά Του, τις αποδοκιμασίες και το θάνατο. Έχοντας υπομείνει μόνος τα πάντα για χάρη μας, έχει κάθε δικαίωμα να ζητά από τον καθένα μας, να τα υπομείνει όλα αυτά για Εκείνον.

Όμως, για να μη συντριβούμε από το βάρος του φορτίου Του, κάτω από το οποίο και τον ίδιο τον είδαν τόσο αδύναμο, δεν άφησε επάνω μας τον δικό Του μεγάλο Σταυρό, αλλά έδωσε εντολή στον καθένα μας να αναλάβει τον δικό του σταυρό, να είναι έτοιμος να υπομείνει τόσα παθήματα και δοκιμασίες, εξωτερικές και εσωτερικές, όσα η καθαρτήρια, εξαγνιστική και ταυτοχρόνως ελεήμων θέληση της θείας Πρόνοιας, που κυβερνά τα πάντα, μπορεί να επιλέξει για να μας επισκεφτεί.

(περισσότερα…)

Άγιος Φιλάρετος Μόσχας. Η Ανάληψη του Κυρίου μας και η μελλοντική του Έλευση.

«Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν» (Πράξεις 1, 10-11)

Μοῦ φαίνεται περίεργο πού ἐσεῖς, ἄνθρωποι τοῦ φωτός, θὰ ἔπρεπε νὰ ρωτήσετε αὐτοὺς τοὺς Γαλιλαίους γιατί στάθηκαν κοιτάζοντας πρὸς τὸν οὐρανό. Τί μποροῦσαν ἄλλο νὰ κάνουν ἀπὸ τὸ νὰ κοιτάζουν στὸν οὐρανό, ὅπου ὁ Ἰησοῦς εἶχε μόλις ἀναληφθεῖ, ὅπου εἶχε μεταφερθεῖ ὁ θησαυρός τους, ὅπου εἶχαν μετατεθεῖ ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ χαρά τους καὶ ὅπου ἡ ζωὴ τους εἶχε ἐξαφανιστεῖ;

(περισσότερα…)