Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ερμηνεία στους Ειρμούς των Ωδών του πεζού κανόνα της Χριστού Γεννήσεως.

Ειρμός ωδής α΄: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε· ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται».   

Από ποιον άλλο πρέπει να ζητούν άρτους όσοι τους χρειάζονται, παρά από τον αρτοπωλητή; Ή από ποιον πρέπει να λαμβάνουν οίνο όσοι τον στερούνται, παρά από τον οινοπώλη; Αλλά και όσοι έχουν ανάγκη από χρυσό νόμισμα και ασημένιο, από ποιον άλλο πρέπει να το ζητούν, παρά μόνο από τον αργυραμοιβό; Έτσι παρόμοια και όσοι θέλουν να πανηγυρίζουν και να εγκωμιάζουν τις εορτές του Χριστού, από ποιον άλλον πρέπει να ζητούν λόγους πανηγυρικούς και εγκώμια, παρά από τον πανηγυριστή τους και εγκωμιαστή τους, τον μέγα, λέω, στην θεολογία, Γρηγόριο;

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. (Μέρος Β΄). Κεφάλαιο Ις΄. Ότι σιγά σιγά οικοδομείται αυτή η ειρηνική κατοικία.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ις΄. Ότι σιγά σιγά οικοδομείται αυτή η ειρηνική κατοικία.

Φρόντισε, όπως λέχθηκε, να μην αφήσεις να συγχυσθεί ποτέ η καρδιά σου, ούτε να αναμιχθεί σε κάποιο πράγμα που την ενοχλεί, αλλά να αγωνίζεσαι πάντοτε και να την κρατάς ειρηνική και αναπαυμένη. Και ο Θεός που σε βλέπει να ενεργείς έτσι και να αγωνίζεσαι, θα οικοδομήσει με την χάρη του στην ψυχή σου μία πόλη ειρήνης. Και η καρδιά σου θα είναι ένας οίκος τρυφής, όπως, κατά κάποιον τρόπο, εννοείται εκείνο το ψαλμικό: «Ιερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις. (Ιερουσαλήμ που οικοδομείσαι ως πόλη)» (Ψαλμ. 121,2).

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. (Μέρος Β΄). Κεφάλαιο ΙE΄. Περί της φροντίδας, που πρέπει να έχει η ψυχή στο να ειρηνεύει.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄. Περί της φροντίδας, που πρέπει να έχει η ψυχή στο να ειρηνεύει.

α΄. Λοιπόν, πριν από κάθε άλλο, να έχεις αυτή την ειρήνη και συστολή, αδελφέ, στις πέντε αισθήσεις σου. Δηλαδή στο να μην βλέπεις, ή να μιλάς, ή να κουνάς τα χέρια σου, ή να περπατάς ταραγμένα, αλλά ειρηνικά και με τάξη. Γιατί όταν συνηθίσεις να διατηρείς την ειρήνη αυτή στις εξωτερικές σου κινήσεις, εύκολα και χωρίς κόπο θα οδηγηθείς να ειρηνεύεις και στα εσωτερικά. Επειδή σύμφωνα με τους Πατέρες ο εσωτερικός άνθρωπος συσχηματίζεται μαζί με τον εξωτερικό.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. (Μέρος Β΄). Κεφάλαιο ΙΔ΄. Η πνευματική ειρήνη της καρδιάς.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄. Η πνευματική ειρήνη της καρδιάς.

Η καρδιά σου, αγαπητέ, κτίσθηκε από τον Θεό μόνο για τον σκοπό αυτόν, δηλαδή για να αγαπάται και να κατοικείται από αυτόν. Γι’ αυτό καθημερινά σου φωνάζει να του την δώσεις: «Δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν. (Υιέ, δώσε μου την καρδιά σου)» (Παρ. 23,26).

Επειδή όμως ο Θεός είναι η ειρήνη που είναι ανώτερη από κάθε νου, είναι ανάγκη και η καρδιά που πρόκειται να τον δεχθεί, να είναι ειρηνική και ατάραχη, όπως είπε ο Δαβίδ: «ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ» (Ψαλμ. 75,2). Γι΄ αυτό, πρέπει πρώτα από όλα να στερεώσεις την καρδιά σου σε μια ειρηνική κατάσταση, ώστε όλες σου οι εξωτερικές σου αρετές να γεννιούνται από την ειρήνη αυτή και από τις άλλες εσωτερικές αρετές, όπως είπε εκείνος ο μέγας ησυχαστής Αρσένιος: ««Πᾶσαν σου σπουδήν ποίησον, ἵνα ἡ ἔνδον σου ἐργασία κατά Θεόν ᾖ, καί νικήσεις τά ἔξω πάθη.  (Φρόντισε ώστε όλη σου η εσωτερική εργασία να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να νικήσεις τα εξωτερικά πάθη)».

(περισσότερα…)

‘Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Στη Γέννηση του Ιησού Χριστού.

Σκέψου, ἀγαπητέ μου, ὅτι ὅπως εἶναι συναρμολογημένος ἀπ’ ὅλα τὰ κτίσματα αὐτὸς ὁ αἰσθητὸς ἀπέραντος κόσμος, ἔτσι ἀκόμη εἶναι καμωμένος ἕνας ἄλλος κόσμος νοητὸς ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἁμαρτωλούς, τοῦ ὁποίου τὰ στοιχεῖα εἶναι οἱ τρεῖς διεστραμμένοι ἔρωτες, ποὺ ἀναφέρει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης: δηλ. α) ὁ ἔρωτας τῶν ἡδονῶν, β) ὁ ἔρωτας τοῦ πλούτου καὶ γ) ὁ ἔρωτας τῆς δόξας. “Πᾶν ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου” (Α’ Ἰω. 2, 16).

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφάλαιο ΛΗ΄. Ότι, έχοντας χρέος να αγωνιζόμαστε πάντοτε τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα, που μας γίνονται αφορμές για να τις αποκτήσουμε.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ΄. Ότι, έχοντας χρέος να αγωνιζόμαστε πάντοτε τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα, που μας γίνονται αφορμές για να τις αποκτήσουμε.

Εάν θέλεις να περπατάς πάντοτε μπροστά στο δρόμο των αρετών, χωρίς να σταθείς, πρέπει να προσέχεις καλά, να μην αφήσεις να φύγει από τα χέρια σου, εκείνο που μπορεί να γίνει αφορμή για να αποκτήσεις την αρετή. Οπότε, κακώς στοχάζονται εκείνοι που αποφεύγουν, όσο μπορούν τα αντίθετα εκείνα, που μπορούσαν να τους βοηθήσουν στην απόκτηση της αρετής.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφάλαιο ΛΑ΄. Περί της απάτης, που μεταχειρίζεται ο εχθρός με εκείνους, που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄. Περί της απάτης, που μεταχειρίζεται ο εχθρός με εκείνους, που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα.

Όταν ο εχθρός δεν μπορέσει να νικήσει, ούτε τους υποδουλωμένους στην αμαρτία, ούτε αυτούς που ζητάνε να ελευθερωθούν από αυτήν, όπως είπαμε παραπάνω, τότε τρέχει ο πονηρός στους ενάρετους και πολεμάει ο πανούργος, να τους κάνει μεν να λησμονήσουν τους εχθρούς, που είναι κοντά τους και έμπρακτα τους πολεμούν και τους βλάπτουν, να επιθυμούν δε και να φαντάζονται πάνω από την δύναμη τους τα υψηλά και μεγάλα [1] και πριν από τον κατάλληλο καιρό, να έχουν αποφασιστικούς σκοπούς, για να φθάσουν στην τελειότητα.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφάλαιο ΚΒ΄. Ότι τα ίδια αισθητά πράγματα που είπαμε, μας χρησιμεύουν ως μέσα και όργανα, για να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, εάν περνάμε από αυτά στη μελέτη του ενσαρκωμένου Λόγου και στα μυστήρια της ζωής και του πάθους του.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚB΄. Ότι τα ίδια αισθητά πράγματα που είπαμε, μας χρησιμεύουν ως μέσα και όργανα, για να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, εάν περνάμε από αυτά στη μελέτη του ενσαρκωμένου Λόγου και στα μυστήρια της ζωής και του πάθους του.

Παραπάνω σου έδειξα, πως εμείς από τα αισθητά μπορούμε να ανυψώσουμε τον νου στη θεωρία του Θεού. Τώρα μάθε και άλλο τρόπο, για να υψώσεις το νου σου στη μελέτη του Σεσαρκωμένου Λόγου, στοχαζόμενος τα αγιώτατα μυστήρια της ζωής και του πάθους του.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφάλαιο Μς΄. Τι είναι η Νοερά Προσευχή και με πόσους τρόπους μπορεί να γίνεται.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μς΄. Τι είναι η Νοερά Προσευχή και με πόσους τρόπους μπορεί να γίνεται.

Η Νοερά και Καρδιακή προσευχή, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες τους καλουμένους Νηπτικούς, κυρίως είναι το να συγκεντρώνει ο άνθρωπος τον νου του μέσα στην καρδιά του, και χωρίς να ομιλεί με το στόμα, με μόνο τον ενδιάθετο λόγο, ο οποίος ομιλείται μέσα στην καρδιά, να λέει αυτή τη σύντομη και μονολόγιστη προσευχή· δηλαδή το «Κύριε, Ιησου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με», κρατώντας λίγο και την αναπνοή [1].

Καταχρηστικά όμως και ευρύτερα Νοερά προσευχή λέγεται και κάθε άλλη δέηση που δεν γίνεται με το στόμα, αλλά με τον νου και τον ενδιάθετο λόγο της καρδιάς που αναφέρθηκε.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφάλαιο ΛΖ΄. Ότι πρέπει να βαδίζουμε με φροντίδα και επιμέλεια παντοτινή στην άσκηση της αρετής.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄. Ότι πρέπει να βαδίζουμε με φροντίδα και επιμέλεια παντοτινή στην άσκηση της αρετής.

Ανάμεσα σε εκείνα που είναι αναγκαία και συμβάλλουν στην απόκτηση των αρετών, εκτός από όσα είπαμε παραπάνω, είναι και το εξής· δηλαδή το να πηγαίνουμε πάντα μπροστά, αν θέλουμε να φθάσουμε στον τελικό σκοπό, που εμείς εδώ έχουμε την πρόθεση.

Γιατί αλλιώς, αν μόνο μείνουμε στάσιμοι, γυρίζουμε προς τα πίσω· γιατί, όταν παύσουμε από τις ενάρετες πράξεις, αναγκαστικά ακολουθεί, μέσα από βίαιες κλίσεις της αισθητικής διαθέσεως και των άλλων πραγμάτων, που μας παρακινούν εξωτερικά, ακολουθεί λέω, να γεννιούνται σε μάς πολλά πάθη άτακτα, τα οποία διαφθείρουν τις αρετές ή τουλάχιστον τις λιγοστεύουν και έτσι μας στερούν από πολλές χάρες, που μπορούσαμε προοδεύοντας, να πετύχουμε από τον Θεό.

(περισσότερα…)