Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πνευματικά γυμνάσματα. Μελέτη ΛΓ΄. Στην Πεντηκοστή, κατά την οποία ενήργησε το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πνευματικά Γυμνάσματα.


Μελέτη ΛΓ΄. Στην Πεντηκοστή, κατά την οποία ενήργησε το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους.

Συλλογίσου αγαπητέ, πως το Πανάγιο Πνεύμα όταν κατέβηκε στο υπερώο εν είδει πύρινων γλωσσών, σαν ένας σφοδρότατος άνεμος και βροντή, γέμισε όλο τον οίκο, στον οποίο ήταν καθισμένοι οι θείοι Απόστολοι και προσεύχονταν· «καί ἐπλήρωσε τόν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι» (Πραξ. β΄. 2)· και τον έκανε σαν μία κολυμβήθρα, όπως λέει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, για να βαπτίσει τους Αποστόλους με την θεία χάρη του, περί του οποίου αυτού βαπτίσματος προείπε σ’ αυτούς ο Κύριος· «ὑμεῖς δέ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετά πολλάς ταύτας ἡμέρας» (Πράξ. α΄ 5).

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Περί μετανοίας. Η εξομολόγηση πρέπει να έχει πόνο δυνατό, μεγάλο, υπερφυσικό.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ: Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εξομολογητάριο.


Η εξομολόγηση πρέπει να έχει πόνο

Γι’ αυτό, αν και αυτή η εξωτερική φανέρωση της αμαρτίας με το στόμα, είναι υποχρεωτική, για να την ακούσει ο Πνευματικός και να την διόρθωση και να την συγχωρέσει, όμως, δεν είναι αρκετή μόνο αυτή.

Χρειάζεται ακόμη και ένας εσωτερικός πόνος της καρδιάς για τις αμαρτίες. Ο πόνος αυτός πρέπει να έχει τα τρία χαρακτηριστικά:

α’) να είναι δυνατός,
β’) να είναι τέλειος και
γ’) να είναι υπερφυσικός.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εξομολογητάριο.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Διδασκαλία σύντομη και πρακτική προς τον Πνευματικό, συγκεντρωμένη από διάφορους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. Τι πρέπει να έχει κάποιος πριν να γίνει Πνευματικός. Και πρώτα περί αρετής του Πνευματικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Η γνώση του Πνευματικού. Και πρώτο περί γνώσης των Θείων Γραφών, Δογμάτων και Ιερών Κανόνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. Για τα θανάσιμα, τα συγγνωστά και τα της ελλείψεως αμαρτήματα.
Για τα θανάσιμα.
Για τα συγγνωστά.
Για τα αμαρτήματα της έλλειψης [καλών έργων, λόγων ή σκέψεων].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. Περί των δέκα Εντολών.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Περί μετανοίας. Γ΄. Η Ιατρεία όσων αμαρτάνουν με την ελπίδα ότι θα εξομολογηθούν και θα μετανοήσουν. 

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ: Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εξομολογητάριο.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος


ΜΕΡΟΣ Γ’


ΜΕΡΟΣ Γ΄. Η Ιατρεία όσων αμαρτάνουν με την ελπίδα ότι θα εξομολογηθούν και θα μετανοήσουν.

Α΄. Η προσευχή θεραπεία αυτών, που αμαρτάνουν με την ελπίδα ότι θα μετανοήσουν.

«Είσαι αγαθός, Κύριε, και με την αγαθοσύνη σου δίδαξε με τα δικαιώματα σου [Xρηστὸς εἶ σύ, Κύριε, καὶ ἐν τῇ χρηστότητί σου δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου]» (Ψαλ. ριη΄. 68). Αυτή την προσευχή έκανε ο προφήτης Δαβίδ, και αυτήν, αδελφέ μου, πρέπει να κάνεις και συ στον Θεό με όλη σου την καρδιά, διότι η προσευχή είναι η πρώτη θεραπεία αυτής της πονηρής πρόληψης και ψεύτικης ελπίδας, την όποια κατηγορήσαμε μέχρι τώρα.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Περί μετανοίας. Β΄. Ποιες ζημίες προξενούν στη σωτηρία τους εκείνοι, που αμαρτάνουν με την ελπίδα, ότι θα εξομολογηθούν και θα μετανοήσουν.


Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ: Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εξομολογητάριο.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος


ΜΕΡΟΣ Β’

Ποιες ζημίες προξενούν στη σωτηρία τους εκείνοι, που αμαρτάνουν με την ελπίδα, ότι θα εξομολογηθούν και θα μετανοήσουν.

Ποιος όμως μπορεί να φανερώσει πολύ καλά τις ζημίες, που προξενούν στον εαυτό τους εκείνοι που αμαρτάνουν με την ελπίδα ότι θα μετανοήσουν; Εγώ πιστεύω, ότι οι περισσότεροι Χριστιανοί θα κολασθούν γι’ αυτή την πονηρή και πλανεμένη ελπίδα, που σιγά σιγά τους οδήγησε στο φοβερό γκρεμό του Άδη. Γιατί, μολονότι πίστευαν, ότι για όσους αμαρτάνουν έχει ετοιμασθεί μία αιώνια φλόγα, αυτοί, παρ’ όλα αυτά αμάρταναν σαν να πίστευαν, ότι η κόλαση είναι ένα παραμύθι. Και γιατί αυτό; Διότι νόμιζαν, ότι η ιατρεία των αμαρτιών τους είναι τόσο εύκολη, όσο εύκολο είναι το να εξομολογηθούν στον Πνευματικό τους τις αμαρτίες, που έκαναν και να δεχθούν γι’ αυτές ένα πολύ μικρό επιτίμιο. Και αφού το κάνουν αυτό ειρηνεύουν και δεν φροντίζουν για τίποτε, νομίζοντας ότι ξεπλήρωσαν κάθε τους χρέος.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Περί μετανοίας. Α΄. Η αυθάδεια εκείνων, που αμαρτάνουν με την ελπίδα, ότι μπορούν να εξομολογηθούν και να μετανοήσουν.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ: Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εξομολογητάριο.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος


Λόγος Ψυχωφελής

Η αυθάδεια εκείνων, που αμαρτάνουν με την ελπίδα, ότι μπορούν να εξομολογηθούν και να μετανοήσουν

Προοίμιο

Εγώ ρωτώ, για ποια αιτία ο άνθρωπος σε όλα τα σωματικά του έργα κλίνει περισσότερο στο να φοβάται, παρά στο να ελπίζει, ενώ στα (έργα) της ψυχής περισσότερο ελπίζει παρά φοβάται; Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει για άλλο λόγο, παρά διότι αγαπά λίγο τη σωτηρία του. Και έτσι δεν φοβάται, διότι δεν αγαπάει.

Υπάρχουν πολλοί, και σχεδόν αναρίθμητοι Χριστιανοί, που όπως λέει ο Ιώβ πίνουν την πονηρία σαν νερό (Ιώβ 15,16). Γιατί ο καθένας από αυτούς πριν αμαρτήσει συλλογίζεται και λέει: ‘‘Ας αμαρτήσω, και θα εξομολογηθώ και θα μετανοήσω’’. Και αφού αμαρτήσει και εξομολογηθεί, δεν νοιάζεται πια για την αμαρτία, γιατί λέει, εξομολογήθηκα, μετανόησα.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. (Μέρος Β΄). Κεφάλαιο ΙΖ΄. Η ψυχή πρέπει να αποστρέφεται κάθε τιμή και να αγαπά την ταπείνωση και πτωχεία του Πνεύματος, με την οποία αποκτάται η ειρήνη της ψυχής.


Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄. Η ψυχή πρέπει να αποστρέφεται κάθε τιμή και να αγαπά την ταπείνωση και πτωχεία του Πνεύματος, με την οποία αποκτάται η ειρήνη της ψυχής.


Λοιπόν, εάν αγαπάς αδελφέ, την ειρήνη της καρδιάς, αγωνίσου να εισέλθεις σ’ αυτήν, από την πόρτα της ταπεινώσεως (γιατί δεν υπάρχει άλλη είσοδος σ’ αυτήν, εκτός από την ταπείνωση). Για να αποκτήσεις όμως την ταπείνωση, πρέπει να κοπιάσεις και να ασκήσεις βία (και ιδιαίτερα στην αρχή) στο να αγκαλιάσεις μεν όλες τις θλίψεις και εναντιότητες ως αγαπητές σου αδελφές. Στο να αποφεύγεις δε κάθε δόξα και τιμή, επιθυμώντας να καταφρονείσαι από τον καθένα και να μην υπάρχει κανένας που να σε υπερασπίζεται και να σε παρηγορεί, παρά μόνο ο Θεός σου.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. (Μέρος Β΄). Κεφάλαιο ΚΔ΄. Η ψυχή δεν πρέπει να συγχύζεται, για τους εσωτερικούς πειρασμούς και λογισμούς.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄. Η ψυχή δεν πρέπει να συγχύζεται, για τους εσωτερικούς πειρασμούς και λογισμούς.

Αν και είπαμε προηγουμένως, στο ζ΄ κεφάλαιο, περί πικρότητας και εσωτερικής ξηρασίας της ευλάβειας, αλλά και τώρα θα πούμε όσα παραλείψαμε, δηλαδή, ότι είναι πολλά τα καλά, που προξενεί στην ψυχή η πικρότητα αυτή και η πνευματική ξηρασία, δηλαδή, η στέρηση της πνευματικής χαράς και γλυκύτητας, αν τη δεχθούμε με ταπείνωση και υπομονή.

Πράγματα που αν τα καταλάβαινε ο άνθρωπος, αναμφίβολα δεν θα είχε τόση ενόχληση και λύπη, όταν του συνέβαιναν· γιατί, θα υπολόγιζε αυτή την πικρότητα και την στέρηση, όχι ως σημείο μίσους που του δείχνει ο Θεός, αλλά ως σημείο μεγάλης και εξαιρετικής αγάπης, και θα την δεχόταν ως εξαίρετη χάρη, που του κάνει [ο Θεός].

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. (Μέρος Β΄). Κεφάλαιο ΚΖ΄. Η ψυχή πρέπει να ειρηνεύει και να προοδεύει, χωρίς να χάνει καιρό.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄. Η ψυχή πρέπει να ειρηνεύει και να προοδεύει χωρίς να χάνει καιρό.

Κάνε εκείνο που σου είπα στο κς΄ κεφάλαιο του πρώτου μέρους. Δηλαδή όλες τις φορές που θα δεις τον εαυτό σου, πως έπεσε σε κάποιο ελάττωμα από τα συγγνωστά, μικρότερο ή μεγαλύτερο, ακόμη και αν χίλιες φορές την ημέρα να το κάνεις αυτό και πάντοτε με την θέληση σου και εν γνώσει σου, μη συγχυστείς με ενοχλητική λύπη και μη ταραχτείς, ούτε να χάνεις πολύ καιρό εξετάζοντας το, αλλά αμέσως γνωρίζοντας εκείνο που έκανες, ταπεινώσου, και βλέποντας την αδυναμία σου, να στραφείς με αγάπη στον Θεό σου και με το στόμα ή και με τον νου, να πεις προς αυτόν:

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Περί Νοεράς Προσευχής. [Αόρατος Πόλεμος, κεφ. μς΄].

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


Μερικοί μάλιστα λένε, ότι Νοερά Προσευχή λέγεται ακόμη και το εξής· όταν ο άνθρωπος αφού συμμαζέψει όλες τις νοερές δυνάμεις της ψυχής του μέσα στην καρδιά, χωρίς να πει κανένα λόγο, ούτε προφορικό, ούτε ενδιάθετο, με μόνο το νου του, νοεί και στοχάζεται αμετάβατα ότι ο Θεός είναι παρών ενώπιον του. Και ότι αυτός στέκεται μπροστά του πότε με φόβο και δέος σαν ένας κατάδικος· πότε με ζωντανή πίστη για να λάβει την βοήθειά του· και πότε με αγάπη και χαρά για να τον υπηρετήσει παντοτινά.

(περισσότερα…)