Άγιος Νικηφόρος ο Α΄Κωνσταντινουπόλεως. Ιστορία σύντομος από της Μαυρικίου Βασιλείας.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο σε μορφή .pdf εδώ :

Νικηφόρος Α΄ Κωνσταντινουπόλεως. Ιστορία σύντομος.

Ενώ ήταν ακόμη νέος, προσπάθησε να αναβιώσει την παράδοση της ιστοριογραφίας στα αρχαία ελληνικά. Έγραψε το έργο Ιστορία σύντομος από της Μαυρικίου Βασιλείας, που διακρίνεται για την ψύχραιμη θεώρηση των ταραγμένων γεγονότων που έζησε σαν πρωταγωνιστής μέχρι το έτος 769.

(περισσότερα…)