Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (Αιγίνης). Συστάσεις για την πνευματική ζωή.

Σᾶς συνιστῶ νά ἔχετε σὲ ὅλα διάκριση καὶ φρόνηση. Νά ἀποφεύγετε τὰ ἄκρα. Οἱ αὐστηρότητες συμβαδίζουν μέ τὰ μέτρα τῆς ἀρετῆς. Αὐτός πού δέν ἔχει μεγάλες ἀρετὲς καὶ συναγωνίζεται μέ τοὺς τελείους, θέλοντας νά ζεῖ μὲ αὐστηρότητα, ὅπως οἱ ἅγιοι ἀσκητές, αὐτὸς κινδυνεύει νά ὑπερηφανευθεῖ καὶ νά πέσει. Γι’ αὐτὸ νά πορεύεσθε μέ διάκριση καὶ νά μὴν ἐξαντλεῖτε τὸ σῶμα μέ ὑπέρμετρους κόπους. Νά θυμᾶστε πώς ἡ ἄσκηση τοῦ σώματος ἁπλῶς βοηθάει τὴν ψυχὴ νά φτάσει στήν τελειότητα· ἡ τελειότητα κατορθώνεται κυρίως μέ τὸν ἀγῶνα τῆς ψυχῆς.

Μὴν τεντώνετε περισσότερο ἀπὸ τὸ μέτρο τή χορδή. Νά ξέρετε ὅτι ὁ Θεὸς δέν ἐκβιάζεται στίς δωρεὲς Του. Δίνει, ὅταν Αὐτὸς θέλει. Ὅ,τι παίρνουμε, τὸ παίρνουμε δωρεὰν ἀπὸ τὸ θεῖο ἔλεος.

(περισσότερα…)

Άγιος Νεκτάριος. Το άγιο Βάπτισμα.

«Ὅσοι βαπτιστήκατε στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ντυθήκατε τὸν Χριστό» [ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε] (Γαλ. 3:27).

Πόσο μεγάλη ἀλήθεια μᾶς ἐπισημαίνει μ’ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ ἀπόστολος Παῦλος!

Οἱ βαπτισμένοι Xριστιανοὶ δὲν φοροῦν τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες του, ἀλλὰ εἶναι ντυμένοι τὸν καινούριο ἄνθρωπο. Ντύθηκαν τὸν ἴδιο τὸ Χριστό, ποὺ ζεῖ τώρα μέσα στὶς καρδιές τους. Καὶ ἡ λέξη “ντύθηκαν” δὲν ἀναφέρεται σὲ κάποια ἁπλὴ καὶ ἐξωτερικὴ στολή, ἀλλὰ σὲ κάτι βαθύτερο, σὲ κάτι οὐσιαστικὸ καὶ ἀναφαίρετο.

(περισσότερα…)

Φωνή των Πατέρων. Λόγοι Αγίων.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των λόγων (σε μορφή .pdf) εδώ:


Αββάς Δωρόθεος. Μην κατακρίνεις.


Αββάς Ζωσιμάς. Όταν σε αδικούν.


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Φιλοπτωχία.

(περισσότερα…)

Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης. Το γνώθι σαυτόν.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο του βιβλίου (σε μορφή .pdf) εδώ:

Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης. Το γνώθι σαυτόν.


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Περὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας. 

ΜΕΡΟΣ Α΄. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΈΤΕΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ 

1. Περὶ τῆς Θείας πίστης στὸν Χριστὸ. 
2. Περί τῆς πίστης στόν Χριστό ὡς Θείου δώρου. 
3. Περί τοῦ συνδέσμου τῆς πίστης καί τῆς γνώσης καί περί τοῦ ὅτι ἡ πίστη προηγεῖται τῆς γνώσης. 
4. Περί τῆς ἀσφάλειας πού προέρχεται ἀπό τήν πίστη καί τῆς πληροφορίας πού ἀντλοῦν ἀπό αὐτή οἱ πιστοί γιά ὅσα δέν γίνονται ἀντιληπτά μέσω τῶν αἰσθήσεων. 
5. Περί τῆς ἀναγκαιότητας τῶν ἔργων δηλαδή περί τῆς ζωντανῆς πίστης.
6. Γιά τά γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς πίστης.
7. Περί τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ μέσω τῆς πίστης.
8. Περί τῆς δύναμης καί ἐνέργειας τῆς πίστης στόν Χριστό.

(περισσότερα…)