Άγιος Αυγουστίνος. Εξομολογήσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Άγιος Αυγουστίνος. Εξομολογήσεις. Τεύχος Α΄και Β΄. Βιβλία 1-13.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος: Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλία 1 – 22.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος: Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλία 1 – 22.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα βιβλία (σε μορφή .pdf) εδώ :

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 1ον – 5ον.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η Πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 6ον – 12ον.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 13ον – 18ον.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 19ον – 22ον.


(περισσότερα…)