Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Ε΄. Ότι πρέπει πάντοτε να ενθυμούμεθα τον θάνατο και την μέλλουσα κρίση· διότι εκείνοι που δεν αναμένουν διαρκώς τον θάνατο και την μέλλουσα κρίση, ευκόλως κυριεύονται από τα πάθη. Αφηγήσεις Α΄ – Γ΄.

Α΄ Από τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου

Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε προς τους μαθητές του, για να μην αμελούμε και να μη υποχωρούμε προ της ασκήσεως, είναι καλό να μελετούμε πάντοτε το ρητό του Αποστόλου που λέει: καθημερινά πεθαίνω, »καθ’ ημέραν αποθνήσκω». Διότι εάν και ημείς διάγουμε τον βίο μας ως αποθνήσκοντες καθημερινώς, ασφαλώς δεν θα αμαρτήσουμε.

Αυτό δε που σας προτείνω, θα το πραγματοποιήσουμε κατά τον εξής τρόπο, κατά την καθημερινή μας αφύπνιση εκ του ύπνου, ας νομίζουμε ότι δεν εγερθήκαμε εκ της κλίνης και πεθάναμε, εφ’ όσον άλλωστε και η ζωή μας, εκ φύσεως, είναι αγνώστου διαρκείας και τέλους και καθημερινώς μετριέται από την θεία πρόνοια.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 2ος. Υπόθεση Κς΄. Δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούμε τελείως από τον πόλεμο της πορνείας με άλλο τρόπο, παρά μόνο με την βοήθεια του Θεού, η οποία συνοδεύει τους αγωνιζόμενους. Ποια είναι η τελεία αγνεία.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Παλλαδίου

Ο μακάριος Μωυσής ο Αιθίοπας, που ήταν προηγουμένως αρχηγός μεγάλης συμμορίας ληστών και έπειτα έγινε σπουδαιότατος Μοναχός, Πρεσβύτερος και εφάμιλλος των μεγάλων Πατέρων, όταν πρωτοέγινε μοναχός πολεμήθηκε τόσο πολύ από τον δαίμονα της πορνείας, ώστε παρ’ ολίγον να παραιτηθεί από τον σκοπό του.

Αντιπολέμησε όμως τον εχθρό της ψυχής με αυστηρή νηστεία και ησυχία. Κλείστηκε δηλαδή μέσα στο κελλί του, κατά συμβουλή του μεγάλου Ισιδώρου της σκήτης, και επί πολύ χρόνο δεν εξερχόταν καθόλου, δεν έτρωγε τίποτε άλλο εκτός από μία λίτρα ξερό ψωμί, εργαζόταν πάρα πολύ και έκανε πενήντα ευχές την ημέρα. (περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 2ος. Υπόθεση ΚΕ΄. Ποιος είναι ο πόλεμος της πορνείας και πως πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον του. Α΄. Παλλαδίου. Β΄. Του ιδίου. Γ΄. Του ιδίου. Δ΄. Γρηγορίου του Διαλόγου. ΣΤ΄. Από το Γεροντικό. Ζ΄. Του Αββά Μάρκου. Η΄. Του Αγίου Μαξίμου.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Παλλαδίου

Κάποτε ο δαίμονας της πορνείας ενόχλησε πάρα πολύ τον μακάριο Ευάγριο τον Διάκονο και, όπως ο ίδιος μας διηγήθηκε, παρέμεινε γυμνός μίαν ολόκληρη νύχτα του χειμώνα σε ένα πηγάδι, ώστε να παγώσουν οι σάρκες του.


Β΄. Του ιδίου

Για τον μακάριο Αμμώνιο, τον μαθητή του Οσίου Παμβώ, διηγούνται ότι ποτέ δεν λυπήθηκε το σώμα του, οσάκις άτοπη επανάσταση ηδονής εγέρθηκε στη σάρκα του, αλλά πάντοτε πυρακτωμένο σίδερο έβαζε στα μέλη του και έτσι ήταν συνεχώς πληγωμένος.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Η΄. Περί εκείνων οι οποίοι πεθαίνουν και επανέρχονται πάλι στη ζωή. Αυτό συμβαίνει κατά θεία οικονομία. Και ότι πολλές φορές οι αμαρτωλοί, ενώ ακόμη αναπνέουν, βλέποντας τα ευρισκόμενα στον Άδη βασανιστήρια και τους δαίμονες, τρέμουν. Υπό το κράτος δε αυτού του τρόμου, αποχωρίζονται οι ψυχές τους από το σώμα.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Γρηγορίου του Διαλόγου.

Ερώτηση Πέτρου

Πως θα εξηγήσουμε το φαινόμενο που συμβαίνει σε πολλούς, κατά το οποίο, αυτοί αρπάζονται από το σώμα (αν και αυτό φαίνεται πλάνη) και θεωρούμενοι προς στιγμήν νεκροί, εφ’ όσον καθίστανται άψυχοι, πάλι ξαναγυρίζουν στην ζωή;

Απόκρισις Γρηγορίου

Αυτό το φαινόμενο Πέτρε, εάν το εννοήσει κανείς καλά, δεν είναι πλάνη, αλλά θεϊκή νουθεσία προς τον άνθρωπο. Διότι αυτό το φαινόμενο το πραγματοποιεί η ευσπλαχνία του Θεού, κατ’ οικονομίαν, και το προσφέρει ως την μεγαλύτερη δωρεά ελέους, ώστε πολλοί, μετά την έξοδο της ψυχής τους από το σώμα, να επανέρχονται πάλι στο νεκρωμένο σώμα, για να δουν μόνοι τους, με τα μάτια της ψυχής τους, τα βασανιστήρια του Άδη, τα οποία δεν πίστευαν οσάκις τα άκουγαν από τους άλλους, και τοιουτοτρόπως να φοβηθούν.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Γ΄. Περί του πως πρέπει να μετανοούμε. Α΄. Του Αββά Μάρκου. Β΄. Του Αββά Ισαάκ του Σύρου.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Του Αββά Μάρκου.

Όταν αποφεύγεις τις θλίψεις και τους κόπους της ασκήσεως και τις καταφρονητικές ταπεινώσεις, μην ελπίζεις ότι θα μπορέσεις να επιτύχεις το έργο της μετανοίας, μέσω άλλων αρετών· διότι η κενοδοξία και η αποφυγή των πόνων, και όταν νομίζουμε ότι μας βοηθούν, στην πραγματικότητα υπηρετούν την αμαρτία.

Εάν ένας άνθρωπος πέσει σε οιανδήποτε αμαρτία, και δεν λυπηθεί αναλόγως του σφάλματος το οποίο διέπραξε, τότε εύκολα θα πέσει πάλι στο ίδιο δίχτυ.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση B΄. Πρέπει ενόσω βρισκόμαστε στην παρούσα ζωή να κάνουμε το καλό και να μην αναβάλλουμε στο μέλλον. Μετά θάνατον δεν υπάρχει διόρθωση. Αφήγηση B΄. Του Αγίου Εφραίμ. Αφήγηση Γ΄. Του Αββά Ισαάκ.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Του Αγίου Εφραίμ.

1. Αδελφοί μου, ο χρόνος που έχουμε στη διάθεση μας για να μετανοήσουμε, είναι η επίγεια ζωή. Μακάριος λοιπόν είναι αυτός που δεν έπεσε καθόλου στα δίχτυα του εχθρού. Αν όμως κάποιος, που ενεπλάκη στα δίκτυα του εχθρού, μπόρεσε να καταστρέψει τα δίχτυα του και να δραπετεύσει από την φοβερή αιχμαλωσία του Διαβόλου, και αυτός, κατά την γνώμη μου, πρέπει να μακαρίζεται, διότι, καίτοι έζησε με σάρκα, εν τούτοις ξέφυγε τον πόλεμο του εχθρού της ψυχής μας, όπως το ψάρι ξεφεύγει από το δίχτυ του ψαρά. Διότι, ως γνωστό, το ψάρι εφ’ όσον υπάρχει μέσα στο ύδωρ, εάν συλληφθεί και κατορθώσει να σκίσει το δίχτυ και να ορμήσει προς τον βυθό, σώζεται. Όταν όμως συρθεί με το δίχτυ από τον ψαρά στην ξηρά, τότε πλέον δεν δύναται να βοηθήσει τον εαυτό του.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση B΄. Πρέπει ενόσω βρισκόμαστε στην παρούσα ζωή να κάνουμε το καλό και να μην αναβάλλουμε στο μέλλον. Μετά θάνατον δεν υπάρχει διόρθωση. Αφήγηση A΄. Από το Γεροντικό.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


1. Ένας αδελφός ρώτησε τον ‘Αββά Ποιμένα:

Αββά, του είπε, ήταν δύο άνθρωποι, ένας Μοναχός και ο άλλος κοσμικός. Ο Μοναχός σκέφθηκε τη νύχτα, την άλλην ημέραν το πρωί να αποβάλλει το μοναχικό σχήμα και ο κοσμικός, πάλι, κατά την ίδια νύχτα, σκέφθηκε να γίνει Μοναχός.

Εν τω μεταξύ την ιδία νύχτα πέθαναν και οι δύο, χωρίς να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Πώς, άραγε, θα κριθούν αυτοί; Και ο Γέροντας απάντησε σ’ αυτή την απορία.

Απλούστατα, ο Μοναχός πέθανε ως μοναχός και ο κοσμικός ως κοσμικός· διότι στην κατάσταση που βρέθηκαν κατά την ώρα του θανάτου, έφυγαν απ’ αυτό τον κόσμο.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Α΄. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει, ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Αφήγηση Ι΄: Από το Γεροντικό.

1. Ένας αδελφός, που κατοικούσε στα μικρά μοναστικά οικήματα, από διαβολική ενέργεια, έπεφτε τακτικά σε πορνεία· ωστόσο βίαζε τον εαυτό του να μη αποβάλει το μοναχικό του σχήμα. Εκτελώντας δε την ακολουθία του και τον κανόνα του, παρακαλούσε με αναστεναγμό τον Θεό λέγοντας: Κύριε μου, είτε θέλω, είτε δεν θέλω, σώσε με, διότι εγώ ως λάσπη όπου είμαι, ποθώ την δυσοσμία της αμαρτίας· συ όμως, ως Θεός Παντοδύναμος, δύνασαι να με εμποδίσεις. Διότι, εάν ελεήσεις τον δίκαιον, τίποτε το σπουδαίο δεν είναι και εάν, επίσης, σώσεις τον καθαρόν, τίποτε το αξιοθαύμαστο. Αυτοί, κατά το μέτρο του αγώνα τους και της αρετής τους, είναι άξιοι να τύχουν της αγαθότητας σου.

Σε μένα, Δέσποτα, ας κάνουν το θαύμα τους τα ελέη Σου, και δείξε σε μένα την άπειρη φιλανθρωπία Σου· διότι σε Σένα έχει εμπιστευθεί τον εαυτό του ο πτωχός (Ψαλμ. θ’, 35), δηλαδή εκείνος που έχει πτωχεύσει από όλες τις αρετές. Αυτά και άλλα όμοια έλεγε καθημερινά ο αδελφός με βουρκωμένα μάτια, είτε συνέβαινε να πέσει στην αμαρτία, είτε όχι.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Α΄. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει, ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Αφήγηση H΄: Του Αββά Μάρκου.


Μπορείτε να διαβάσετε τον υπόλοιπο Τόμο εδώ : Ευεργετινός. Τόμος Πρώτος ή και τους 4 Τόμους εδώ: Ευεργετινός.


Θανάσιμη αμαρτία είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος δεν μετανοεί.

Κανείς δεν είναι τόσον αγαθός και οικτίρμων, όπως ο Θεός. Τον άνθρωπο όμως, που επιμένει με πείσμα στην αμαρτία, και δεν μετανοεί, ούτε ο Θεός τον συγχωρεί.

Πολύ λυπούμαστε, όταν αμαρτάνουμε· ωστόσο δεχόμαστε ευχαρίστως τις αιτίες και αφορμές των αμαρτιών.


Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Α΄. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει, ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Αφήγηση H΄: Του Αββά Ησαΐα.


Μπορείτε να διαβάσετε τον υπόλοιπο Τόμο εδώ : Ευεργετινός. Τόμος Πρώτος ή και τους 4 Τόμους εδώ: Ευεργετινός.


Εάν πραγματικά απαρνήθηκες τον κόσμο και εμπιστεύθηκες τον εαυτό σου στον Θεό, διά της μετανοίας, μη αφήσεις τον λογισμό σου να σε στενοχωρήσει για τα προηγούμενα αμαρτήματά σου, ότι δήθεν δεν συγχωρούνται ούτε πάλι να αδιαφορήσεις για την εκπλήρωση των εντολών του Κυρίου, διότι τότε ούτε και τα προηγούμενα αμαρτήματά σου συγχωρούνται. Πρόσεχε, αδελφέ μου, από το πνεύμα, που φέρει την λύπη στον άνθρωπο· διότι είναι πολλά τα τεχνάσματά του, για να σε παγιδέψει, έως ότου σε καταστήσει ανίσχυρο.

Η κατά Θεόν λύπη, είναι χαρά, με το να βλέπεις τον εαυτό σου να παραμένει στο θέλημα του Θεού.

(περισσότερα…)