Άγιος Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως. (Nicephorus Patriarch of Constantinople, PG 100).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως. (Nicephorus Patriarch of Constantinople, PG 100).

Μελίτων Σάρδεων. (Melito of Sardis, PG 05).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Μελίτωνος Σάρδεων, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μελίτων Σάρδεων. (Melito of Sardis, PG 05).

Άγιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης. (Vita Porphyrii episcopi Gazensis, PG 65).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον βίο του Αγίου Πορφυρίου Γάζης, γραμμένο από τον διάκονο Μάρκο, (σε μορφή .pdf), στον παρακάτω σύνδεσμο. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης. (Vita Porphyrii episcopi Gazensis, PG 65).

Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως, ο πρεσβύτερος. (Leo Presbyter, PG 120).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Λεοντίου Κωνσταντινουπόλεως , του πρεσβυτέρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως, ο πρεσβύτερος. (Leo Presbyter, PG 120).

(περισσότερα…)

Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς. (Justin Martyr, PG 06).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς. (Justin Martyr, PG 06).

(περισσότερα…)

Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου. (Irenaeus Lugdunensis, PG 07).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου (Λυών), (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου. (Irenaeus Lugdunensis, PG 07).

Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Θεοφόρος. (Ignatius of Antioch, PG 06).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας, του Θεοφόρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Θεοφόρος. (Ignatius of Antioch, PG 06).

Άγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων, ο πρεσβύτερος. (Hesychius Hierosolymitanus presbyter, PG 93).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ησυχίου Ιεροσολύμων, του πρεσβυτέρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων, ο πρεσβύτερος. (Hesychius Hierosolymitanus presbyter, PG 93).

(περισσότερα…)

Ερμείας Σωζομενός, ο Σαλαμίνιος. (Hermias Sozomenos, PG 67).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Ερμείου Σωζόμενού, του Σαλαμινίου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ερμείας Σωζομενός, ο Σαλαμίνιος. (Hermias Sozomenos, PG 67).

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, ο θαυματουργός. (Gregory Thaumaturgus, PG 10).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, του Θαυματουργού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, ο θαυματουργός. (Gregory Thaumaturgus, PG 10).

 1. Ad Tatianum de anima per capita disputatio
 2. De fide capitula duodecim
 3. Eis to ouden eidwlon en kosmw
 4. Epistula canonica
 5. Fragmenta in Jeremiam
 6. Fragmentum in evangelium Matthaei
 7. In annuntiationem sanctae virginis Mariae
 8. In Origenem oratio panegyrica
 9. Metaphrasis in Ecclesiasten Salamonis
 10. Sententiae
 11. Sermo in omnes sanctos