Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Σύνταγμα των Θείων και Ιερών Κανόνων των τε Αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, και των Ιερών και Οικουμενικών και τοπικών Συνόδων, και των κατά μέρος Αγίων Πατέρων.

Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Σύνταγμα των Θείων και Ιερών Κανόνων των τε Αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, και των Ιερών και Οικουμενικών και τοπικών Συνόδων, και των κατά μέρος Αγίων Πατέρων.

Οι τόμοι Α’ & Β’ εκδίδονται το 1852, ο Γ’ το 1853, ο Δ’ το 1854, ο Ε’ το 1855 και ο ΣΤ’ το 1859.

  • Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Τόμος Πρώτος.
  • Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Τόμος Δεύτερος.
  • Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Τόμος Τρίτος.
  • Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Τόμος Τέταρτος.
  • Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Τόμος Πεμπτος.
  • Γ. Ράλλης & Μ. Ποτλής : Τόμος Έκτος, περιέχων το κατά στοιχείον Σύνταγμα του Βλαστάρεως και γενικόν αναλυτικόν πίνακα.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τoυς 6 Τόμους, (σε μορφή .pdf) εδώ : http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/3/c/metadata-01-0000374.tkl

* Οι Τόμοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα Anemi με την σειρά : 6, 1, 4, 3, 2, 5.