Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας.

Ο Γεώργιος Σύγγελος ή Σύγκελος (7ος-8ος αιώνας) ήταν Βυζαντινός ιστορικός και εκκλησιαστικός αξιωματούχος. Πριν μετακινηθεί στην Κωνσταντινούπολη για να αποκτήσει το αξίωμα του Συγγέλου υπό τον πατριάρχη Ταράσιο, έζησε για πολλά χρόνια στην Παλαιστίνη ως μοναχός. Στο τέλος της ζωής του επέστρεψε στην μοναστική ζωή και έγραψε το ιστορικό έργο για το οποίο έγινε γνωστός μετέπειτα, το Ἐκλογὴ Χρονογραφίας. Η ημερομηνία θανάτου του είναι αβέβαιη, καθώς υπάρχει αναφορά στα γραπτά του για γεγονότα του 810, ενώ από τα γραφόμενα του Θεοφάνη του Ομολογητή στηρίζεται το ενδεχόμενο ο Σύγγελος να ζούσε ακόμα το 813. Η Χρονογραφία του συνεχίστηκε μετά τον θάνατο του Συγγέλου από τον Θεοφάνη τον Ομολογητή, ως η βάση για την δική του Χρονογραφία.


Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το έργο, στην έκδοση Βόννης του 1829 εδώ :

Εκλογή Χρονογραφίας, συνταγείσα υπό Γεωργίου Μοναχού, Συγγέλου γεγονότος, Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, από Αδάμ μέχρι Διοκλητιανού.

  1. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 1-91)
  2. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 92-191)
  3. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 192-291)
  4. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 292-391)
  5. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 392-493)
  6. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 494-593)
  7. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 594-693)
  8. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 694-734)