Αποσπάσματα απο το Γεροντικό.

Αββάς Αγάθων και Αββάς Αμμωνάς

Η αγάπη προς τον πλησίον

Πηγαίνοντας κάποτε ο Αββάς Αγάθων στην πόλη να δώσει το εργόχειρο του και να προμηθευτεί το λίγο ψωμάκι του, βρήκε κοντά στην αγορά ένα πτωχό γέρο ανάπηρο.

Για την αγάπη του Θεού, Αββά, άρχισε τα παρακάλια ο γέρος μόλις είδε τον Όσιο, μη με αφήσεις κι εσύ αβοήθητο τον δυστυχή, πάρε με κοντά σου.

Ο Αββάς Αγάθων τον έβαλε να καθίσει δίπλα του εκεί που αράδιασε τα καλάθια του για να τα πουλήσει.

(περισσότερα…)

Γεροντικό του Σινά.

Μεγέθιος

Είπε ο αββάς Μεγέθιος: «Στην αρχή συναντιόμασταν μεταξύ μας και συζητούσαμε για την ωφέλεια μας οικοδομώντας ο ένας τον άλλο, γινόμασταν παρέες – παρέες που ανέβαιναν στον ουρανό. Τώρα όμως μαζευόμαστε και μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου πέφτουμε χαμηλά».


(περισσότερα…)

Αββάς Αμμωνάς. Βίος και διδαχές.

Πρόλογος

Μέσα από δεκαπέντε σύντομα αποσπάσματα του «Γεροντικού» προβάλλει η υπέροχη ασκητική μορφή του αββά Αμμωνά. Οι πληροφορίες πού μας δίνουν για την ζωή του είναι λίγες, αλλά εντυπωσιακές. θα αφήσουμε μόνο του τον αναγνώστη να εντρυφήσει σ’ αυτές, θα περιορισθούμε εδώ σε στοιχεία που αποβλέπουν κυρίως να τοποθετήσουν χρονικά και τοπικά την μεγάλη αυτή μορφή.

(περισσότερα…)

Συμβουλές Γέροντος (από την μονή της Όπτινα) σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο.

Συμβουλές Γέροντος (από την μονή της Όπτινα) σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο

Η παρούσα ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε το Θεό, να ευεργετούμε τον πλησίον και να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της Βασιλείας των ουρανών, βαδίζοντας τη «στενή» και «τεθλιμμένη» οδό που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο (Ματθ. 7:14).

*

Ο αγώνας της ζωής αυτής αποδεικνύεται φορτίο δυσβάστακτο για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό. Για εκείνους όμως που εμπιστεύονται την ύπαρξή τους στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και ελπίζουν στη δική Του πρόνοια, η παρούσα ζωή γίνεται «ζυγός χρηστός» και «φορτίον ελαφρόν» (Ματθ. 11:30).

(περισσότερα…)

Το Γεροντικό του Σινά. (αποσπάσματα)

ΜΕΓΕΘΙΟΣ

Είπε ο αββάς Μεγέθιος: » Στην αρχή συναντιόμασταν μεταξύ μας και συζητούσαμε για την ωφέλεια μας οικοδομώντας ο ένας τον άλλο, γινόμασταν παρέες – παρέες που ανέβαιναν στον ουρανό. Τώρα όμως μαζευόμαστε και μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου πέφτουμε χαμηλά».

ΜΩΣΗΣ

Ο Μωσής αυτός, από τον καιρό που έγινε μοναχός ψωμί στο στόμα του δεν έβαλε, ενώ άλλοι έτρωγαν. Γιατί οι ντόπιοι μεταφέροντας από την Αίγυπτο σιτάρι, πωλούσαν λίγους άρτους στους μοναχούς παίρνοντας για πληρωμή το εργόχειρο τους και καρπούς από τα φοινικόδεντρα. Η τροφή του Μωσή ήταν νερό και τρυφερά βλαστάρια των φοινίκων. Με κλωστές από τα ίδια δέντρα έκαμνε και τα ρούχα του. Αγαπούσε όσο κανένας άλλος την ησυχία, αλλά πρόθυμα και με συμπάθεια δεχόταν τους επισκέπτες που έρχονταν να τον συμβουλευτούν για τους λογισμούς τους. Κοιμόταν μόνο μετά από τις νυχτερινές ακολουθίες κι όλες τις άλλες ώρες αγρυπνούσε. Κατά τη διάρκεια της αγίας Σαρακοστής κι ως την ευλογημένη μέρα της Πεντηκοστής σε κανένα δεν άνοιγε την πόρτα του κελλιού του και ως απόθεμα από τροφές δεν είχε παρά μοναχά είκοσι χουρμάδες κι ένα σταμνί νερό. Ωστόσο και αυτά διατηρούνταν πολλές φορές ανέπαφα ως την ημέρα που άνοιγε την πόρτα του κελλιού του, όπως μας διηγείται ο υποτακτικός του.

(περισσότερα…)

Αποσπάσματα από το Μεγάλο Γεροντικό (νεοελληνική απόδοση)

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ : Αποσπάσματα από το Μεγάλο Γεροντικό

___________________________________________________________

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Παραίνεση των Αγίων Πατέρων για προκοπή στην τελειότητα
 • Για το ότι πρέπει να επιδιώκουμε την ησυχία με κάθε δυνατό τρόπο
 • Για την κατάνυξη
 • Περί εγκράτειας… και όχι μόνο στην τροφή, αλλά και στις υπόλοιπες κινήσεις της ψυχής
 • Διάφορες διηγήσεις ωφέλιμες για τους πολέμους που ξεσηκώνει μέσα μας το πάθος της πορνείας
 • Περί ακτημοσύνης. Παράλληλα πρέπει να φυλαγόμαστε και από την πλεονεξία
 • Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία
 • Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη
 • Είναι ανάγκη να επαγρυπνούμε ώστε να μη κρίνουμε κανένα
 • Περί διακρίσεως
 • Είναι ανάγκη πάντοτε να είμαστε νηφάλιοι
 • Για την αδιάλειπτη και νηφάλια προσευχή
 • Είναι ανάγκη να φιλοξενούμε και να ελεούμε με ιλαρότητα
 • Περί υπακοής
 • Περί ταπεινοφροσύνης
 • Περί ανεξικακίας
 • Περί αγάπης
 • Περί διορατικών
 • Περί σημειοφόρων
 • Σχετικά με την ενάρετη ζωή
 • Διάλογος αγίων Γερόντων με ερωτήσεις και αποκρίσεις
 • Για τους δώδεκα αναχωρητές

(περισσότερα…)

Δύο διάλογοι του Μεγάλου Αντωνίου : α) μετά του Δαίμονος, β) μετά του Αγγέλου

Δύο διάλογοι, ὁ μὲν εἷς μεταξὺ αὐτοῦ τε καὶ τοῦ μιαροῦ Δαίμονος, ὁ δὲ ἕτερος μετὰ τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ, ὃν ἀπέστειλεν, ὅτε ἠσκήτευεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἀναγινωσκόμενοι ἐν τῇ μνήμῃ αὐτοῦ κατὰ τὴν 17η Ἰανουαρίου, τυπωθέντες πρὸς ψυχικὴν ὠφέλειαν τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ μάλιστα τῶν Ἱερομένων καὶ τῶν μοναχῶν.

Τῷ Ἀναγινώσκοντι

Αἱ διηγήσεις αὗται ἀνταγραφεῖσαι παρά τινος Μοναχοῦ κατὰ τὸ 1842 (τοῦτο τὸ ἔτος εἶχε τὸ πρωτότυπον) ἔκ τινος παλαιοῦ χειρογράφου βιβλίου, εὑρισκομένου εἰς τὴν ἐν τῷ Ἁγίῳ ὄρει τοῦ Ἄθω βιβλιοθήκην τῆς Μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως, τῆς ἐπονομαζομένης τῆς Κουτλουμουσιανοῦ.

(περισσότερα…)

Παλλάδιος Ελενοπόλεως. Λαυσαική Ιστορία (Γεροντικόν).

Μετά την κοίμηση του οσίου Θεοδοσίου, ηγούμενος της Ιεράς μονής των Σπηλαίων έγινε ο μακάριος Στέφανος. Ο όσιος Στέφανος ήταν πολύ δραστήριος και φρόντισε μ’ επιμέλεια για την κτιριακή ολοκλήρωση της μονής. Με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου, ολοκλήρωσε πολύ σύντομα την εκκλησία, περιμάντρωσε τη μονή και μετέφερε εδώ την αδελφότητα από το παλαιό μοναστήρι των Σπηλαίων, που το χρησιμοποιούσαν πια μόνο για τον ενταφιασμό των αδελφών. Εκεί έμειναν μόνο λίγοι μοναχοί για την επιτήρηση και συντήρηση του.

Ο όσιος Στέφανος όρισε να τελείται καθημερινά η θεία Λειτουργία στη μονή, για τις ψυχές των μακαρίων κτιτόρων και των κεκοιμημένων αδελφών, καθώς και για τη σωτηρία των ζώντων αδελφών και όλων των ορθοδόξων χριστιανών. Η χάρη του Θεού σκέπαζε προστατευτικά τον άγιο εκείνο τόπο και παρείχε στο μοναστήρι και στην αδελφότητα ο,τι είχε ανάγκη.

(περισσότερα…)