Πέτρος Μπότσης. Η Θηβαΐδα του Βορρά. Βιογραφίες των μεγαλύτερων αγίων του Ρωσικού Βορρά (14ος – 17ος αι.)


Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ : Πέτρος Μπότσης. Η Θηβαΐδα του Βορρά.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Βιογραφίες των μεγαλύτερων αγίων του Ρωσικού Βορρά, κατά τη μεγάλη μοναχική άνθιση του 14ου έως τον 17ο αιώνα, που παραλληλίστηκε από τους ειδικούς με την αιγυπτιακή Θηβαΐδα.

Ο μοναχισμός στη Ρωσία ξεκίνησε με τους οσίους Αντώνιο και Θεοδόσιο του Κιέβου. Εκείνοι έθεσαν τα θεμέλια της άσκησης και ήταν οι πρώτοι που έφεραν στην απέραντη αυτή χώρα το μήνυμα της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό και του αγώνα για εσωτερική τελείωση.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Χειραγωγία στην πνευματική ζωή.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo βιβλία σε μορφή .pdf εδώ:

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Χειραγωγία στην πνευματική ζωή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα …………………………………………………………………………………………… 2
Οι συμφορές και η ωφέλειά τους. …………………………………………………………………………10
Προέλευση των δοκιμασιών. …………………………………………………………………………………10
Πώς να σηκώνουμε τις δοκιμασίες. ……………………………………………………………………….10
Από το Θεό οι χαρές, από το Θεό και οι θλίψεις. …………………………………………………….11
Υπομονή στις θλίψεις. ………………………………………………………………………………………….11
Η «τεθλιμμένη οδός» της χριστιανικής ζωής. ………………………………………………………….12
Λύπη και χαρά. Η εναλλαγή τους στη ζωή. ……………………………………………………………..13

(περισσότερα…)

Άγιος Αυγουστίνος. Εξομολογήσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Άγιος Αυγουστίνος. Εξομολογήσεις. Τεύχος Α΄και Β΄. Βιβλία 1-13.

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Θαύματα και σημεία.

 Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο,  εδώ

 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ

ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ

Ο Συγγραφέας

Ο επίσκοπος Ιγνάτιος (κατά κόσμον Δημήτριος Αλεξάνδροβιτς Μπριαντσιανίνωφ) καταγόταν από επιφανή οικογένεια. Γεννήθηκε το 1807 στο Ποκρόφσκ, της νομαρχίας Βολογδά. Ήταν καρπός προσευχής. Γιατί οι γονείς του ήταν μέχρι τότε άτεκνοι.

Από παιδί έδειχνε πολλή προθυμία στην προσευχή και στην μελέτη των ιερών βιβλίων. Μετά το άγιο Ευαγγέλιο, το πιο αγαπημένο του βιβλίο ήταν οι βίοι των αγίων.

Σε ηλικία 16 ετών τελείωσε το γυμνάσιο. Ο πατέρας του τον έγραψε στην πολεμική Τεχνική Σχολή Πετρούπολης.

(περισσότερα…)

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος: Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλία 1 – 22.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος: Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλία 1 – 22.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα βιβλία (σε μορφή .pdf) εδώ :

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 1ον – 5ον.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η Πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 6ον – 12ον.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 13ον – 18ον.

Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος – Η πολιτεία του Θεού, (De Civitate Dei). Βιβλίον 19ον – 22ον.


(περισσότερα…)

Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού


Μετάφρασις εκ του Ρωσικού. Έκδοσις Τετάρτη. Υπό γέροντος Βλασίου μοναχού και της συνοδείας αυτού. Γέννησις Χριστού, Κατουνάκια Αγίου Όρους. Αθήναι 2007.

1 E3wfullo

(περισσότερα…)

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου – Οι λογισμοί και η αντιμετώπισις τους

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου – Οι λογισμοί και η αντιμετώπισις τους

BENEDIKTOY BIBLIO

ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥΣ

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

1. Ο σκληρός πόλεμος

2. Οι λογισμοί και η προέλευσή τους

3. Πορεία προς τη χώρα της αμαρτίας

4. Τα στάδια της αμαρτίας

5. Τα πάθη πηγή τον πονηρών λογισμών

6. Κατηγορίες των λογισμών

7. Αρχή του πόλεμου οι λογισμοί

8. Ή δαιμονική πανουργία

9. Οι βλάσφημοι λογισμοί

10. Ο ορμαθός των λογισμών

11. Συνδυασμός λογισμών

12. Αποτελέσματα των λογισμών

13. Η αντιμετώπισις των λογισμών

(περισσότερα…)

Όσιος Νείλος Σόρσκυ – Άπαντα τα ασκητικά

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Όσιος Νείλος Σόρσκυ – Άπαντα τα ασκητικά

Osios Neilos Sorsku

(περισσότερα…)

Ανωνύμου ησυχαστού – Νηπτική θεωρία

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Ανωνύμου ησυχαστού – Νηπτική θεωρία

( * Το .pdf έχει μέγεθος 67 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

Μ 001

Νηπτική Θεωρία, περιέχουσα Λόγους είκοσιν Ανωνύμου τινός Αγιορείτου, Απελπισμένου επικληθέντος, εν οις περιγράφει ακριβώς, αφ΄ ων διά της πείρας έμαθε και έπαθε, τον τρόπον της ενάρξεως και οδηγίαν της προοδεύσεως και απλανή τελείωσιν της ατελούς νοεράς εργασίας, της, παρά των θεσπεσίων Οσίων Πατέρων άνωθεν παραδεδομένης, καλουμένης Νοεράς προσευχής. Ίνα εκ προχείρου έχωσιν οι ποθούντες εισελθείν εις τον ιερόν αγώνα ταύτης της συντόμως (δι’ αγώνων) εισαγούσης εν τη επουρανίω Χριστού του Θεού Βασιλεία. Εν έτει Σωτηρίω αωνα΄ (1851). Εν τω Αγιονύμω όρει του Άθω.

Πνευματικός καθρέπτης

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ : Πνευματικός Καθρέπτης, Μεταφρασθείς εκ του ρωσσικού υπό Πέτρου Αυταδέλφου του Αγίου Θαβωρίου, εκδότης Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος, Έκδοσις δωδεκάτη βελτιωμένη, Εν Αθήναις.

__________________________________________________________

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου ἢ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἢ κατοικητήριον τοῦ Σατανᾶ ὡς ἐξεικονίζεται ἐν τῷ παρόντι Σχεδίῳ εἰς δέκα Ἰχνογραφίας, πρὸς εὐκολωτέραν κατάληψιν παντὸς ἀνθρώπου, καὶ πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ πρόοδον αὐτοῦ εἰς τὴν χριστιανικὴν ζωήν.

Ἐκ τοῦ Ῥωσσικοῦ εἰς τὴν καθομιλουμένην ἤδη πρῶτον μεταφρασθείς, ὑπὸ Πέτρου αὐταδέλφου τοῦ Ἁγίου Θαβωρίου

Τύποις ἐκδίδοται δαπάνη τοῦ μακαριωτάτου θειοτάτου καὶ σεβασμιωτάτου Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Γ´ εἰς ψυχικὴν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, κατὰ τὸ ἐν Νεοχωρίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου Τυπογραφεῖον, 1840

(περισσότερα…)