Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q120 (4QLXXLev b).

(Λευιτικόν 5:8-10)

Το χειρόγραφο είναι τεμάχιο του παπύρου, που είναι γνωστός με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης 4Q120 (4QLXXLevb ).

Χρονολογείται από τον 1ο πρo Χριστού αιώνα, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 4 (4Q).

Έχει ύψος 31 εκατοστά. Περιείχε περίπου 38 γραμμές σε κάθε σελίδα και 23-29 γράμματα σε κάθε γραμμή.

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q122 (LXXDeut).

(Δευτερονόμιο 11:4)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης 4Q122 (LXXDeut).

Χρονολογείται από τον 2ο προ Χριστού αιώνα, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 4 (4Q).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q119 (LXXLev a).

(Λευιτικό 26:7-16)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης 4Q119 (LXXLeviticus α).

Χρονολογείται περίπου στα 100 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 4 (Q4).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q121 (LXXNum).

(Αριθμοί 4:6-9)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης 4Q121 (LXXNum).

Χρονολογείται περίπου στα 100-125 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 4 (4Q).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 7Q1 (LXXEx).

(Έξοδος 28:4-7)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης (7Q1 LXXΕx).

Χρονολογείται περίπου στα 100 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 7 (7Q).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 7Q2 (LXXEpJer).

(Επιστολή Ιερεμίου 1:43-44)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης (7Q2 LXXΕpJer).

Χρονολογείται περίπου στα 100 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 7 (7Q).

(περισσότερα…)

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.

(Ο πάπυρος 4Q120 (LXXLev b). Βρέθηκε στο 4ο σπήλαιο του Κουμράν και περιέχει στίχους από το βιβλίο του Λευιτικού 5:8-10).

Εισαγωγή

Με τον όρο Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας περιγράφεται μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά μια συλλογή χειρογράφων σε περγαμηνή και πάπυρο γραμμένα στην εβραϊκή, αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα.
Τα χειρόγραφα που βρέθηκαν κρυμμένα σε σπηλιές, στην περιοχή γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τίς κοινότητες που ζούσαν εκεί, (ειδικά για την περίοδο από περίπου το 300 π.χ. μέχρι το 135 μ.χ).
Μας επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση και πληροφόρηση σε πολλές πτυχές της ζωής των εκεί κοινοτήτων : Θρησκευτική, ιστορική, κοινωνική, οικονομική κ.λ.π.

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Οι πάπυροι 7Q3, 7Q4, 7Q5 και 7Q6 – 7Q18.

7Q3, 7Q4, 7Q5. Δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, σε ποιά βιβλικά κείμενα αντιστοιχούν; λόγω του μικρού τους μεγέθους. Έχει προταθεί από αρκετούς επιστήμονες, η αντιστοίχηση τους με χωρία της Καινής Διαθήκης, πράγμα πού είναι δύσκολο να αποδειχτεί, αν δεν συνδιαστούν με γειτονικά η δεν βρεθούν στο μέλλον παράπλευροι στίχοι των ιδίων παπύρων.

(περισσότερα…)