Παλαιά Διαθήκη. (Το πλήρες πρωτότυπο κείμενο).

Η μετάφραση των Εβδομήκοντα παρέχει το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης σε οποιαδήποτε γλώσσα.

 Είναι γραμμένη στην ελληνιστική κοινή γλώσσα. Η μετάφραση έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. από 72 δίγλωσσους Ιουδαίους. Συμβολίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία ως Ο’ (ο αριθμός εβδομήντα στον αλφαβητικό τρόπο αρίθμησης, δηλαδή «κατά τους εβδομήκοντα» απλοποίηση για να είναι ευμνημόνευτος ο αριθμός, αντί Οβ’) και στην αγγλική βιβλιογραφία ως LXX (ο αριθμός εβδομήντα στον λατινικό τρόπο αρίθμησης), ή αλλιώς Septuaginta.

Είναι πιο αυθεντική από την σημερινή εβραϊκή Βίβλο, η οποία μετά Χριστόν υπέστη ραββινικές αναθεωρήσεις, ενώ δεν διασώζεται στην πρωταρχική της μορφή. Την αυθεντικότητα και πιστότητα της Ελληνικής μετάφρασης των εβδομήκοντα την επιβεβαίωσαν και τα λεγόμενα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, (τα περισσότερα από τα οποία έχουν γραφεί μεταξύ του 150 προ Χριστού και του 50 μετά Χριστόν).

(περισσότερα…)