Παλαιά Διαθήκη. (Το πλήρες πρωτότυπο κείμενο).

Η μετάφραση των Εβδομήκοντα παρέχει το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης σε οποιαδήποτε γλώσσα.

 Είναι γραμμένη στην ελληνιστική κοινή γλώσσα. Η μετάφραση έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. από 72 δίγλωσσους Ιουδαίους. Συμβολίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία ως Ο’ (ο αριθμός εβδομήντα στον αλφαβητικό τρόπο αρίθμησης, δηλαδή «κατά τους εβδομήκοντα» απλοποίηση για να είναι ευμνημόνευτος ο αριθμός, αντί Οβ’) και στην αγγλική βιβλιογραφία ως LXX (ο αριθμός εβδομήντα στον λατινικό τρόπο αρίθμησης), ή αλλιώς Septuaginta.

Είναι πιο αυθεντική από την σημερινή εβραϊκή Βίβλο, η οποία μετά Χριστόν υπέστη ραββινικές αναθεωρήσεις, ενώ δεν διασώζεται στην πρωταρχική της μορφή. Την αυθεντικότητα και πιστότητα της Ελληνικής μετάφρασης των εβδομήκοντα την επιβεβαίωσαν και τα λεγόμενα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, (τα περισσότερα από τα οποία έχουν γραφεί μεταξύ του 150 προ Χριστού και του 50 μετά Χριστόν).

(περισσότερα…)

Καινή Διαθήκη. (Το πλήρες πρωτότυπο κείμενο).

 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


(περισσότερα…)

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης: γ) Πλήρης κατάλογος των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης (P1-P127). Ονομασία, χρονολόγηση, περιεχόμενο, τοποθεσία και φωτογραφίες.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης, που δημοσιεύει ο Wieland Willker, στην  ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Βρέμης. Είναι βασισμένη στη λίστα του V. Bromans.

* Η τρίτη στήλη κατηγορίες (μόνο κατά προσέγγιση) καθορίζεται ως εξής :

  1. Κείμενο πολύ καλής ποιότητας, fe(st)= σταθερό, n(ormal) = κανονικό, fr(ee) = ελεύθερο.
  2. Κείμενο καλής ποιότητας
  3. Όχι τόσο καλής ποιότητας κείμενο
  4. Καθαρό Βυζαντινό κείμενο

(περισσότερα…)

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης: β) Λίστα με χωρία της Καινής Διαθήκης στους αρχαιότερους παπύρους (τών πρώτων αιώνων μ.Χ.).

Καινή Διαθήκη Πάπυρος
 
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον

1-6, 10-14, 20-21, 23-26

P1, P35, P37, P45, P53, P64, P67, P70, P71, P77, P86, P101, P102, P103, P104, P110, P171, P. Ant. 2.54
1:1-9, 12, 14-20 P1
2:13-16 P70
2:22-23 P70
3:1 P70
3:9 P67
3:10-12 P101
3:15 P67
3:16-17 P101
4:1-3 P101
4:11-12, 22-23 P102
5:13-16 P86
5:20-22 P67
5:22-25 P86
5:25-28 P67
6:10-12 P. Ant. 2.54
10:13-15, 25-27 P110
10:17-23, 25-32 171
11:26-27 P70
12:4-5 P70
13:55-57 P103
14:3-5 P103
20:24-32 P45
21:13-19 P45
21:34-37, 43, 45(;) P104
23:30-39 P77
24:3-6, 12-15 P70
25:12-15, 20-23 P35
25:41-46 P45
26:1-39 P45
26:7-8, 10, 14-15 P64
26:19-52 P37
26:22-23 P64
26:29-40 P53
26:31-33 P64

(περισσότερα…)

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης: α) Λίστα των αρχαιότερων παπύρων (τών τριών πρώτων αιώνων μ.Χ.).

 

Πάπυρος

Ονομασία

Χρονολόγηση

P1 P1 (P. Oxy. 2) Μέσα 3ου αιώνα. Όμοιος με τον P69.
P4 P4 (Suppl. Gr. 1120) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P5 P5 (P. Oxy. 208 + 1781) Αρχές 3ου αιώνα.
P9 P9 (P. Oxy. 402) Τρίτος αιώνας.
P12 P12 (P. Amherst 3b) 285 – 300 μ.Χ.
P13 P13 (P. Oxy. 657 + PSI 1292) 3ος αιώνας (225 – 250 μ.Χ.)
P15 P15 (P. Oxy. 1008) Τέλος 3ου αιώνα.
P16 P16 (P. Oxy. 1009) Τέλος 3ου αιώνα.
P17 P17 (P. Oxy. 1078) Τέλος 3ου αιώνα.
P18 P18 (P. Oxy. 1079) Μέσα προς τέλος 3ου αιώνα.
P20 P20 (P. Oxy. 1171) Τρίτος αιώνας.
P22 P22 (P. Oxy. 1228) Μέσα 3ου αιώνα.
P23 P23 (P. Oxy. 1229) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.
P24 P24 (P. Oxy. 1230) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.)
P27 P27 (P. Oxy. 1355) Τρίτος αιώνας.
P28 P28 (P. Oxy. 1596) Τέλος 3ου αιώνα.
P29 P29 (P. Oxy. 1597) Αρχές 3ου αιώνα (200 – 225 μ.Χ.)
P30 P30 (P. Oxy. 1598) Αρχές 3ου αιώνα.
P32 P32 (P. Rylands 5) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα.
P35 P35 (PSI 1) Τρίτος αιώνας.
P37 P37 (P. Mich. Inv. 1570) Μέσα 3ου αιώνα.
P38 P38 (P. Mich. Inv. 1571) Αρχές 3ου αιώνα.
P39 P39 (P. Oxy. 1780) Πρώτο μισό 3ου αιώνα.
P40 P40 (P. Heidelberg G. 645) Τρίτος αιώνας. (Άλλοι το χρονολογούν στον 5ο – 6ο αι.).
P45 P45 (P. Chester Beatty I) Αρχές 3ου αιώνα.
P46 P46 (P. Chester Beatty II) + P. Mich. Inv. 6238. Ως τα μέσα 2ου αιώνα.
P47 P47 (P. Chester Beatty III) Δεύτερο μισό του 3ου αιώνα.
P48 P48 (PSI 1165) Τρίτος αιώνας.
P49 P49 (P. Yale 415 + 531) Μέσα 3ου αιώνα.
P50 P50 (P. Yale 1543) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P52 P52 (Gr. P. Rylands 457) Αρχές 2ου αιώνα (περίπου 100 – 125 μ.Χ.)
P53 P53 (P. Mich. Inv. 6652) Μέσα 3ου αιώνα.
P64 P64 (Gr.17) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P65 P65 (PSI XIV 1373) Μέσα 3ου αιώνα.
P66 P66 (P. Bodmer II + Inv. Nr. 4274/4298) Μέσα 2ου αιώνα.
P67 P67 (P. Barcelona 1) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P69 P69 (P. Oxy. 2383) Μέσα 3ου αιώνα.
P70 P70 (P. Oxy. 2384 + PSI Inv. CNR 419, 420) Τέλος 3ου αιώνα.
P72 P72 (P. Bodmer VII and VIII) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P75 P75 (P. Bodmer XIV and XV) Τέλος 2ου ή πιθανόν αρχές 3ου αιώνα.
P77 P77 (P. Oxy. 2683 + 4405)/P103 (P. Oxy. 4403) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P78 P78 (P. Oxy. 2684) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P80 P80 (P. Barcelona 83) Μέσα 3ου αιώνα.
P86 P86 (Inv. Nr. 5516) (περίπου 300 μ.Χ.).
P87 P87 (Inv. Nr. 12) Μέσα 2ου αιώνα.
P90 P90 (P. Oxy. 3523) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P91 P91 (P. Mil. Vogl. Inv. 1224 + P. Macquarie Inv. 360) Μέσα 3ου αιώνα.
P92 P92 (P. Narmuthis 69.39a + 69.229a) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P95 P95 (PL II/31) Τρίτος αιώνας.
P98 P98 (P. IFAO Inv. 237b [+a]) Δεύτερος αιώνας.
P100 P100 (P. Oxy. 4449) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα.
P101 P101 (P. Oxy. 4401) Τρίτος αιώνας.
P102 P102 (P. Oxy. 4402) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P103 P103 P103 (P. Oxy. 4403)/ P77 ( P. Oxy. 2683 + 4405) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P104 P104 (P. Oxy. 4404) Ξεκίνημα του 2ου αιώνα.
P106 P106 (P. Oxy. 4445) Αρχές με μέσα του 3ου αιώνα.
P107 P107 (P. Oxy. 4446) Αρχές 3ου αιώνα.
P108 P108 (P. Oxy. 4447) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).
P109 P109 (P. Oxy. 4448) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P110 P110 (P. Oxy. 4494) Τέλος 3ου αιώνα.
P111 P111 (P. Oxy. 4495) Πρώτο μισό 3ου αιώνα.
P113 P113 (P. Oxy. 4497) Τρίτος αιώνας.
P114 P114 (P. Oxy. 4498) Τρίτος αιώνας.
P115 P115 (P. Oxy. 4499) Μέσα με τέλος 3ου αιώνα.
P. Ant. P. Antinoopolis 2.54 Τρίτος αιώνας.
0162 0162 (P. Oxy. 847) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
0171 0171 (PSI 2. 124) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
0189 0189 (P. Berlin 11765) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.
0220 0220 (MS 113) Aρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).