Αββάς Βαρσανούφιος. Ερωταποκρίσεις. 58. Αἴτηση ἀδελφοῦ γιά ἐνίσχυση σε θέματα τῆς πίστεως. 59. «Οὐ δύνασαι ἐρευνᾶν τά περί πίστεως».

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο εδώ: Βαρσανούφιου και Ιωάννου. Κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά. (Ερωταποκρίσεις).


Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις. Τόμος Α΄

58

Ἀφοῦ δέχτηκε ὁ ἀββᾶς Παῦλος αὐτή τήν ἐπιστολή, τοῦ ἔστειλε ὡς ἀπάντηση τά ἐξῆς:

Πάτερ καί δέσποτα, συγχώρεσε με, γιά τόν Κύριο, καί εὔχου γιά μένα. Ὅσο γιά τή λύπη μου καί τήν ταραχή μου, τό γνωρίζεις, δέσποτα μου, ὅτι προέρχονται ἀπό τό διάβολο, διότι ἐγώ ἀπό παιδί ἔλαβα τήν πίστη τῶν ἁγίων τριακοσίων δεκαοκτώ θεοφόρων Πατέρων καί οὐδέποτε δέχτηκα ἄλλη διδασκαλία, ἐκτός ἀπ᾽ αὐτή. Καί ὅμως εἶμαι ταραγμένος.

Ἐάν λοιπόν γνωρίζεις, Πάτερ, ὅτι ἄσκοπα συγχύζομαι, δός μου τήν ὑπόσχεσή σου ὅτι θά ἀπολογηθεῖς ἐσύ, πού εἶσαι ὁ κύριος μου, γιά μένα στόν Θεό καί ὅτι θά ἀποφύγω τή ζημιά. Καί τότε, πραγματικά, θά πάψω νά λυποῦμαι καί νά ταράζομαι, διότι βασανίζομαι φοβερά μ᾽ αὐτές τίς σκέψεις. Καί εἶναι ἀλήθεια πώς εἶμαι ἀμαθής καί ἀπαίδευτος, γεμᾶτος ἀφροσύνη καί ἔνοχος γιά πολλὲς ἁμαρτίες.

Ἀλλ᾽ ὅμως μή μέ ἐπιτιμήσεις ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου, δέσποτα, ἀλλά γράψε μου πάλι, παρέχοντάς μου τή συγχώρηση. Καί σέ ὅλα στήριξέ με, μέ τίς εὐχές σου πού εἶναι εὐπρόσδεκτες καί πιστεύω στόν Θεό ὅτι θά κερδίσεις τήν ἄθλια ψυχή μου.

59

Ἀπόκριση τοῦ ἴδιου, τοῦ μεγάλου Γέροντα, πρός τόν ἴδιο.

Ἄν εἶχες κατανοήσει τά γραφόμενά μου, θά εἶχες ἀντιληφθεῖ ὅτι ἀπό μόνος μου σοῦ τό ἔγραψα αὐτό πού ζητᾶς. Διότι ἐκεῖνο πού εἶπα, ὅτι «τήν Ψυχή μου τή δίνω νά θανατωθεῖ γιά σένα», Ἑρμηνεύεται ὅτι «θά ἀπολογηθῶ γιά τήν ἀγάπη σου».

Δέν ντρέπομαι νά πῶ σέ σένα, τόν ἀδελφό μου, ὅτι δέν ἔχεις τή δυνατότητα νά ἐρευνᾶς τά θέματα τῆς πίστεως. Ἀφοῦ λοιπόν δέν ἔχεις τή δυνατότητα, μήν ἐρευνᾶς, διότι προξενεῖς θλίψη καί ταραχή στόν ἑαυτό σου. Διότι ὁ πιστός πού ἔχει σταθερή πίστη, εἴτε μέ τούς αἱρετικούς, εἴτε μέ τούς ἄπιστους ἔλθει σέ συζήτηση καί ἀντιπαράθεση, δέν ταράζεται στόν αἰῶνα, γιατί ἀσφαλῶς ἔχει μέσα του τόν ἀρχηγό τῆς εἰρήνης καί γαλήνης, τόν Ἰησοῦ. Καί ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ἔχει τή δυνατότητα εἰρηνικά νά ἀντιπαραθέτει τίς ἀπόψεις του καί μὲ τήν ἀγάπη του νά φέρνει πολλούς αἱρετικούς καί ἄπιστους σέ ἐπίγνωση τοῦ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λοιπόν, ἀδελφέ, ἐπειδή εἶναι πάνω ἀπό τίς δυνάμεις σου νά ἐρευνᾶς γιά τά διάφορα θέματα τῆς πίστεως, κράτα τήν βασιλική ὁδό, τήν πίστη ἐννοῶ τῶν τριακοσίων δεκαοκτώ στήν ὁποία καί βαπτίσθηκες, Διότι τά περιέχει ὅλα μέ ἀκρίβεια, γιά ὅσους βέβαια μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν σωστά τή διδασκαλία της.

Καί ἡσύχασε, ἔχοντας στό νοῦ σου τίς ἁμαρτίες σου καί τό πῶς θά συναντήσεις τό Θεό. Κι ἄν ἔτσι, ὅπως σοῦ λέω, τηρήσεις τήν ἐντολή μου, μᾶλλον τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὁμολογῶ ὅτι θά δώσω ἀπολογία γιά σένα, ἐκείνη τήν ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ὁ Θεός θά κρίνει «τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων» (Ῥωμ. 2, 16).

Μή φοβᾶσαι λοιπόν καί φέρνεις τόν ἑαυτό σου σέ χειρότερη κατάσταση. Διότι ὁ ἐχθρός ἀπό τήν ἀρχή καί τά γλυκά τά στρέφει σέ πικρά, τόν ὁποῖο εἴθε νά καταργήσει ὁ Κύριος ἀπό ἀνάμεσά μας.

Ἀπό ἐδῶ καί πέρα τό πρῶτο πού ἔχεις νά κάνεις εἶναι νά μήν ἀσχοληθεῖς ξανά μέ ἄλλες τέτοιες ὑποθέσεις. Διότι, στ᾽ ἀλήθεια, ὁ Κύριος ἤδη σέ ἀπάλλαξε ἀπ᾿ αὐτές. Ἀλλά ὁ πονηρός δαίμονας, βλέποντας ὅτι μέ τίς εὐχές τῶν ἁγίων ἐλευθερώθηκες, ζήτησε νά τοῦ παραχωρηθεῖ νά σοῦ ἀφήσει λίγο καπνό ἀπό τόν προηγούμενο πειρασμό.

Εὔχου γιά μένα ἀδελφέ, γιά νά μήν πεῖ ὁ Κύριος καί σέ μένα: «Ἐσύ πού διδάσκεις τόν ἄλλο, τόν ἑαυτό σου δέν ξέρεις νά τόν διδάξεις;» (Ῥωμ. 2, 21). Καί μή σκοντάψεις πάλι στά ἴδια καί λυπήσεις ἐμένα, τόν ἀγαπητό σου.

Ο Κύριος νά μᾶς σκεπάσει κάτω ἀπό τίς πτέρυγες Του. Ἀμήν.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: