Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Χειραγωγία στην πνευματική ζωή.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo βιβλία σε μορφή .pdf εδώ:

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Χειραγωγία στην πνευματική ζωή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα …………………………………………………………………………………………… 2
Οι συμφορές και η ωφέλειά τους. …………………………………………………………………………10
Προέλευση των δοκιμασιών. …………………………………………………………………………………10
Πώς να σηκώνουμε τις δοκιμασίες. ……………………………………………………………………….10
Από το Θεό οι χαρές, από το Θεό και οι θλίψεις. …………………………………………………….11
Υπομονή στις θλίψεις. ………………………………………………………………………………………….11
Η «τεθλιμμένη οδός» της χριστιανικής ζωής. ………………………………………………………….12
Λύπη και χαρά. Η εναλλαγή τους στη ζωή. ……………………………………………………………..13

Η πλήξη. ……………………………………………………………………………………………………………..13
Πώς να νικάμε τη θλίψη και την πλήξη. ………………………………………………………………….13
Πώς μας δοκιμάζει ο Κύριος. …………………………………………………………………………………14
Πώς να σηκώνουμε τη συκοφαντία. ………………………………………………………………………14
Κάθε άνθρωπος σηκώνει τον δικό του σταυρό. ………………………………………………………14
Πότε η υπομονή είναι τέλεια. ………………………………………………………………………………..15
Καλή ψυχική κατάσταση. ……………………………………………………………………………………..16
Πώς διατηρείται μέσα μας η θεία χάρη. …………………………………………………………………16
Θεία χάρη και επιθέσεις των παθών. ……………………………………………………………………..16
Η ενέργεια της θείας χάριτος στην ψυχή. ……………………………………………………………….16
Θεία χάρη και ανθρώπινη βούληση. ………………………………………………………………………16
Ευεργετικότητα. …………………………………………………………………………………………………..17
Ελεημοσύνη με ευχαρίστηση και καλοσύνη. …………………………………………………………..17
Ελεημοσύνη και ευσέβεια. ……………………………………………………………………………………17
Οι σωματικές ασθένειες: σωτήριες ή καταστροφικές. ……………………………………………..18
Τα αίτια των ασθενειών. ……………………………………………………………………………………….19
Η αντιμετώπιση των ασθενειών. ……………………………………………………………………………19
Πώς να προσευχόμαστε, όταν είμαστε άρρωστοι; …………………………………………………..20
Γιατί ο Θεός επιτρέπει την παράταση μιας ασθένειας; …………………………………………….20
Ας οικοδομήσουμε μέσα μας ναό πνευματικό. ……………………………………………………….20
Θεραπεία με θεία και ανθρώπινα μέσα. ………………………………………………………………..21
Πώς να προσευχόμαστε. ………………………………………………………………………………………22
Φαντασία του Θεού στην προσευχή. ……………………………………………………………………..23
Αμαρτωλότητα και προσευχή. ……………………………………………………………………………….23
Η εξομολογητική προσευχή. ………………………………………………………………………………….24
Προετοιμασία για την ακολουθία. …………………………………………………………………………24
Η επιτέλεση της ακολουθίας. ………………………………………………………………………………..24
Τι να κάνουμε μετά την ακολουθία………………………………………………………………………..25
Άμεση κοινωνία ανθρώπου και Θεού. ……………………………………………………………………25
Η ψυχρότητα στην προσευχή και τα αίτια της. ………………………………………………………..27
Πώς θα αποκτήσουμε θερμότητα στην προσευχή. ……………………………………………………27
Η έννοια της αδιάλειπτης προσευχής. ……………………………………………………………………28
Η βραδινή προσευχή ύστερα από μια κουραστική μέρα. ………………………………………….28
Προσευχή τη νύχτα στο κρεβάτι. ……………………………………………………………………………29
Προσευχή και μετάνοια. ……………………………………………………………………………………….29
Η βιασύνη στην προσευχή. ……………………………………………………………………………………29
Ο μετεωρισμός στην προσευχή. …………………………………………………………………………….29
Εθισμός στην προσευχή………………………………………………………………………………………..30
Πώς να προσευχόμαστε νοερά………………………………………………………………………………30
Η συγκέντρωση του νου την ώρα της προσευχής. ……………………………………………………31
Η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. ……………………………………………………………………………..32
Πότε είναι ευάρεστη στο Θεό η προσευχή μας. ………………………………………………………32
Πότε εισακούεται από το Θεό η προσευχή μας……………………………………………………….33
Η δύναμη της προσευχής. …………………………………………………………………………………….33
Η ουσία της προσευχής. ……………………………………………………………………………………….33
Ο καρπός της προσευχής. ……………………………………………………………………………………..34
Γιατί ο Κύριος δεν εκπληρώνει πάντοτε τα αιτήματα μας…………………………………………34
Η ευχή του Ιησού και η σημασία της. …………………………………………………………………….34
Πώς να επιτελούμε την ευχή. ………………………………………………………………………………..35
Γενική εκτίμηση της ευχής. ……………………………………………………………………………………36
Πνευματική προσευχή. …………………………………………………………………………………………37
Προσευχή για τούς ασθενείς. ………………………………………………………………………………..37
Οι προσευχές των αγίων για μας. ………………………………………………………………………….38
Προσευχή γι’ αυτούς που βαδίζουν στο δρόμο της απώλειας. ………………………………….38
Προσευχή για το θάνατο. ……………………………………………………………………………………..38
Προσευχή στην εκκλησία και προσευχή στο σπίτι. ………………………………………………….38
Ο καθημερινός κανόνας προσευχής. ……………………………………………………………………..39
Όταν είμαστε μόνοι. …………………………………………………………………………………………….41
Διακονία και προσευχή. ……………………………………………………………………………………….41
Η προσευχή για τούς «κεκοιμημένους» αιρετικούς ή απίστους. ……………………………….41
Τα τελώνια. …………………………………………………………………………………………………………42
Πού βρίσκονται οι «κεκοιμημένοι» αμαρτωλοί……………………………………………………….42
Η στάση μας απέναντι στη ζωή και το θάνατο. ……………………………………………………….42
Πώς ν’ αντιμετωπίζουμε το θάνατο των οικείων μας. ………………………………………………43
Η μνημόνευση των νεκρών. …………………………………………………………………………………..43
Εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. …………………………………………………………………………44
Η πρόνοια του Θεού και οι περιστάσεις της ζωής. …………………………………………………..44
Ανθρώπινη αδυναμία και θεία βοήθεια. ………………………………………………………………..44
Η μακροθυμία του Θεού. ……………………………………………………………………………………..45
Πνευματική ασθένεια και θείο έλεος. …………………………………………………………………….45
Οι θείες αλήθειες και η δύναμή τους……………………………………………………………………..45
Η αλήθεια βρίσκεται στην πίστη μας. …………………………………………………………………….46
Οι αμφιβολίες για την πίστη μας. ………………………………………………………………………….46
Πνευματικός αγώνας. …………………………………………………………………………………………..48
Ο αγώνας με τα πάθη. ………………………………………………………………………………………….48
Ο πνευματικός αγώνας μέσα στον κόσμο. ………………………………………………………………49
Το κάπνισμα. ……………………………………………………………………………………………………….49
Πώς να σηκώνουμε το ζυγό του Χριστού. ……………………………………………………………….49
Κινήσεις της καρδιάς. Προσοχή και διάκριση. …………………………………………………………50
Ο εσωτερικός διχασμός. ……………………………………………………………………………………….50
Η εσωτερική σύγχυση. ………………………………………………………………………………………….50
Οι λογισμοί. …………………………………………………………………………………………………………51
Πώς να διώχνουμε τους αισχρούς λογισμούς. ………………………………………………………..51
Πώς ν’ αντιμετωπίζουμε τούς βλάσφημους λογισμούς. …………………………………………..51
Πώς να πολεμάμε το πνεύμα της βλασφημίας και της ολιγοπιστίας. ………………………..52
Πώς αντιμετωπίζεται η σύγχυση των λογισμών. ……………………………………………………..52
Οι πτώσεις και οι λογισμοί. …………………………………………………………………………………..53
Οι πτώσεις και το έλεος του Θεού. ………………………………………………………………………..53
Πώς θα γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. ……………………………………………………………..54
Πώς ν’ αποκρούομε τις επιθέσεις του εχθρού. ………………………………………………………..55
Η Εξομολόγηση εξαφανίζει κάθε αμαρτία. ……………………………………………………………..55
Μνήμη και λήθη των εξομολογημένων αμαρτημάτων. ……………………………………………55
Τα ίχνη των αμαρτημάτων στην ψυχή. …………………………………………………………………..55
Η μετάνοιά μας και η ευσπλαχνία του Θεού. ………………………………………………………….56
Πρέπει ν’ αλλάζουμε πνευματικό; ………………………………………………………………………….59
Πνευματικοί σύμβουλοι. ………………………………………………………………………………………59
Σχέσεις πνευματικού και εξομολογουμένων (συμβουλές σε ιερέα). ………………………….59
Για μια καλή Εξομολόγηση. …………………………………………………………………………………..60
Ο χρόνος της μετάνοιας. ……………………………………………………………………………………….60
Συντριβή και αυτοκατάκριση, αλλά όχι απόγνωση. …………………………………………………61
Γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε την πρόοδό μας στην πνευματική ζωή. ………………………..61
Τα δάκρυα. ………………………………………………………………………………………………………….62
Το κλάψιμο για τις αμαρτίες μας. ………………………………………………………………………….62
Πειρασμοί πριν από τη θεία Κοινωνία. …………………………………………………………………..62
Πώς να προσερχόμαστε στη θεία Κοινωνία. ……………………………………………………………62
Πώς χάνεται η καλή πνευματική κατάσταση μετά τη θεία Κοινωνία. ………………………..63
Στέρηση της θείας Κοινωνίας (απάντηση σε ιερέα). ………………………………………………..63
Τα θεία Μυστήρια ενεργούν μυστικά μέσα μας. ……………………………………………………..63
Πότε να πίνουμε Αγιασμό. ……………………………………………………………………………………64
Πότε γίνεται το Ευχέλαιο. ……………………………………………………………………………………..64
Οι ιερείς: όργανα του Θεού. ………………………………………………………………………………….64
Τί σημαίνει το μοναχικό Σχήμα. …………………………………………………………………………….64
Πνευματική θερμότητα και ψυχρότητα. …………………………………………………………………65
Η ψυχική χαύνωση και αναισθησία. ………………………………………………………………………65
Aθυμία και μελαγχολία. Τα αίτια τους. …………………………………………………………………..67
Πώς να νικάμε την ακηδία. ……………………………………………………………………………………68
Πώς να διατηρούμε την καρδιακή θερμότητα. ………………………………………………………..68
Καλά και κακά έργα. Η στάση μας απέναντί τους. …………………………………………………..69
Βιοτικά έργα και βιοτικές μέριμνες. ……………………………………………………………………….69
Ποια είναι τα μάταια έργα. …………………………………………………………………………………..71
Απαλλαγή απ’ όλα τα γήινα. Είναι δυνατής …………………………………………………………….72
Προσαρμογή στις συνθήκες της ζωής. ……………………………………………………………………72
Αποφυγή του περισπασμού. …………………………………………………………………………………72
Εγωισμός, η αιτία όλων των κακών. ……………………………………………………………………….73
Το ανθρώπινο θέλημα. …………………………………………………………………………………………73
Τό αίσθημα της δικαιώσεως και το αίσθημα της αμαρτωλότητος. ……………………………73
Πώς θα πολεμήσουμε τη φιλαυτία. ……………………………………………………………………….74
Βρισιές και προσβολές………………………………………………………………………………………….76
Αποφυγή της αυταρέσκειας και του αυτοθαυμασμού. …………………………………………….76
Ο θυμός. ……………………………………………………………………………………………………………..77
Πότε επιτρέπεται η αγανάκτηση. …………………………………………………………………………..78
Η μεταβλητότητα της εσωτερικής μας καταστάσεως. ………………………………………………78
Ψυχικές μεταπτώσεις. ………………………………………………………………………………………….79
Οι πνευματικές παρηγορίες στην κατά Θεόν ζωή. …………………………………………………..79
Οι πνευματικές ηδονές δεν είναι πάντα ωφέλιμες…………………………………………………..79
Η θλιβερή κατάσταση του κόσμου τούτου. …………………………………………………………….80
Πώς γίνεται μέσα στην καρδιά μας η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. …………………………..80
Ψυχή φωτεινή και ψυχή σκοτεινή………………………………………………………………………….81
Ευτυχία και δυστυχία. ………………………………………………………………………………………….81
«Ενός έστι χρεία». ………………………………………………………………………………………………..81
Πρόγνωση του Θεού και ελευθερία του ανθρώπου. ………………………………………………..82
Ζωή πνευματική, ζωή ψυχική, ζωή σαρκική. …………………………………………………………..83
Οικογενειακή-κοινωνική ζωή και κοσμική ζωή. ……………………………………………………….84
Οι κοσμικοί χοροί. ………………………………………………………………………………………………..85
Ας ετοιμαστούμε για την ημέρα της Κρίσεως. …………………………………………………………85
Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου και οι ψευδοπροφητείες γι’ αυτήν. ……………………….85
Το κακό είναι αιώνιο; …………………………………………………………………………………………..85
Είναι στην εξουσία μας ή απαλλαγή από το κακό; …………………………………………………..86
Το μέτρο του φαγητού. …………………………………………………………………………………………87
Νηστεία για μεγάλους και παιδιά. …………………………………………………………………………87
Η ωφέλειά μας από τις νηστείες της Εκκλησίας. ……………………………………………………..87
Άπιστοι και πιστοί. ……………………………………………………………………………………………….87
Ο διεστραμμένος νους. …………………………………………………………………………………………88
Οι διανοητικά καθυστερημένοι. …………………………………………………………………………….88
Σχέσεις με ανθρώπους δίχως ευσέβεια. …………………………………………………………………88
Η καρδιά και ο Θεός. ……………………………………………………………………………………………88
Πώς διατηρείται στην καρδιά ο φόβος του Θεού. ……………………………………………………89
Θεός και συνείδηση. …………………………………………………………………………………………….90
Πώς συντελείται η σωτηρία της ψυχής. ………………………………………………………………….90
Ταπείνωση: ο δρόμος της σωτηρίας. ……………………………………………………………………..92
Ο φόβος του θανάτου και η ελπίδα της σωτηρίας. ………………………………………………….92
Ο πνευματικός ζήλος συντελεστής της σωτηρίας μας. ……………………………………………..93
Σύντομες συμβουλές για τη χριστιανική ζωή. ………………………………………………………….93
Το σώμα πρέπει να το ασκούμε. ……………………………………………………………………………94
«Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός»…………………………………………………94
Πλάνη εσωτερική και πλάνη εξωτερική. …………………………………………………………………94
Ο Παράκλητος. …………………………………………………………………………………………………….95
Το «καθαρτήριον πύρ». ………………………………………………………………………………………..95
Το διάβασμα. ………………………………………………………………………………………………………95
Οι θαυματουργές εικόνες. …………………………………………………………………………………….95

Σχολιάστε

1 σχόλιο

  1. Ioannis Pantzos

     /  8 Ιουνίου, 2021

    Είναι ανεκτίμητης αξίας, οι συμβουλές και οι προτροπές των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξου ελληνικής Εκκλησίας σε όλους τους πιστούς χριστιανούς,η πνευματική αυτή κληρονομιά είναι δώρο του Παναγίου Τριαδικου Θεού για την σωτηρία της ψυχής μας.
    Ο όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος είναι οδηγός των ψυχών μας προς την σωτηρία.

    Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: