Ψαλτικές Γραμματοσειρές.

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) ΕΔΩ, σε μορφή .zip, τις παρακάτω ψαλτικές γραμματοσειρές :

 • BZ Byzantina,
 • BZ Fthores,
 • BZ Ison,
 • BZ Loipa,
 • BZ Palaia,
 • BZ Xronos,
 • ED Isson,
 • ED Psaltica,
 • EZ Fthora,
 • EZ Omega,
 • EZ Oxeia,
 • EZ Psaltica,
 • EZ Special-I,
 • EZ Special-II,
 • MOYSIC_CHAR2,
 • MOYSIC_CHAR3,
 • MOYSIC_CHAR4,
 • MUSIC_DWN,
 • MUSIC_MAR,
 • MUSICtext,
 • MUSICUplate.

(Υπάρχουν στο αρχείο και οδηγίες για τις ΒΖ και ΕΖ).

ΒΖ : Στο φάκελο «odigies» θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του πακέτου ΒΖ, καθώς και τους πίνακες με την αντιστοίχηση των συμβόλων στο πληκτρολόγιο. Ξεκινήστε διαβάζοντας το αρχείο BZ__ODIGIES.pdf. (Τα αρχεία τύπου pdf ανοίγονται με τον Adobe Acrobat Reader, τον οποίο μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Ο φάκελος «yliko» περιλαμβάνει τις γραμματοσειρές, τις μακροεντολές και τη γραμμή εργαλείων του πακέτου. Εγκαταστήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες. Τελευταίες αλλαγές, 5 Φεβρουαρίου 2007: Διορθώθηκαν οι μακροεντολές.

Πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη συγγραφή βυζαντινής μουσικής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα, http://www.stanthonysmonastery.org/music/ByzMusicFonts.html

ΕΖ : Tο EZ Psaltica Editor είναι ένα εργαλείο για την εισαγωγή χαρακτήρων του πακέτου γραμματοσειράς «EZ Psaltica»  σε ένα κείμενο Word document χωρίς την χρήγση του πληκτρολογίου without. Για να δουλέψει πρέπει πρώτα να κάνετε εγκατάσταση το πακέτο με τις γραμματοσειρές. Είναι ελεύθερες για κατέβασμα στην ιστοσελίδα http://www.stanthonysmonastery.org/music/ByzMusicFonts.html. Απλά πατήστε πάνω στον χαρακτήρα που θέλετε, και αμέσως θα εισαχθεί στο κείμενο σας στο Word.
Προειδοποίηση : Εάν μετακινήσετε την εφαρμογή «EZ Psaltica Editor» από τον φάκελλο της, δεν θα δουλέψει μέχρι να αντιγράψετε (copy) επίσης όλα τα άλλα αρχεία, μέσα στον φάκελλο του, στην νέα τοποθεσία.

Αν νομίζετε ότι θα γράφετε πολλές σελίδες βυζαντινής μουσικής, είναι καλύτερα να μάθετε πώς να πληκτρολογείτε με το πληκτρολόγιο και όχι βασιζόμενοι σε αυτή την εφαρμογή, διότι μόλις τα δάχτυλά σας μάθουν πού βρίσκονται οι κοινοί χαρακτήρες, θα μπορείτε να γράφετε πολύ πιο γρήγορα μουσική πληκτρολογώντας τους. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι ενέργειες που γίνονται με το πληκτρολόγιο είναι εγγενώς γρηγορότερες από τις ενέργειες που γίνονται με το ποντίκι.

(ΒΖ) Πακέτο συγγραφής Βυζαντινής Μουσικής

Το πακέτο συγγραφής Βυζαντινής Μουσικής ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ (ΒΖ) αποτελεί βελτίωση του πακέτου ΕΖ. Η βάση για το τελευταίο ήταν οι γραμματοσειρές ED. Το πακέτο ΒΖ είναι το πιο εύχρηστο πακέτο συγγραφής Βυζαντινής Μουσικής. Αυτό γίνεται φανερό τόσο από τα σχόλια των χρηστών που έχουν χρησιμοποιήσει άλλα πακέτα στο παρελθόν, όσο και από προσωπική εμπειρία από τη δοκιμή σχεδόν όλων των γνωστών πακέτων συγγραφής Βυζαντινής Μουσικής. Μετά από λίγο χρόνο, θα αποκτήσετε ταχύτητα στη συγγραφή και θα γράφετε μουσικές γραμμές σχεδόν με την ταχύτητα που γράφετε κείμενα. Θα διαπιστώσετε σύντομα ότι γράφετε πιο γρήγορα από άλλες μεθόδους που, χρησιμοποιώντας είτε το πληκτρολόγιο είτε το ποντίκι, απαιτούν μεγάλες κινήσεις και δεν περιέχουν αυτοματισμούς.

Εισαγωγή

Στο πακέτο ΒΖ έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με το προϋπάρχον ΕΖ, στο οποίο βασίστηκε. Ανακατατάχθηκαν οι αντιστοιχήσεις των συμβόλων με το πληκτρολόγιο για ευκολία στον εντοπισμό των σημαδιών, στην πληκτρολόγηση και στην απομνημόνευση. Αναπτύχθηκαν επιπλέον μακροεντολές που αυτοματοποιούν χρονοβόρες και επιρρεπείς σε λάθη διαδικασίες, όπως η εισαγωγή κενών όπου ακριβώς χρειάζεται ανάμεσα στα σημάδια. Δημιουργήθηκε μια γραμμή εργαλείων με κουμπιά που βοηθούν το χρήστη στο χειρισμό του πακέτου. Προστέθηκαν ορισμένα σύμβολα που θεώρησα απαραίτητα, όπως τα διπλά ισοκρατήματα.

Α) Μελέτη και βελτίωση θέσεων συμβόλων: Κατά τη δημιουργία του ΒΖ δόθηκε μεγάλη σημασία στη θέση των συμβόλων έτσι ώστε η συγγραφή να διευκολύνεται και να επιταχύνεται. Μετακινήθηκαν τα πιο συνηθισμένα σύμβολα στην πρώτη από τις πέντε γραμματοσειρές (ΒΖ Byzantina). Μελετήθηκαν οι θέσεις των συμβόλων σε κάθε γραμματοσειρά, ώστε όχι μόνο να είναι εύκολη η απομνημόνευση, αλλά να είναι και ξεκούραστη για τους καρπούς η πληκτρολόγηση. Συγκεκριμένα, τα συνήθη σύμβολα μεταφέρθηκαν στη μεσαία γραμμή του πληκτρολογίου για να απαιτούνται μικρότερες κινήσεις κατά την πληκτρολόγηση, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης. Τέλος, πολλά από τα σύμβολα ομαδοποιήθηκαν και αντιστοιχήθηκαν σε γειτονικές θέσεις του πληκτρολογίου για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός και η απομνημόνευση.

Β) Προσθήκη λειτουργιών: Στο πακέτο ΒΖ έχουν προστεθεί μακροεντολές που σχετίζονται με τη μορφοποίηση του μουσικού και του ποιητικού κειμένου. Λειτουργίες σχετικές με το μέγεθος γραμματοσειράς, τα διάκενα και τη διαμόρφωση του πλαισίου κειμένου δεν απασχολούν πλέον το χρήστη, αλλά γίνονται αυτόματα με χρήση μακροεντολών. Πλέον, δεν απαιτείται από το χρήστη να αφήνει κενά μεταξύ των συμβόλων, καθώς κενά εισάγονται αυτόματα μόνο εκεί που χρειάζονται. Οι μακροεντολές PolishNotes και MakeNotesRed βελτιώθηκαν ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα και να μπορούν να κληθούν περισσότερες από μια φορές. Προστέθηκαν οι μακροεντολές BZ_MakeMartyriesRed και MakeIsonRed που χρωματίζουν κόκκινα μόνο τις μαρτυρίες και το ίσον αντίστοιχα. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια πλήρης γραμμή εργαλείων που διευκολύνει τόσο τη συγγραφή όσο και τη χρήση των μακροεντολών. Τέλος, έχουν προστεθεί μακροεντολές που μετατρέπουν κείμενα γραμμένα με άλλες γραμματοσειρές (ED-97, EZ) σε BZ, ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να χρησιμοποιήσει το πακέτο ΒΖ.

Γ) Προσθήκη συμβόλων: Στο ΒΖ έχουν προστεθεί κάποια σύμβολα που δεν υπήρχαν στο ΕΖ. Συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί διπλά ισοκρατήματα, π.χ. «(Π-Κ)», το σύμβολο του Α΄ δίφωνου χρωματικού ήχου (ήχος νάος), μια πλήρης σειρά από μικρές διαστολές και μέτρα, μια νέα θέση για τον σταυρό (πάνω και ανάμεσα στους φθόγγους). Ειδικά για τα μέτρα 5-6-7-8, πλέον πληκτρολογούνται αμέσως μετά τη διπλή διαστολή, ώστε να στοιχίζονται σύμφωνα με τη διαστολή ανεξάρτητα από το πλάτος του φθόγγου

 

 

 

Επόμενο άρθρο
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: