Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 46ος (PG 46).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 46ος (PG 46).

————————————————————–———————

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης.

———————————————————————————-

Περί ψυχής και Αναστάσεως ο λόγος, ο λεγόμενος, τα Μακρίνια. (PG 46, σελ. 12 – 160).

Περί των νηπίων, προ ώρας αφαρπαζομένων, προς Ιέριον. (PG 46, σελ. 161 – 192).

Εκλογαί μαρτυριών προς τους Ιουδαίους, από της Παλαιάς, μετά τινος επεξεργασίας περί της αγίας Τριάδος. Ότι Λόγον, και Πνεύμα έχει ο Θεός κατά τας Γραφάς. Λόγον ενυπόστατον και ζώντα, και Πνεύμα ωσαύτως. (Κεφάλαια ΙΒ΄). (PG 46, σελ. 193 – 233).

Επιγραφαί συγγραμάτων του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, αποδιδομένων και εις άλλους.

Περί της Αγίας Τριάδος. Και κατά των Πνευματομάχων, ότι θεός το Πνεύμα το άγιον. Προς Ευστάθιον.  (PG 46, σελ. 235 – 236). Η επιστολή βρίσκεται στον τόμο (PG 32, σελ. 683 – 696).

Προς Πέτρον τον ίδιον αδελφόν, περί διαφοράς ουσίας και υποστάσεως. (PG 46, σελ. 235 – 236). Η επιστολή βρίσκεται στον τόμο (PG 32, σελ. 326 – 340).

Περί ψυχής, προς Τατιανόν. (PG 46, σελ. 235 – 236). Η επιστολή βρίσκεται στον τόμο (PG 10, σελ. 1.137 – 1.143).

Περί του, τι των Χριστιανών όνομα ή επάγγελμα, προς Αρμόνιον. (PG 46, σελ. 237 – 249).

Περί τελειότητος, και οποίον χρη είναι τον Χριστιανόν. Προς Ολύμπιον μοναχόν. (PG 46, σελ. 252 – 285).

Περί του κατά Θεόν σκοπού. Και της κατά αλήθειαν ασκήσεως. Και προς τους απαιτήσαντας ασκητάς περί της ευσεβείας σκοπού. Και του όπως χρη συνείναι αλλήλοις και συναγωνίζεσθαι, υποτύπωσις. (PG 46, σελ. 288 – 305).

Προς τους αχθομένους ταις επιτημήσεσι. (PG 46, σελ. 308 – 316).

Περί παρθενίας. Επιστολή προτρεπτική εις τον κατ’ αρετήν βίον. (Εις κεφάλαια κδ΄).  (PG 46, σελ. 317 – 416).

Προς τους βραδύνοντας εις το βάπτισμα. (PG 46, σελ. 416 – 432).

ΛΟΓΟΙ

Κατά των τοκιζόντων. (PG 46, σελ. 433 – 452).

Περί φιλοπτωχίας και ευποιίας. Λόγος Α΄. (PG 46, σελ. 453 – 469).

Περί φιλοπτωχίας, Λόγος Β΄. Εις το ρητόν του Ευαγγελίου, »εφ΄όσον εποιήσατε ενί τούτων» και τα εξής. (PG 46, σελ. 472 – 489).

Εις το, »Ο δε πορνεύων, εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει».  (PG 46, σελ. 489 – 496).

Προς τους πενθούντας επί τοις από του παρόντος βίου προς τον αίδιον μεθισταμένοις. (PG 46, σελ. 497 – 537).

Επιγραφαί συγγραμάτων του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, αποδιδομένων και εις άλλους.

Προτρεπτικός περί μετανοίας. (PG 46, σελ. 539 – 540). Βρίσκεται στον τόμο (PG 40, σελ. 351 – 369).

Λόγος εις την αρχήν των νηστειών. (PG 46, σελ. 539 – 540). Βρίσκεται στον τόμο (PG 40, σελ. 369 – 389).

Εις πρωταποστόλους Πέτρον και Παύλον. (PG 46, σελ. 539 – 540).

___

Κατά Μανιχαίων Λόγος. Δώδεκα συλλογισμών, ότι το κακόν, φθαρτόν και γεννητόν και ανύπαρκτον, και ο τούτου δε πατήρ, διάβολος ουκ αγέννητος. (PG 46, σελ. 541).

Εις την εαυτού χειροτονίαν. (PG 46, σελ. 544 – 553).

Περί Θεότητος Υιού και Πνεύματος Λόγος. Και εγκώμιον εις τον δίκαιον Αβραάμ. (PG 46, σελ. 553 – 576).

Εις την ημέραν των Φώτων, εν η εβαπτίσθη ο Κύριος ημών. (PG 46, σελ. 577 – 600).

Εις το άγιον Πάσχα. Και περί της τριημέρου προθεσμίας της του Χριστού Αναστάσεως λόγοι πέντε (ε΄). (PG 46, σελ. 600 – 689).

Εις την του Χριστού Ανάληψιν. Την λεγομένην τω επιχωρίω των Καππαδόκων έθει την Επισωζομένην. (PG 46, σελ. 689 – 693).

Λόγος εις το άγιον Πνεύμα. (PG 46, σελ. 696 – 701).

Εγκώμιον εις τον άγιον Στέφανον τον πρωτομάρτυρα. (PG 46, σελ. 701 – 721).

Έτερον εγκώμιον εις τον άγιον Στέφανον τον πρωτομάρτυρα. (PG 46, σελ. 721 – 736).

Εγκώμιον εις τον μέγαν μάρτυρα Θεόδωρον.  (PG 46, σελ. 736 – 748).

Εγκώμιον εις τους άγιους Τεσσαράκοντα μάρτυρας. Λόγος Α΄. (PG 46, σελ. 749 – 772).

Εις τους Τεσσαράκοντα μάρτυρας, λόγος εγκωμιαστικός, ρηθείς εν τω μαρτυρίω. (PG 46, σελ. 773 – 788).

Επιτάφιος λόγος, εις τον ίδιον αδελφόν τον Μέγαν Βασίλειον. (PG 46, σελ. 788 – 817).

Εγκώμιον εις τον όσιον πατέρα ημών Εφραίμ (τον Σύρον). (PG 46, σελ. 820 – 849).

Επιτάφιος λόγος εις τον Μέγαν Μελέτιον επίσκοπον Αντιοχείας. (PG 46, σελ. 852 – 864).

Εις Πουλχερίαν λόγος (επικήδειος). (PG 46, σελ. 864 – 877).

Επιτάφιος λόγος, εις Πλακίλλαν βασίλισσαν. (PG 46, σελ. 877 – 892).

Εις τον βίον του αγίου Γρηγορίου (Νεοκαισαρείας) του Θαυματουργού. (PG 46, σελ. 893 – 957).

Εις τον βίον της οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. (PG 46, σελ. 959 – 1.000).

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Γρηγόριος ο Νύσσης, Φλαβιανώ (Αντιοχείας. Αφήγησις μετά αθυμίας περί Ελλαδίου διαδόχου του αγίου Βασιλείου).  (PG 46, σελ. 1.100 – 1.009).

Επιστολή Κς΄. Προς Ευάγριον μοναχόν, περί Θεότητος. (PG 46, σελ. 1.101 – 1.108).

___

Τεμάχια διάφορων συγγραφών απολεσθεισών

III. Ex sermone in illud: Hic est filius meus dilectus. (PG 46, σελ. 1.110 – 1.112).

IV. Ex sermone in Mariam et Joseph. (PG 46, σελ. 1.112).

___

Λόγος εις την Γέννησιν του Χριστού, και εις τα νήπια τα εν Βηθλεέμ αναιρεθέντα υπό του Ηρώδου. (PG 46, σελ. 1.128 – 1.149).

Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου, και εις την Θεοτόκον, και εις τον δίκαιον Συμεώνα. (PG 46, σελ. 1.152 – 1.181).

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: