Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 26ος (PG 26).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 26ος (PG 26).

Κατά Αρειανών, Λόγος Πρώτος, Λόγος Δεύτερος, Λόγος Τρίτος. (σελ. 12 – 468).

Κατά Αρειανών, Λόγος Τέταρτος. (σελ. 468 – 525).

Επιστολή προς Σεραπίωνα Θμουέως Επίσκοπον. Κατὰ τῶν βλασφημούντων καὶ λεγόντων κτίσμα εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. (σελ. 529 – 608). Προς τον αυτόν Επίσκοπον Σεραπίωνα κατά των λεγόντων κτίσμα τον Υιόν.  Προς τον αυτόν Σεραπίωνα Επίσκοπον περί του Αγίου Πνεύματος. (σελ. 608 – 624). Προς τον αυτόν Σεραπίωνα ομοίως περί του Αγίου Πνεύματος. (* Μέχρι την παράγραφο 8.). (σελ. 624 – 648).

Προς τον αυτόν Σεραπίωνα ομοίως περί του Αγίου Πνεύματος. (* Από την παράγραφο 9.). (σελ. 648 – 676).

Eπιστολὴ περὶ τῶν γενομένων ἐν τῇ Ἀριμίνῳ τῆς Ἰταλίας καὶ ἐν Σελευκείᾳ τῆς Ἰσαυρίας συνόδων. Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς παρὰ τῆς συνόδου πρὸς τὸν Αὔγουστον Κωνστάντιον. (σελ. 681 – 700). Ἀπόφασις τῆς συνόδου. (σελ. 700 – 705). Βλασφημίαι του Αρείου. (σελ. 705 – 708). Μακαρίω Πάπα και επίσκοπω ημών Αλέξανδρω, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι εν Κυρίω χαίρειν. (σελ. 708 – 717). Η Αγία Σύνοδος, η εν Ιεροσολύμοις Θεού χάριτι συναχθείσα, τη εκκλησία του Θεού τη εν Αλεξανδρεία, και τοις κατά πάσαν την Αίγυπτον, και Θηβαίδα, και Λιβύην, και Πεντάπολιν, και τοις κατά την οικουμένην επισκόποις και πρεσβυτέροις, εν Κυρίω χαίρειν. (σελ. 717 – 793).

Ο προς τους Αντιοχείς τόμος. (σελ. 796 – 810).

Ἐντυχία γενομένη ἐν Ἀντιοχείᾳ Ἰωβιανῷ βασιλεῖ, παρὰ Λουκίου καὶ Βερνικιανοῦ, καὶ ἑτέρων τινῶν Ἀρειανῶν, κατὰ Ἀθανασίου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας. (σελ. 819 – 824).

Βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου.  Συγγραφείς και αποσταλείς προς τους εν τη ξένη μοναχούς. (σελ. 837 – 976).

Των κατ’ Αίγυπτον και Λιβύην επισκόπων ενενήκοντα, και του μακαρίου Αθανασίου, κατά Αριανών, προς τους εν τη Αφρική τιμωτάτους επισκόπους. (σελ. 1.029 – 1.048).

Προς Ιωβιανόν περί πίστεως.  (σελ. 813 – 820).

Προς Επίκτητον Κορίνθου, κατά των αιρετικών, επιστολή. (σελ. 1.049 – 1.069).

Επιστολή προς Αδέλφιον επίσκοπον και ομολογητήν, κατά Αρειανών. (σελ. 1.071 – 1.084).

Προς Μάξιμον φιλόσοφον. (σελ. 1.085 – 1089).

Περί σαρκώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατά Απολλιναρίου, λόγος πρώτος. Περί της σωτηριώδους επιφανείας του Χριστού, και κατά Απολλιναρίου, λόγος δεύτερος. (σελ. 1.093 – 1.165).

Επιστολὴ πρὸς Ιωάννην καὶ Αντίοχον τοὺς πρεσβυτέρους. (σελ.1.165 – 1.168).

Πρὸς Παλλάδιον πρεσβύτερον ἐπιστολή.  (σελ. 1.168 – 1.169).

Επιστολή προς Αμούν μονάζοντα. (σελ. 1.169 – 1.176).

Επιστολή προς Ρουφινιανόν. (σελ. 1.180 – 1.181).

Τοῖς τὸν μονήρη βίον ἀσκοῦσι, καὶ ἐν πίστει Θεοῦ ἱδρυμένοις, ἀγαπητοῖς καὶ ποθεινοτάτοις ἀδελφοῖς ἐν Κυρίῳ χαίρειν. (σελ. 1.185 – 1.188).

Κατὰ Οὐαλεντίνου, τὰ πολλὰ συμφώνου ὄντος τοῖς προδηλωθεῖσιν αἱρετικοῖς. (σελ. 1.224).

Εκ του Πασχαλίου Χρονικού. (σελ. 1.257 – 1.259). (σελ. 1240).

Έτερα τεμάχια εκ των του Αγίου Αθανασίου. Ομιλία εις το »Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται». (σελ. 1.240 – 1.244).

 Ἀθανάσιος μὲν ἐν τῇ προλεχθείσῃ πρὸς Εὐψύχιον ἐπιστολῇ, ἧς ἡ ἀρχή. (σελ. 1.245 – 1.248).

Περί υπομονής. (σελ. 1.297 – 1.309).

Κατά Νουατιανών (Καθαρών). (σελ. 1.316 – 1.317).

Περί των αζύμων. (σελ. 1.328 – 1.332).

Εκ της λθʹ Εορταστικής επιστολής. (σελ. 1.436 – 1.439).

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: