Σύνοδος Φερράρας, Φλωρεντίας (1438 – 1439) . Βιβλιογραφικός κατάλογος πηγών.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα, (σε μορφή .pdf), κάνοντας δεξί κλικ πάνω από τους συνδέσμους (links).

___

Ελληνική Πατρολογία J.P. Migne, Patrologia Graeca PG. 160, (σελίδες 15 – 109, 112 -204, 526 -539, 1091 -1096, 1096 -1100).

Ελληνική Πατρολογία J.P. Migne, Patrologia Graeca PG. 161, (σελίδες 12 – 244, 1100-1101, 1080-1089).

Σίλβεστρος Συρόπουλος : Η αληθινή Ιστορία της ψευδοενώσεως μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων. Ακριβής αφήγηση της συνόδου της Φλωρεντίας. Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos: sive concilii Florentini exactissima narratio, Graece scripta per Sylvestrum Sguropulum. Έκδοση Robertus Creyghton, Haagae 1660.

 • Τμήμα B’ , Κεφάλαια λη’ (38), σελίδες 1-42 (77-118 στο .pdf)
 • Τμήμα Γ’ , Κεφάλαια κ’ (20), σελίδες 43-66 (119-142)
 • Τμήμα Δ’ , Κεφάλαια λβ’ (32), σελίδες 67-111 (143-195)
 • Τμήμα Ε’ , Κεφάλαια ιη’ (18), σελίδες 112-140 (196-224)
 • Τμήμα ς’ , Κεφάλαια κδ’ (24), σελίδες 141-183 (225-289)
 • Τμήμα Ζ’ , Κεφάλαια ιε’ (15), σελίδες 184-214 (290-332)
 • Τμήμα Η’ , Κεφάλαια ιθ’ (19), σελίδες 215-247 (333-375)
 • Τμήμα Θ’ , Κεφάλαια ις’ (16), σελίδες 248-276 (376-404)
 • Τμήμα Ι’ , Κεφάλαια ιη’ (19), σελίδες 277-311 (405-469)
 • Τμήμα ΙΑ’ , Κεφάλαια ι’ (10), σελίδες 312-329 (470-495)
 • Τμήμα ΙΒ’ , Κεφάλαια ια’ (11), σελίδες 330-351 (496-517)

Σίλβεστρος Συρόπουλος : Les Mémoires du grand ecclésiarque de l’Église de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438-1439). Έκδοση V. Laurent. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 1971. (Μετάφραση στα Αγγλικά).

Μάξιμος ο Πελοποννήσιος : Εγχειρίδιον κατά του σχίσματος των Παπιστών. (Βουκουρέστι 1690).

Δοσίθεος Πατριάρχης Ιεροσολύμων : Τόμος Αγάπης. Κατά Λατίνων. Κεφ. Του αυτού Αγιωτάτου Μητροπολίτου Εφέσου κυρού Μάρκου του Ευγενικού, Oμολογία της Ορθής Πίστεως εκτεθείσα εν Φλωρεντία, κατά την πρός Λατίνους γενομένην σύνοδον. Ιάσιο 1698 (σελίδες 586 – 589).

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος : Αντίπαπας, ήτοι αγώνες υπερθαύμαστοι και ηρωικά παλαίσματα, και τωόντι υπερφυή κατορθώματα, του εν Αγίοις Πατρός ημών Μάρκου Αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού. Κεφ. Του Αγιωτάτου Μητροπολίτου Εφέσου κυρίου Μάρκου του Ευγενικού, Oμολογία της Ορθής Πίστεως εκτεθείσα εν τη Φλωρεντία, κατά την πρός Λατίνους γενομένην σύνοδον. 1785 (σελίδες 169 – 174).

Τόμος Χαράς : Εν ω περιέχονται Αι επιστολαί Φωτίου του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η αγία και Οικουμενική ογδόη Σύνοδος. Σημειώσεις τινές εις ταύτην την αγίαν Σύνοδον. Tα αντιρρητικά κατά της αρχής του Πάππα Ρώμης, Νικολάου Ιατροφιλοσόφου. Λόγος Μελετίου Αλεξανδρείας κατά της αρχής του Πάππα. Διάλογος Ιερομνήμονος μοναχού μετά τινός ετέρου Μοναχού κατά Λατίνων.

Ηλίας Μηνιάτης Επίσκοπος Καλαβρύτων : Πέτρα σκανδάλου, ήτοι διασάφησις της αρχής και των αληθών αιτιών του σχίσματος, και διχονοιών των δύο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής μετά των πέντε διαφωνουσών κυρίων διαφορών. (Βιέννη 1783).

Ηλίας Μηνιάτης Επίσκοπος Καλαβρύτων : Πέτρα σκανδάλου, ήτοι διασάφησις της αρχής και των αληθών αιτιών του σχίσματος, και διχονοιών των δύο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής μετά των πέντε διαφωνουσών κυρίων διαφορών. (Αθήνα 1863).

Σοφοκλής Οικονόμου: Βίος Γρηγορίου μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου. Αθήνα 1860 (σελίδες 58-72).

Ανδρόνικος Κ. Δημητρακοπούλος : Ορθόδοξος Ελλάς, ήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων κατά Λατίνων και περί των συγγραμμάτων αυτών. (Λειψία 1872).

Ανδρόνικος Κ. Δημητρακόπουλος : Ιστορία του σχίσματος της Λατινικής εκκλησίας από της Ορθοδόξου Ελληνικής. (Λειψία 1867).

Κάλλιστος Ζωγράφος Αγιορείτης ο Εφέσιος : Βιογραφία και τα εν τη Φλωρεντινή ψευδοσυνόδω κατά των Λατίνων υπερφυή κατορθώματα του εν αγίοις πατρός ημών Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού. Προστεθείσης εν τω τέλει της ιεράς αυτού ακολουθίας. (Αθήνα 1887)

Κάλλιστος Βλαστός Αγιορείτης ο Εφέσιος : Δοκίμιον ιστορικόν περί του σχίσματος της Δυτικής Εκκλησίας από της Ορθοδόξου Ανατολικής, των προς ένωσιν αποπειρών επί Μιχαήλ του Παλαιολόγου και Γρηγορίου Ι΄ Πάπα Ρώμης, του βίου του εν Αγίοις Πατρός ημών Μάρκου Αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού και των εν τη εν Φλωρεντία Συνόδων γενομένων. (Αθήνα 1896).

Γεώργιος Κρέμος : Ιστορία του σχίσματος των δύο εκκλησιών, Ελληνικής και Ρωμαϊκής. Τόμος Α’ και Τόμος Β’.

Ευστράτιος Αργέντης : Βιβλίο καλούμενον Ραντισμού Στηλίτευσις. Εν ω περιέχεται κεφαλαίων αριθμός ογδοήκοντα ενός, ων έκαστον ταις ακτίσι της γραφής ως ιστόν αράχνης, φαίνεται διαλύον ραντισμάτων το σκότος. Λειψία 1756.

Αδάμ Ζοιρνικαβίου : Τόμος Β’, Αι λοιπαί δώδεκα των ΙΘ’ πραγματείων των περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός, και Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού κεφάλαια συλλογιστικά πεντήκοντα επτά προς Λατίνους, άχρι του νυν ανέκδοτα και Θεόφικου του Κορυδαλέως. Απάντησις προς Σωφρονίον Ποκζάσκι, ρέκτορα της εν Κιαίβιω Σχολής, τον εν Γιασίω της Μολδοβίας Ηγούμενον χρηματίσαντα. Πετρούπολη 1797 (σελίδες 709-741).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών : Εκκλησιαστική Ιστορία. Τόμοι Α’ – Δ’. (Βιέννη 1783 – 1795).

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος : Ιστορία του ελληνικού έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. Τόμος 5 – Μέρος Β’ Από της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της Επαναστάσεως του 1821.

Σπυρίδωνος Λάμπρου : Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

Basil Popoff, Aleksandr Vasilýevich Gorski, John Mason Neale. The History of the Council of Florence. Joseph Masters 1861.

(συνεχίζεται)

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: