ΕΠΕ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας)

ΕΠΕ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας). Κατάλογος εκδοθέντων έργων.

Βασιλείου Καισαρείας του Μεγάλου. Άπαντα τα έργα . Τόμοι 1-10. ΕΠΕ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας).