Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας (Κουμράν)

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q119 (LXXLev a). – (Λευιτικό 26:7-16)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q120 (LXXLev b). – (Λευιτικό 5:8-10)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q121 (LXXNum). – (Αριθμοί 4:6-9)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q122 (LXXDeut). – (Δευτερονόμιο 11:4)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 7Q1 (LXXEx). – (Έξοδος 28:4-7)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 7Q2 (LXXEpJer). – (Επιστολή Ιερεμίου 1:43-44)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Οι πάπυροι 7Q3, 7Q4, 7Q5 και 7Q6 – 7Q18.

Αρέσει σε %d bloggers: