Αλφαβητικός κατάλογος κειμένων. Ευρετήριο.ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝA


ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ


ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ


ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ


ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ


ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ


ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΙΠΠΩΝΟΣ


B


ΑΒΒΑΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ & ΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ


ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ


ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ


ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ)
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ


Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΙΤΗΣ

Φιλοκαλία


Δ


ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΣΤΩΦ


ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ


Ε


ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ


ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ


Z


ΑΒΒΑΣ ΖΩΣΙΜΑΣ


Η


ΟΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΟΣ

Φιλοκαλία


ΑΒΒΑΣ ΗΣΑΙΑΣ


ΑΓΙΟΣ ΗΣΑΙΑΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Φιλοκαλία


Θ


ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ Ο ΛΙΒΥΟΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ


ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ


ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ


Ι


ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ)


ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΤΣΙΑΝΙΝΩΦ • Για την προσευχή του Ιησού.
 • Διάφοροι Λόγοι.
  • Αλλιώς ενεργεί η πλάνη και διαφορετικά ο Θεός
  • Γι’  αυτούς που βλασφημούν την προσευχή του Ιησού
  • Για τα συγγράμματα των Ρώσων Πατέρων
  • Για τις προλήψεις και τον σκορπισμό του νου
  • Για τους βαρύτατους πειρασμούς εξαιτίας της υψηλοφροσύνης
  • Γνώρισμα της νοεράς προσευχής να αποκαλύπτει τα πάθη
  • Η γιατρειά της ψυχής, από το άγιο Πνεύμα
  • Η διαφορά νοεράς, καρδιακής και ψυχικής προσευχής
  • Η ζωή του Χριστιανού είναι αλυσίδα διαδοχικών στεναγμών
  • Η θέση της καρδιάς και η ένωση της με τον νου
  • Η κατανόηση της αμαρτίας και η μετάνοια με συντριβή
  • Η μεθοδική και εμπειρική υπόδειξη των πατέρων για την προσευχή
  • Η μυστική μελέτη
  • Η συνένωση της ψυχής και του νου στην προσευχή
  • Η τήρηση των εντολών, μετά την ένωση του νου και της καρδιάς
  • Η Χριστιανική τελειότητα και το στεφάνι της απάθειας
  • Ο Θεός προσέχει τον νου και στην προσεκτική προσευχή
  • Οι καρποί της αδιάλειπτης προσευχής
  • Οι πρώτοι καρποί της προσευχής
  • Ουσιαστική και απαραίτητη ιδιότητα της προσευχής, η προσοχή
  • Περί της πλανεμένης γνώμης, ότι πλανάται κάποιος αν επικαλείται στην καρδιά το όνομα του Ιησού Χριστού
  • Το αγωνιστικό στάδιο και οι πειρασμοί
  • Το κήρυγμα του Χριστού
  • Φύλαξε με κάθε τρόπο τη δωρεά του Θεού
 • Ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου.
 • Ο χρόνος της ζωής μας.
 • Το αδύνατο της σωτηρίας αλλόθρησκων και αιρετικών.


ΑΓΙΟΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝΩΦ (ΜΟΣΧΑΣ)


ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΡΩΜΗΣ


ΟΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

 • Τα σωζόμενα Ασκητικά. Βίος και έργα του αββά Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι Πς΄. Επιστολές Δ΄. (πρωτότυπο κείμενο) ΒΙΒΛΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΙΤΗΣ (ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ)ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ


ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ


K


ΟΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΔΗΣ

Φιλοκαλία

 • Κεφάλαια. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄). (σελ. 131-206).

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΤΗΛΙΚΟΥΔΗΣ

Φιλοκαλία

Περί ησυχαστικής τριβής. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄). (σελ. 207-212).


ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ & ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ)

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ Ο ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ


ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ


ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ


ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΦΙΛΕΩΤΗΣ


M


ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ


ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

 • AΠΑΝΤΑ (πρωτότυπο κείμενο)
  • 1ος Τόμος – 14 Α. Μυσταγωγία, Κεφάλαια περί αγάπης, Λόγος ασκητικός, Κεφάλαια Σ’ (200) περί θεολογίας.
  • 2ος Τόμος – 14 Α. Ερωταποκρίσεις Α‘, Προς Θεόπεμπτον σχολαστικόν, Ερμηνεία εις τον ΝΘ‘ (59) ψαλμόν.
  • 3ος Τόμος – 14 Β /4ος Τόμος 14 Γ. Προς Θαλάσσιον.
  • 5ος Τόμος – 14 Δ. Περί διαφόρων αποριών των αγίων Διονυσίου και Γρηγορίου.
  • 6ος Τόμος – 14 Ε. Περί διαφόρων αποριών των αγίων Διονυσίου και Γρηγορίου (συνέχεια) Σχόλια εις τα του αγίου Διονυσίου. 
  • 7ος Τόμος – 14 S, Σχόλια εις τα του αγίου Διονυσίου (συνέχεια).
  • 8ος Τόμος – 15 Α. Μικρά Θεολογικά και Πολεμικά.
  • 9ος Τόμος – 15 Β. Επιστολαί Κοιναί, Δογματικαί και Πολεμικαί. Εις Αναστάσιον Μονάζοντα.
  • 10ος Τόμος – 15 Γ. Περί των πραχθέντων εν τη πρώτη αυτού εξορία, ήτοι εν Βιζύη, Εξήγησις της κινήσεως, Συζήτησις του αγίου Μάξιμου μετά Πύρρου, Περί ψυχής, Ερμηνεία σύντομος εις την προσευχήν του Πάτερ ημών, Εις τον βίον και την άθλησιν του οσίου πατρός ημών και ομολογητού Μαξίμου.
  • 11ος Τόμος – 15 Δ. Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε και Οικονομικά, Έτερα κεφάλαια, Σχόλια εις τας επιστολάς του αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
  • 12ος Τόμος – 15 Ε. Κεφάλαια Θεολογικά ήτοι εκλογαί, Προς τον θεότατον Βασιλεά τον Αχριδήν.


Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ Ο ΟΥΓΓΡΟΣ


N


ΑΓΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΣΟΡΣΚΥ


ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ


ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΣΤΗΘΑΤΟΣ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΜΟΝΑΖΩΝ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ


Χρηστοήθεια


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α΄ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ
Π


ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ


ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ


Σ


ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ


ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Φιλοκαλία


ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ


Τ


ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΖΑΝΤΟΝΣΚ


Φ


ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΜΟΣΧΑΣ


ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


ΑΒΒΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ

Φιλοκαλία


ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ Ο ΣΙΝΑΙΤΗΣ

Φιλοκαλία


ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ


ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΑ


ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ


Ε


ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΥΓΑΒΗΝΟΣ

 • Ερμηνεία εις τους ΡΝ’ (150) Ψαλμούς του προφητάνακτος Δαβίδ.

Η


ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ


Θ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΕΡΑΜΕΥΣ


Ι


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΔΙΟΣ


Ν

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ


Σ


ΣΤΑΡΕΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ


ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΓΕΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ


Σχολιάστε

1 σχόλιο

 1. Ευλογημένο π.Χαριτων

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: