Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Ποιμήν ο ασθενής.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου


Όσιος Ποιμήν ο ασθενής

Στό βίο τοῦ μακαρίου Ποιμένα θά βροῦμε τό ἀξιομίμητο παράδειγμα τῆς ἀγόγγυστης ἄρσεως τοῦ σταυροῦ τῶν ἀσθενειῶν. Θά διδαχτοῦμε νά σηκώνουμε μέ ὑπομονή κι εὐγνωμοσύνη κάθε σωματικό πόνο, ἀφοῦ ἔτσι γινόμαστε ἰσχυρότεροι καί στόν πνευματικό ἀγῶνα. «Ἡ γάρ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Θά διδαχτοῦμε ἐπίσης ὅτι πρέπει νά ὑπηρετοῦμε μέ καρτερία τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας, σάν νά ὑπηρετοῦμε τόν ἴδιο τόν Κύριο.

Ὁ ὅσιος Ποιμένας ἦταν ἀπό μικρός πολύ φιλάσθενος. ̓́Ἄρρωστος γεννήθηκε, ἄρρωστος μεγάλωσε. Ἀλλά ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος ἀπέτρεψε τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς. Καθαρός «ἐκ κοιλίας μητρός» ἀπό κάθε ψυχικό μολυσμό, δέν γνώρισε τήν ἀπαίσια ὄψη τῆς ἁμαρτίας.

Read the full post »

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφάλαιο ΛΗ΄. Ότι, έχοντας χρέος να αγωνιζόμαστε πάντοτε τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα, που μας γίνονται αφορμές για να τις αποκτήσουμε.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ΄. Ότι, έχοντας χρέος να αγωνιζόμαστε πάντοτε τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα, που μας γίνονται αφορμές για να τις αποκτήσουμε.

Εάν θέλεις να περπατάς πάντοτε μπροστά στο δρόμο των αρετών, χωρίς να σταθείς, πρέπει να προσέχεις καλά, να μην αφήσεις να φύγει από τα χέρια σου, εκείνο που μπορεί να γίνει αφορμή για να αποκτήσεις την αρετή. Οπότε, κακώς στοχάζονται εκείνοι που αποφεύγουν, όσο μπορούν τα αντίθετα εκείνα, που μπορούσαν να τους βοηθήσουν στην απόκτηση της αρετής.

Read the full post »

Αγία Όντα η τυφλή πριγκίπισσα.

St. Oda of the Peel. Icon by the Convent of the Nativity of the Mother of God, Asten, the Netherlands.

Η Αγία Όντα γεννήθηκε στην Σκωτία τέλη του 7ου αιώνα και ήταν κόρη του βασιλικού ζεύγους της Σκωτίας. Η ομορφιά της ήταν ασύγκριτη και αξιοθαύμαστη από όλους, μόνο που η ίδια δεν μπορούσε να δει ούτε την δικιά της ομορφιά αλλά ούτε και της πλάσης ολάκερης μιας και ήταν τυφλή..

Ο καημός των βασιλιάδων γονέων της για χρόνια ήταν η εύρεση ενός τρόπου ώστε η μονάκριβη και πολύ όμορφη κόρη τους να βρει το φως της. Κάποτε έμαθαν για κάποια θαυμαστά γεγονότα που επιτελέσθηκαν στον τάφο του αγίου Λάμπερτ ενός μαρτυρα επισκόπου κι έτσι το βασιλικό ζεύγος αποφάσισε να στείλει την κόρη του στο Liège.

Read the full post »

Αγία Ουινεφρίδη εν Τρεφφύννω (Χόλυγουελ).

̔Η  ̔Αγία Οὐϊνεφρίδη ἐν Τρεφφύννῳ (Χόλυγουελ)
† 3η Νοεμβρίου

Η Ἁγία Οὐϊνεφρίδη (Winefred) ἦταν κόρη ἑνὸς εὐγενοῦς Συμβούλου τοῦ Βασιλέως τῶν Οὐαλλῶν, στὴν βόρεια Οὐαλλία κατὰ τὸν Ζ´ αἰῶνα. νηψιὰ καὶ πνευματικὴ θυγατέρα τοῦ Ἁγίου Μπεούνω († Μνήμη: 21η Ἀπριλίου), ἀνατράφηκε στὴν πίστη σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγελικὸ ἦθος καὶ ἐπόθησε ἐκ νεότητος νὰ ἀφιερωθεῖ στὸν Νυμφίο Χριστό.

Read the full post »

Άγιος Αυστρεμόνιος Αρβέρνης.

Ὁ Ἅγιος Ὁμολογητὴς Αὐστρεμόνιος
Π
ρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀρβέρνης (Κλερμὸν) καὶ Ἀπόστολος Ἀρβέρνων

† 1η Νοεμβρίου

̔O Ἅγιος Πατέρας μας Αὐστρεμόνιος (Αustremonius ἢ Stremonius) συμμετεῖχε στὴν ἀποστολὴ τῶν ἑπτὰ Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι στάλθησαν τὸν Γ ́ αἰ. ἀπὸ τὴν Ρώμη, ἀπὸ τόν Ἁγιο Πάπα Φαβιανό († Μνήμη: 5η Αὐγούστου, 236 250), γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῆς Γαλατίας (σημ. Γαλλίας), ἐπὶ Δεκίου (περὶ τὸ 250).

Οἱ Ἅγιοι ἑπτὰ Ἐπίσκοποι ἦσαν οἱ ἑξῆς:

Ἅγιος Διονύσιος Παρισίων († Μνήμη: 9η Ὀκτωβρίου),
Ἅγιος Αὐστρεμόνιος Ἀρβέρνης († Μνήμη: 1η Νοεμβρίου),
Ἅγιος Σατουρνῖνος Τουλούζης († Μνήμη: 29η Νοεμβρίου),
Ἅγιος Γατιανὸς Τουρώνης († Μνήμη: 18η Δεκεμβρίου),
Ἅγιος Τρόφιμος Ἀρελάτης († Μνήμη: 29η Δεκεμβρίου),
Ἅγιος Παῦλος Ναρβόννης († Μνήμη: 22α Μαρτίου) καὶ
Ἅγιος Μαρτιάλιος Λιμόζης († Μνήμη: 30ὴ Ἰουνίου),

Read the full post »

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφάλαιο ΛΑ΄. Περί της απάτης, που μεταχειρίζεται ο εχθρός με εκείνους, που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄. Περί της απάτης, που μεταχειρίζεται ο εχθρός με εκείνους, που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα.

Όταν ο εχθρός δεν μπορέσει να νικήσει, ούτε τους υποδουλωμένους στην αμαρτία, ούτε αυτούς που ζητάνε να ελευθερωθούν από αυτήν, όπως είπαμε παραπάνω, τότε τρέχει ο πονηρός στους ενάρετους και πολεμάει ο πανούργος, να τους κάνει μεν να λησμονήσουν τους εχθρούς, που είναι κοντά τους και έμπρακτα τους πολεμούν και τους βλάπτουν, να επιθυμούν δε και να φαντάζονται πάνω από την δύναμη τους τα υψηλά και μεγάλα [1] και πριν από τον κατάλληλο καιρό, να έχουν αποφασιστικούς σκοπούς, για να φθάσουν στην τελειότητα.

Read the full post »

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για το ψυχοφθόρο πάθος της πλεονεξίας.

Έχεις λίγα χρήματα και ζητάς πολλά. Έχεις πολλά και ονειρεύεσαι περισσότερα. Όσα κι αν έχεις, δεν είσαι ικανοποιημένος. Γιατί άφησες την πλεονεξία να σε αιχμαλωτίσει, άνθρωπε μου; Δεν ξέρεις ότι σε άλλους θα μείνουν το χρυσάφι και το ασήμι, ενώ σε εσένα οι κατάρες και οι κατηγόριες; Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι θα σε καταδιώκουν αμείλικτα, και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη, τα δάκρυα, οι βαρυγκώμιες και οι αναστεναγμοί του φτωχού που εξουθένωσες, του συνεργάτη που αδίκησες, του δουλευτή που εκμεταλλεύτηκες, του οφειλέτη που φυλάκισες; Όταν όλοι οι ζημιωμένοι από σένα θα παρουσιαστούν μαζί σου στο φοβερό δικαστήριο του Χριστού, τι θα πεις στον αδέκαστο Κριτή, μην έχοντας μάλιστα κανένα συνήγορο για να σε υπερασπίσει;

Τους δικαστές της γης μπορείς να τους ξεγελάσεις ή και να τους εξαγοράσεις. Τον Δικαστή του ουρανού ποτέ. Τους ανθρώπινους νόμους μπορείς να τους παραβείς με τεχνάσματα νομιμοφανή δίχως συνέπειες. Τον θεϊκό νόμο όχι· γιατί ο Κύριος βλέπει τις πράξεις σου. Και αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσεις σε Εκείνον, που στέκεται πλάι στους αδικημένους και προστατεύει όσους δεν μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Read the full post »

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (Α΄- ΚΒ΄Λόγοι).

Μπορείτε να διαβάσετε καί το β΄ μέρος εδώ:

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (ΚΓ΄- ΛΕ΄Λόγοι).


Κατήχηση ΙΗ΄γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ἱεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως· «Σέ Μία, Ἁγία, Καθολική Ἐκκλησία καί στήν ἀνάσταση τοῦ σώματος καί στήν αἰώνια ζωή».῾Η ἀνάγνωση εἶναι ἀπό τόν προφήτη ᾿Ιεζεκιήλ, στό χωρίο πού λέει· «Καί φανερώθηκε σέ μένα τό χέρι τοῦ Κυρίου καί μέ πῆρε μέ τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου καί μέ ἔβαλε στή μέση τῆς πεδιάδας καί αὐτή ἦταν γεμάτη μέ ἀνθρώπινα ὀστᾶ» (᾿Ιεζ. 37,1) καί ὅσα σχετικά ἀκολουθοῦν.


Α´ . Ρίζα κάθε καλοῦ ἔργου εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς ἀνάστασης, γιατί ἡ προσδοκία τῆς ἀπολαβῆς δυναμώνει τήν ψυχή, γιά νά ἐργάζεται τό ἀγαθό. ῾Ο κάθε ἐργάτης εἶναι ἕτοιμος νά ὑπομείνει κόπους καί μόχθους, ἄν προβλέπει ὅτι θά πάρει μισθό γιά τούς κόπους του. Οἱ ἐργάτες ὅμως πού κοπιάζουν χωρίς ἀμοιβή, πρίν ἀκόμα ἀποκάμουν σωματικά, λυγίζουν ψυχικά. ῾Ο στρατιώτης πού ἐλπίζει ὅτι θά ἀπολαύσει τιμές καί ἐπαίνους, εἶναι ἕτοιμος νά ριχτεῖ στίς μάχες. Κανένας ὅμως στρατευμένος κάτω ἀπό ἕνα βασιλιά —ὁ ὁποῖος δέν εἶναι σίγουρος γιά τή νίκη καί δέν μπορεῖ νά προβλέψει τό τέλος τοῦ πολέμου— δέν εἶναι ἕτοιμος νά θυσιάσει τή ζωή του, ἄν αὐτός ὁ βασιλιάς δέν ἐπιβραβεύει μέ πλούσιες ἀμοιβές τούς ἀγῶνες του.

Read the full post »

Μέγας Βασίλειος. Για την πλεονεξία. Ομιλία στο χωρίο του Ευαγγελίου “Καθελῶ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω” (Λουκ. 12, 18).

1. Υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί. Δηλαδή, ή οι θλίψεις βασανίζουν τις καρδιές όπως το χρυσάφι στο καμίνι, και δοκιμάζουν την υπο­μονή και την ανθεκτικότητά τους ή, πολλές φο­ρές, οι ευλογίες και τα πλούτη της ζωής αυτής γίνονται δοκιμαστήριο και πειρασμός για τους περισσότερους. Πράγματι, είναι εξίσου δυσκολοκατόρθωτο να μη χάσει τη δύναμή της η ψυχή στις μεγάλες δυσκολίες της ζωής, αλλά και να μην υπερηφανευθεί στις ευτυχείς καταστάσεις.

Παράδειγμα για το πρώτο είδος των πει­ρασμών είναι ο μέγας Ιώβ. Αυτός ο ακατα­μάχητος αθλητής, σήκωσε με ακατάβλητο ψυχικό σθένος και ακλόνητη γενναιότητα καρ­διάς όλη τη χειμαρρώδη διαβολική επιθετικότητα και βία εναντίον του, και αναδείχθηκε τό­σο ανώτερος από τους πειρασμούς, όσο ήταν μεγάλα και ανυπέρβλητα τα παλαίσματα που του παρουσίασε ο εχθρός.

Read the full post »

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Περί μετανοίας. (Απόσπασμα από την Α΄ ομιλία).

Ἦταν δυό ἀδέλφια, τά ὁποῖα, ἀφοῦ μοιράστηκαν ἀναμεταξύ τους τήν πατρική περιουσία, ὁ ἕνας ἔμεινε στό σπίτι, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἔφυγε σέ μακρινή χώρα. Ἐκεῖ, ἀφοῦ κατέφαγε ὅλα ὅσα τοῦ δόθηκαν, δυστύχησε καί ὑπέφερε μή ὑπομένοντας τή ντροπή ἀπό τή φτώχεια. (Λουκᾶ 15: 11 κ.ἑ.) Αὐτή τήν παραβολή θέλησα νά σᾶς τήν πῶ, γιά νά μάθετε, ὅτι ὑπάρχει ἄφεση ἁμαρτημάτων καί μετά τό Βάπτισμα, ἐάν εἴμαστε προσεκτικοί. Καί τό λέω αὐτό ὄχι γιά νά σᾶς κάνω ἀδιάφορους, ἀλλά γιά νά σᾶς ἀπομακρύνω ἀπό τήν ἀπόγνωση. Γιατί ἡ ἀπόγνωση μᾶς προξενεῖ χειρότερα κακά καί ἀπό τή ραθυμία.

Read the full post »