ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ενοχλητικές διαφημίσεις από το WordPress και η αντιμετώπιση τους.

Δυστυχώς η εταιρία που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας (wordpress), αποφάσισε ετσιθελικά, μονομερώς και τελείως απροειδοποίητα, να μας κατακλύσει παντού με ενοχλητικές ίσως και απρεπείς διαφημίσεις, από προϊόντα διαφόρων άσχετων κατηγοριών, αλλοιώνοντας έτσι την φυσιογνωμία και σοβαρότητα της ιστοσελίδας, η οποία γίνεται ιδιαίτερα κουραστική, δυσανάγνωστη, δίνοντας την εντύπωση ενός ακαλαίσθητου δικτυακού παζαριού …

Μια λύση είναι:

1. Εάν ανοίγετε τις ιστοσελίδες με τον browser (φυλλομετρητή) Οpera, πηγαίνετε πάνω δεξιά στις τρεις γραμμές – Γρήγορη ρύθμιση, και κατεβαίνοντας λίγο με τη ροδέλα του ποντικιού στο Προσωπικό απόρρητο και ασφάλεια. Εκεί τσεκάρετε το: Αποκλεισμός διαφημίσεων.

Read the full post »

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Όποιος στερείται της νοεράς προσευχής, καμία άλλη προσευχή δεν κατέχει ορθώς.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Ὅποιος στερεῖται τῆς νοερᾶς προσευχῆς, καμιά ἄλλη προσευχὴ δέν κατέχει ὀρθῶς. Μόνον ἡ νοερὰ προσευχὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ προσευχὴ καὶ ἡ περισσότερο εὐάρεστη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

΄Η νοερὰ προσευχὴ πρέπει νὰ ἀποτελέσει τὴν ψυχὴν τοῦ οἰκιακοῦ ἐκκλησιαστικοῦ εὐχολογίου. Ἐφ᾽ ὅσον ὅμως στοὺς δι᾽ εὐχολογίων προσευχόμενους, δὲν συνοδεύεται ἡ προσευχή τους μὲ τήν νοερὰ, αὐτή ἔχει μόνον ὄψη προσευχῆς, χωρὶς νὰ εἶναι τέτοια. Διότι τί εἶναι προσευχή;

Προσευχὴ εἶναι ἀναφορὰ πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδιᾶς, πρὸς δοξολογίαν, πρὸς εὐχαριστίαν στόν Θεό καὶ πρὸς αἴτησιν παρ᾽ αὐτοῦ ἀναγκαίων πνευματικῶν ἀγαθῶν.

Read the full post »

Στάρετς Λεωνίδας της Όπτινα. Πνευματικές νουθεσίες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑ


Ι. ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΤΑΜΠΟΦΤΣΕΦ


Οι ερωταποκρίσεις που παρουσιάζουμε εδώ, καταγράφηκαν από ένα μαθητή του π. Λεωνίδα, τον Παύλο Ταμπόφτσεφ.

Ο Παύλος Ταμπόφτσεφ ήταν ένας από τους πιο πιστούς και αφοσιωμένους μαθητές του στάρετς Λεωνίδα. Έπαιρνε τις σταγόνες χάριτος από τα χείλη του, τις διατηρούσε στην καρδιά του και τις μετέδιδε, με δικά του λόγια. Μα όσο πιο πιστά μπορούσε.


1. Φυλακή γλώσσας

Μαθητής: Πως πρέπει να ενεργώ, όταν βρίσκομαι μαζί με άλλους αδελφούς και δεν μπορώ να συγκρατηθώ, ώστε να μη μιλήσω; ή αν μιλήσω, να μη θίξω κάποιον με αυτά που θα πω;

Read the full post »

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Περί Θείου φωτός.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Ὁ νοῦς ἀφοῦ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Θεὸ διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ γνωρίσει διὰ μέσου τῆς πράξεως τῶν ἀρετῶν, καὶ ἀξιωθεῖ νὰ τὸν βλέπει διὰ μέσου τῆς θεωρίας, βλέπει θεάματα θαυμαστὰ καὶ παράδοξα. Διότι φωτίζεται ὅλος, καὶ γίνεται σὰν φῶς, καὶ δὲν δύναται νὰ νοεῖ, ἢ νὰ λέει ἐκεῖνα ὁποὺ βλέπει. Ὅτι αὐτὸς ὁ νοῦς εἶναι φῶς, καὶ βλέπει τὸ φῶς τῶν πάντων, δηλαδή τὸν Θεό, καὶ ἐκεῖνο τὸ φῶς, ὁποῦ βλέπει, εἶναι ζωή, καὶ δίνει ζωὴ σ’ ἐκεῖνον πού τό βλέπει.

Αὐτὸς ὁ νοῦς βλέπει τὸν ἑαυτό του, πὼς εἶναι ἑνωμένος ὁλόκληρος μὲ τὸ φῶς, καὶ παρευθὺς συστέλλεται, καὶ εἶναι καθὼς ἦταν πρὸ τοῦ νὰ τὸ δεῖ. Κατανοεῖ τὸ φῶς ἐκεῖνο μέσα στὴν ψυχή του, καὶ μένει ἐκστατικός, καὶ μένοντας ἐκστατικὸς βλέπει αὐτὸ μακριὰ ἀπὸ λόγου του.

Read the full post »

Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης. Για την ιερή και θεοποιό  προσευχή: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον με.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Aὕτη οὖν ἡ θεία προσευχή, ἡ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐπίκλησις, τό “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον με”, καὶ προσευχή ἐστι καὶ εὐχὴ καὶ ὁμολογία τῆς πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου παρεκτική καὶ δωρεῶν θείων χορηγὸς καὶ κάθαρσις καρδίας καὶ δίωξις δαιμόνων καὶ Χριστοῦ καὶ πνευματικῶν ἐννοιῶν καὶ λογισμῶν θείων πηγὴ καὶ ἁμαρτιῶν ἀπολύτρωσις καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων θεραπευτήριον καὶ φωτισμοῦ θείου χορηγὸς καὶ ἐλέους Θεοῦ βρύοις καὶ ἀποκαλύψεων καὶ μυήσεων θείων ἐν ταπεινώσει βραβευτῆς, καὶ τὸ μόνον σωτήριον, ἐπεί καὶ τὸ σωτήριον φέρει – ἐν αὐτῇ – τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ὄνομα᾽ ὃ δὴ τὸ μόνον ὄνομα ἐστι τὸ ἐπικληθὲν εἰς ἡμᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ᾽ καὶ οὐκ ἔστιν ἐν οὐδενὶ ἄλλῳ σωθῆναι ἡμᾶς, ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος.

Read the full post »

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Στην προσευχή υπάρχουν διαβαθμίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Στὴν προσευχὴ ὑπάρχουν διαβαθμίσεις.

Πρῶτος βαθμὸς — προσευχὴ σωματική: συνίσταται κυρίως στὴν ἀνάγνωση, ὀρθοστασία, γονυκλισία. Στὴν προσευχὴ αὐτή, ἡ προσοχὴ διαφεύγει, ἡ καρδία δὲν μετέχει, δὲν ἀκολουθεῖ ἀκριβῶς, διάθεση δὲν ὑπάρχει ὁλοκληρωτική, χρειάζεται ἐδῶ ὑπομονή, κόπος, ἱδρῶτας, Παρὰ ταῦτα θέτεις ὅρο καὶ ἐκτελεῖς προσευχή. Αὕτη ἡ προσευχὴ λέγεται πρακτικὴ ἐξωτερική, δηλαδὴ δι᾽ ἰδίας προσπαθείας μας καὶ μετὰ τοῦ σώματος ἐκτελουμένῃ.

Read the full post »

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ. Ο σκοπός της Χριστιανικής ζωής. Η περί του Αγίου Πνεύματος διδασκαλία.

Ο σκοπός της Χριστιανικής ζωής
Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ


Ο κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, που το 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά από σοβαρή ασθένεια με την προσευχή του οσίου Σεραφείμ, απέκτησε την εύνοιά του και αξιώθηκε να συζητήσει πολύ μαζί του γύρω από το Άγιο Πνεύμα.

Το κείμενο που ακολουθεί θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά και διαφωτιστικά για έναν συνειδητό χριστιανό.

Ο σκοπός της ζωής μας

Ήταν Πέμπτη, γράφει ο Μοτοβίλωφ. Ημέρα συννεφιασμένη. το χιόνι στη γη είχε ανεβεί πια 25 πόντους, ενώ από τον ουρανό εξακολουθούσαν να πέφτουν πυκνές νιφάδες, όταν ο πατήρ Σεραφείμ άρχισε να συζητά μαζί μου. με έβαλε να καθίσω στον κορμό ενός δένδρου που μόλις είχε κόψει, και ο ίδιος κάθισε απέναντί μου. Βρισκόμασταν μέσα στο δάσος, κοντά στο ερημητήριο του, πάνω στον λόφο που κατέληγε στις όχθες του ποταμού Σάρωφκα.

Read the full post »

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Ε΄. Ότι πρέπει πάντοτε να ενθυμούμεθα τον θάνατο και την μέλλουσα κρίση· διότι εκείνοι που δεν αναμένουν διαρκώς τον θάνατο και την μέλλουσα κρίση, ευκόλως κυριεύονται από τα πάθη. Αφηγήσεις Α΄ – Γ΄.

Α΄ Από τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου

Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε προς τους μαθητές του, για να μην αμελούμε και να μη υποχωρούμε προ της ασκήσεως, είναι καλό να μελετούμε πάντοτε το ρητό του Αποστόλου που λέει: καθημερινά πεθαίνω, »καθ’ ημέραν αποθνήσκω». Διότι εάν και ημείς διάγουμε τον βίο μας ως αποθνήσκοντες καθημερινώς, ασφαλώς δεν θα αμαρτήσουμε.

Αυτό δε που σας προτείνω, θα το πραγματοποιήσουμε κατά τον εξής τρόπο, κατά την καθημερινή μας αφύπνιση εκ του ύπνου, ας νομίζουμε ότι δεν εγερθήκαμε εκ της κλίνης και πεθάναμε, εφ’ όσον άλλωστε και η ζωή μας, εκ φύσεως, είναι αγνώστου διαρκείας και τέλους και καθημερινώς μετριέται από την θεία πρόνοια.

Read the full post »

Μέγας Αθανάσιος. Κατά ειδωλολατρών. § 9. Οι ψευτοθεοί: αστέρια, στοιχεία, αντικείμενα, ζώα, άνθρωποι, φανταστικά όντα. Μύθοι και ανηθικότητα.

Μόλις ὅμως ἀποσκίρτησε ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεό, ἀρχίσαν οἱ ἄνθρωποι νὰ καταπίπτουν κατὰ τὴν σκέψη καὶ τὴν κρίση. Κατὰ πρῶτον, τὴν τιμὴν ποὺ ἀνήκει στὸν Θεὸ τὴν ἀπέδωσαν στὸν οὐρανό, στὸν ἥλιον, στὴ σελήνη καὶ στὰ ἄστρα, πιστεύοντας ὅτι ἐκεῖνα ὄχι μόνον εἶναι θεοὶ, ἀλλά εἶναι καὶ αἱ αἰτίες ποὺ προεκάλεσαν τὰ ἄλλα ποὺ εἶναι μετὰ ἀπὸ αὐτά.

Ἔπειτα κατεβαίνοντας ἀκόμη περισσότερο στίς σκοτεινές σκέψεις, ὀνόμασαν θεοὺς τὸν αἰθέρα, τὸν ἀέρα, καὶ ὅσα εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ ἀέρος. Προκόπτοντας στὰ κακά, ἤδη ἐξύμνησαν ὡς θεοὺς καὶ τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ ἀρχικὰ συστατικὰ τῶν σωμάτων, δηλαδὴ τὴν θερμή, τὴν ψυχρή, τὴν ξηρή καὶ τὴν ὑγρή οὐσία [1].

Read the full post »

Αββάς Βαρσανούφιος. Ερωταποκρίσεις. 58. Αἴτηση ἀδελφοῦ γιά ἐνίσχυση σε θέματα τῆς πίστεως. 59. «Οὐ δύνασαι ἐρευνᾶν τά περί πίστεως».

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο εδώ: Βαρσανούφιου και Ιωάννου. Κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά. (Ερωταποκρίσεις).


Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις. Τόμος Α΄

58

Ἀφοῦ δέχτηκε ὁ ἀββᾶς Παῦλος αὐτή τήν ἐπιστολή, τοῦ ἔστειλε ὡς ἀπάντηση τά ἐξῆς:

Πάτερ καί δέσποτα, συγχώρεσε με, γιά τόν Κύριο, καί εὔχου γιά μένα. Ὅσο γιά τή λύπη μου καί τήν ταραχή μου, τό γνωρίζεις, δέσποτα μου, ὅτι προέρχονται ἀπό τό διάβολο, διότι ἐγώ ἀπό παιδί ἔλαβα τήν πίστη τῶν ἁγίων τριακοσίων δεκαοκτώ θεοφόρων Πατέρων καί οὐδέποτε δέχτηκα ἄλλη διδασκαλία, ἐκτός ἀπ᾽ αὐτή. Καί ὅμως εἶμαι ταραγμένος.

Read the full post »