Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφ. ς΄. Περί άλλων ειδήσεων, δια μέσου των οποίων αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και η πεποίθηση και το θάρρος στον Θεό.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Περί άλλων ειδήσεων, δια μέσου των οποίων αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και η εμπιστοσύνη και η πεποίθηση και θάρρος στον Θεό.

Επειδή όλη η δύναμη με την οποία νικώνται οι εχθροί μας, γεννιέται από την απιστία στον εαυτό μας και από την ελπίδα στον Θεό, είναι ανάγκη να προμηθευτείς αδελφέ μου, από τις ειδήσεις αυτές, για να αποκτήσεις την δύναμη αυτή, με την βοήθεια του Θεού.

Read the full post »

Φωνή των Πατέρων. Λόγοι Αγίων.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των λόγων (σε μορφή .pdf) εδώ:


Αββάς Δωρόθεος. Μην κατακρίνεις.


Αββάς Ζωσιμάς. Όταν σε αδικούν.


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Φιλοπτωχία.

Read the full post »

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ. Η υπομονή.

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ. Η υπομονή.

Πρόλογος

Στη ζωή μας οἱ δοκιµασίες ἐναλλάσσονται µέ τίς χαρές. Ὁ ἄνθρωπος κυοφορεῖται µέ πόνους καί γεννιέται µέ ὠδίνες. Τό κλάµα εἶναι ἡ πρώτη ἐγκόσµια ἐκδήλωση τοῦ νεογνοῦ, πού συνεχίζει τήν ἐπίγεια πορεία του µέ ἱκανοποιήσεις ἀλλά καί µέ ἀπογοητεύσεις, µέ πανηγυρισµούς ἀλλά καί µέ πένθη, µέ ἠρεµία ἀλλά καί µέ ἀναστατώσεις, µέ χορτασµό ἀλλά καί µέ πείνα, µέ εὐτυχία ἀλλά καί µέ δυστυχία. Ἔτσι κυλᾶ ὅλος ὁ ἀνθρώπινος βίος, γιά νά τελειώσει µέ τήν ἀρρώστια, τά γηρατειά καί τόν θάνατο.

Read the full post »

Όσιος Μάρκος ο Ασκητής. Ο πνευματικός νόμος.

Όσιος Μάρκος ο Ασκητής. Ο πνευματικός νόμος.

Πρόλογος

Ο Όσιος Μάρκος ὁ ἀσκητής εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἐπιφανέστερους ἀσκητικούς συγγραφεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔζησε στά τέλη του 4ου καί στίς ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. Ἦταν μαθητής τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Διετέλεσε πρεσβύτερος καί προϊστάμενος μοναστικῆς ἀδελφότητας στήν Ἄγκυρα, πρίν ἀποσυρθεῖ στήν ἔρημο τῆς Γαλατίας, ὅπου ἀσκήτεψε μόνος. Κοιμήθηκε αἰωνόβιος μετά τό 430.

Φιλόθεος καί φιλόπονος ὁ ὅσιος Μάρκος, ἐπιδόθηκε γιά ἑξήντα χρόνια στή νήψη καί τή μελέτη τῶν θείων Γραφῶν. Φτάνοντας «εἰς τὸ ἄκρον τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς ἀρετῆς», ὅπως σημειώνει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό συναξάρι του (5 Μαρτίου), ἀπέκτησε τά χαρίσματα τῆς θαυματουργίας καί τῆς ἁγιοπνευματικῆς σοφίας. Τό τελευταῖο τό ἀποδεικνύουν διαχρονικά τά δογματικά καί ἀσκητικά του συγγράμματα, τά ὁποῖα ἔγιναν τόσο δημοφιλή, ὥστε οἱ βυζαντινοί χριστιανοί ἔφτασαν νά λένε: «Πάντα πώλησον καὶ Μᾶρκον ἀγόρασον»! Τή μαρτυρία του, ἄλλωστε, ἐπικαλοῦνται συχνά μεταγενέστεροί του ἀσκητικοί συγγραφεῖς, ὅπως ὁ ἀββάς Δωρόθεος, ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κ.ἄ.

Read the full post »

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ. Η ελπίδα στον Θεό.

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ. Η ελπίδα στον Θεό.

Πρόλογος

Όλη η κτίση εἶναι ἕνα θαῦμα, τό θαῦμα τῆς θείας Πρόνοιας, πού φροντίζει καί συντηρεῖ τή δημιουργία Της. Ὁ ἄνθρωπος, ὡστόσο, πού εἶναι πλασμένος «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» (Γεν. 1:26) καί πού λίγο διαφέρει ἀπό τούς ἀγγέλους (βλ. Ψαλμ. 8:6), συνήθως δέν βλέπει αὐτό τό ὁλοφάνερο θαῦμα. Ἔχοντας ἐξορίσει ἀπό τήν καρδιά του τόν Πλάστη του καί Κύριο τοῦ σύμπαντος, περιορίζει τό νόημα καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς του στήν ἐφήμερη γήινη ἐγκοσμιότητα. Ἔτσι, μέ χαμένη τήν ἐλπίδα πού συνδέει τόν πιστό ἄνθρωπο μέ τόν Θεό καί τήν αἰωνιότητα, κατατρώγεται ἀπό τό σαράκι τῆς ἐναγώνιας μέριμνας γιά τήν ἐξασφάλιση ἐπίγειας εὐμάρειας καί καταβάλλεται ἀπό τήν ἀλόγιστη θλίψη σέ κάθε συμφορά τοῦ βίου.

Read the full post »

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το ποτήρι των θλίψεων

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το ποτήρι των θλίψεων

Mιά χάρη ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό δύο ἀγαπημένοι μαθητές Του, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Του.

–Διδάσκαλε, τοῦ εἶπαν, θέλουμε αὐτό πού θά σοῦ ζητήσουμε νά μᾶς τό κάνεις.

–Τί θέλετε νά κάνω γιά σᾶς; ρώτησε Ἐκεῖνος.

–Ὅταν θά ἐγκαταστήσεις τήν ἔνδοξη βασιλεία Σου, Τοῦ ἀποκρίθηκαν, βάλε μας νά καθίσουμε ὁ ἕνας στά δεξιά Σου καί ὁ ἄλλος στά ἀριστερά Σου.

–Δέν ξέρετε τί ζητᾶτε, τούς εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς. Μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήρι τῶν παθημάτων πού θά πιῶ ἐγώ καί νά βαπτιστεῖτε μέ τό βάπτισμα μέ τό ὁποῖο θά βαπτιστῶ ἐγώ;

–Μποροῦμε, τοῦ λένε. Καί ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε:

–Τό ποτήρι πού θά πιῶ ἐγώ θά τό πιεῖτε, καί μέ τό βάπτισμα τῶν παθημάτων μου θά βαπτιστεῖτε· τό νά καθίσετε ὅμως στά δεξιά μου καί στά ἀριστερά μου δέν μπορῶ νά σᾶς τό δώσω ἐγώ, ἀλλά θά δοθεῖ σ’ αὐτούς γιά τούς ὁποίους ἔχει ἑτοιμαστεῖ. (Βλ. Μάρκ. 10: 35-40).

Read the full post »

Μέγας Βασίλειος. Πρόσεχε τον εαυτό σου.

Μέγας Βασίλειος. Πρόσεχε τον εαυτό σου.

Πρόλογος

Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου!». Μιά φράση, πού λέγεται συχνά-πυκνά ὡς ἔκφραση ἐνδιαφέροντος καί ἀγάπης, μέ περιεχόμενο ὅμως ἰδιαίτερα ἐγωκεντρικό καί ὑλιστικό. «Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου!». Πρόσεχε, δηλαδή, τήν ὑγεία σου, τή δίαιτά σου, τήν ἐμφάνισή σου, τή δουλειά σου…

Ἡ ἴδια ἀκριβῶς φράση, ἀλλά μέ διαμετρικά ἀντίθετη ἔννοια, συναντᾶται ἀρκετές φορές καί στήν Ἁγία Γραφή: «Πρόσεχε σεαυτῷ».

Read the full post »

Αββάς Κασσιανός. «Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐρήμου». Τα πονηρά πνεύματα.

Αββάς Κασσιανός. «Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐρήμου» (ἔκδ. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καρέα). 


Πρόλογος

Τί είναι ὁ διάβολος καί τά πονηρά πνεύματα; Ὑπάρχουν στήν πραγματικότητα ἤ μήπως εἶναι δημιουργήματα τῆς φαντασίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀνάγκης του νά δικαιολογήσει τήν ὕπαρξη καί τήν ἐνέργεια τοῦ κακοῦ στή ζωή του; Εἶναι ἀληθινές ὀντότητες, εἶναι πρόσωπα ἤ προσωποποίηση τοῦ κακοῦ;

Δυστυχῶς, ἀρκετοί ἀδελφοί μας χριστιανοί, ἀπό ἄγνοια ἤ ἐπιπολαιότητα, ἀμφιβάλλουν γιά τήν ὕπαρξη τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, μᾶς μιλάει ξεκάθαρα ὄχι μόνο γιά τήν ὕπαρξή τους, ἀλλά καί γιά τά πονηρά τους ἔργα· ὄχι μόνο γιά τήν ἔκπτωσή τους ἀπό τήν ἀγγελική τάξη, ἀλλά καί γιά τόν φθόνο καί τό μίσος πού τρέφουν ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων.

Read the full post »

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφ. Ε’. Περί του σφάλματος που κάνουν πολλοί, νομίζοντας ως αρετή την μικροψυχία.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Περί του σφάλματος που κάνουν πολλοί, νομίζοντας ως αρετή την μικροψυχία.

Σχετικά με αυτό, πλανώνται πολλοί, όσοι νομίζουν για αρετή την μικροψυχία και την υπερβολική λύπη που τους συνοδεύει ύστερα από την αμαρτία, μη γνωρίζοντας ότι αυτή προέρχεται από κρυφή υπερηφάνεια και πρόληψη, θεμελιωμένη πάνω στην ελπίδα και στο θάρρος που έχουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους.

Γιατί, αυτοί υπολογίζοντας τον εαυτό τους ότι είναι κάτι τι, ξεθάρρεψαν πολύ, και βλέποντας με την δοκιμή της πτώσεως, ότι δεν έχουν καμία δύναμη, ταράζονται και θαυμάζουν, σαν για κανένα πράγμα καινούργιο και μικροψυχούν, βλέποντας πεσμένο στη γη εκείνο στο οποίο βασίσθηκαν (δηλαδή τον εαυτόν τους), πάνω στον οποίο είχαν αποθέσει το θάρρος και την ελπίδα τους.

Read the full post »

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος. Κεφ. Δ’. Πώς μπορεί να γνωρίσει κάποιος εάν εργάζεται με την απελπισία στον εαυτό του και με την τέλεια ελπίδα στον Θεό.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αόρατος Πόλεμος.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

* Σημ. μας: Το κείμενο έχει διορθωθεί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Πώς μπορεί να γνωρίσει κάποιος εάν εργάζεται με την απελπισία στον εαυτό του και με την τέλεια ελπίδα στον Θεό.

Πολλές φορές νομίζουν μερικοί αυθάδεις ότι δεν έχουν κανένα θάρρος στον εαυτό τους και ότι όλη τους την ελπίδα και πεποίθηση, την έχουν στον Θεό. Όμως δεν είναι έτσι· και από το αποτέλεσμα που προξενεί σε αυτούς ο ξεπεσμός τους, όταν συμβεί, θα βεβαιωθούν.

Γιατί, αν ίσως αυτοί λυπούνται στον ξεπεσμό τους, και κατά κάποιο τρόπο, απελπίζονται και λογαριάζουν ότι μπορούν στο εξής να κάνουν καλό, αυτό είναι σημείο βέβαιο, ότι και προ του ξεπεσμού τους είχαν θάρρος στον εαυτό τους και όχι στον Θεό. Read the full post »