Ηλίας Μηνιάτης. Περί Κολάσεως.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΚΟΛΑΣΕΩΣ. (Κυριακή Δ΄Νηστειών).

Είναι αδύνατον να μην πέσει, τέλος πάντων, στον γκρεμό της απώλειας, όποιος τρέχει τον δρόμο της κακίας. Το τέλος των πονηρών εγχειρημάτων είναι η συμφορά, και πάντοτε μιαν αμαρτωλή πολιτεία την ακολουθεί μια δυστυχέστατη καταστροφή. Κακή ζωή, κακός θάνατος…

Βάλτε μπροστά στα μάτια της διάνοιας σας, ακροατές, μια υπόγεια ζοφερή φυλακή σκότους εξώτερου, μια βαθύτατη άβυσσο. Ένα τάφο βορβορώδη, άχαρο κατοικητήριο του κλαθμού και της λύπης. Η μια φοβερότατη κάμινο σκοτεινότατου πυρός, άσβεστη στη φλόγα, αμέτρητη στο πλάτος, αφάνταστη στο βάθος.

[Α΄. Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ]

Και εδώ μέσα κλεισμένο, θαμμένο, καιγόμενο, στοχαστείτε έναν ταλαίπωρο αμαρτωλό, τον οποίο πληγώνει παντοτινά και ακατάπαυστα η κραταιά δεξιά του Υψίστου με τρία κοντάρια, στις τρεις εξαίρετες δυνάμεις της ψυχής, στον νου, στη θέληση, και στην ενθύμηση, προκαλώντας του τρεις φοβερές πληγές.

Read the full post »

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ημέρα της κρίσεως, Συντέλεια του κόσμου, Κατακλυσμός πυρός (Πύρινος ποταμός).

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑ.

Οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶ πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων (Β΄ Πετρ. γ΄ 7).

Ο ουρανός λοιπόν λέει και η γη, είναι αποταμιευμένα και γεμάτα με φωτιά, με τον παντοδύναμο λόγο του Θεού, και φυλάνε αυτή τη φωτιά για να κατακάψουν τους ασεβείς ανθρώπους κατά την ημέρα της κρίσεως.

Με τα λόγια δε αυτά αναιρεί ο Απόστολος της κακοδοξίες και φλυαρίες των ανωτέρω αιρετικών που πρόκειται να λένε, ότι η παρουσία του Χριστού δεν θα γίνει, ούτε ο Κόσμος αυτός πρόκειται να φθαρεί.

Και σαν να λέει έτσι, ότι καθώς παλιά από τα νερά που είχε ο ουρανός και η γη, έγινε ο παγκόσμιος κατακλυσμός, και καταποντίστηκε ο Kόσμος, έτσι και στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου, όταν θα ολοκληρωθεί το καθορισμένο από τον Θεό χρονικό διάστημα του παρόντος αιώνος, πρόκειται ο Θεός να κατακάψει όλο τον Κόσμο, και να κολάσει (=τιμωρήσει) τους ασεβείς και παράνομους ανθρώπους, με το πυρ και τη φωτιά εκείνη που ο ουρανός περιέχει στον εαυτό του, και ο αιθέρας. Διότι κατά τον Σεβηριανό [Γαβάλων] όλα είναι πυρ, και η αστραπή, και οι αστέρες, και ο ήλιος, και η σελήνη (Λόγος α΄ εις την εξαήμερον). Επομένως ο αιθέρας, γι’ αυτό λέγεται αιθέρας γιατί αίθει δηλαδή καίει, από τις θερμές και εκπυρωτικές ενέργειες των φωστήρων και των άστρων.

Read the full post »

Όσιος Συμεών ο Νεός Θεολόγος. Περί της φοβεράς του Κυρίου ημέρας και της μελλούσης κρίσεως.

Αγαπητοί, είναι πολύς και δυσερμήνευτος ο λόγος περί της μελλούσης κρίσεως. Επειδή δεν αναφέρεται σε παρόντα, και βλεπόμενα πράγματα, αλλά σε μέλλοντα, και αόρατα. Γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη από πολλές ευχές, πολύ σπουδή, πολύ καθαρότητα του νου μας, και και στους ομιλητές και στους ακροατές, έτσι ώστε οι μεν να γνωρίζουν καλά και να ομιλούν, οι δε να μπορέσουν με σύνεση να ακούσουν τα λεγόμενα.

Και η υπόθεση του παρόντος λόγου είναι η μεγάλη και επιφανής και φοβερή ημέρα του Κυρίου, και για να γνωρίσουμε, για ποιο λόγο αποκαλείται και λέγεται ημέρα Κυρίου. Λέγεται λοιπόν ημέρα Κυρίου, όχι γιατί είναι η τελευταία από τις ημέρες αυτές, ούτε γιατί σ’ αυτή πρόκειται να έρθει ο Κύριος, καθώς λέμε και στις ημέρες του παρόντος καιρού, ημέρα του Πάσχα, και ημέρα της Πεντηκοστής, και ημέρα, στην οποία πρόκειται να βγει ο βασιλιάς, για να κάνει αυτό, και αυτό. Αλλά ούτε λέγεται ημέρα κρίσεως, γιατί σ’ αυτήν θα γίνει η κρίση (διότι ούτε η ημέρα εκείνη πρόκειται να είναι κάτι άλλο, και άλλος ο Κύριος που πρόκειται να έλθει σ’ αυτήν).

Read the full post »

Η Χριστιανική τελειότητα.

Γιατί αυτό είναι αληθινά η τελειότητα,

το να μην χωριζόμαστε από τον βίο της κακίας με δουλοπρέπεια, από τον φόβο της τιμωρίας,

ούτε να ενεργούμε το αγαθό με την ελπίδα αμοιβών, και με πρακτική και διάθεση συναλλαγής, να εμπορευόμαστε την ενάρετη ζωή,

αλλά βλέποντας πάνω απ’ όλα, και αυτών που ελπίζουμε σύμφωνα με την επαγγελία, να θεωρήσουμε ως μόνο φοβερό, το να εκπέσουμε από την φιλία του Θεού, και να κρίνουμε ως μόνο τίμιο και επιθυμητό για μας το να γίνουμε φίλοι του Θεού, το οποίο είναι σύμφωνα με τον λόγο μου, η τελειότητα του βίου.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Περί αρετής, ήτοι, εις τον βίον Μωυσέως, Λόγος Β΄. ΕΠΕ 9, 333.

Η ψυχή όταν αποδεσμευτεί από την γήινη προσκόλληση, γίνεται ανωφερής (=κινείται ανοδικά) και οξυπετής (=πετάει γρήγορα) σε μία κίνηση προς τα άνω, πετώντας από τα κάτω προς τα ύψη. Και αφού δεν υπάρχει κάτι στα άνω που να ανακόπτει την ορμή (γιατί η φύση του καλού έλκει προς τον εαυτό της, όσους αποβλέπουν σ’ αυτήν), γίνεται παντοτινά υψηλότερη από τον εαυτό της, και επεκτείνεται προς τα μπροστά με την επιθυμία για τα ουράνια, όπως λέει ο Απόστολος*, και πάντοτε προς τα υψηλότερα θα κάνει αυτή την πτήση της. Γιατί ποθεί με αυτά που έχει ήδη κατακτήσει, να μην εγκαταλείψει το πιο πάνω ύψος, συνεχίζει ατελείωτα την κίνηση της προς τα άνω, ανανεώνοντας πάντοτε με όσα έχει διατρέξει την τάση της για την πτήση. Γιατί μόνη η δραστηριότητα της αρετής με τον κόπο τρέφει την δύναμη της, δεν υποβαθμίζει με την εργασία της την ένταση αλλά την επαυξάνει…

Αλλά όλη η επιθυμία προς το καλό, που έλκεται σε εκείνη την άνοδο, ακολουθεί πάντοτε την πορεία εκείνου που τρέχει προς το καλό. Και αυτό σημαίνει πραγματικά να δεις τον Θεό, το να μην κορεσθεί ποτέ η επιθυμία σου. Αλλά βλέποντας πάντοτε μέσα από όσα είναι δυνατόν να βλέπεις, να φλέγεσαι από την επιθυμία να δεις περισσότερα. Και έτσι κανένα όριο δεν διακόπτει την αύξηση της ανόδου προς τον Θεό, γιατί ούτε του καλού κάποιο τέλος υπάρχει, ούτε η πρόοδος της επιθυμίας προς το καλό διακόπτεται από κάποιον κορεσμό.

* (Φιλιπ. 3,13. τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ).

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Περί αρετής, ήτοι, εις τον βίον Μωυσέως, Λόγος Β΄. ΕΠΕ 9, 288. 294.

Δαμασκηνός ο Στουδίτης. Λόγος κοινή φράσει, περί της συντελείας του κόσμου, και περί του Αντιχρίστου, και περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεταφρασθείς εκ του Λόγου του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιππολύτου Πάπα Ρώμης.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Δαμασκηνός ο Στουδίτης. Λόγος κοινή φράσει, περί της συντελείας του κόσμου, και περί του Αντιχρίστου, και περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεταφρασθείς εκ του Λόγου του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιππολύτου Πάπα Ρώμης.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος περί της δευτέρας παρουσίας και κρίσεως.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος περί της δευτέρας παρουσίας και κρίσεως

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος παραινετικός. Περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, και περί μετανοίας

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος παραινετικός. Περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, και περί μετανοίας

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Εις την παρουσίαν του Κυρίου (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Εις την παρουσίαν του Κυρίου (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ).

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Περί υπομονής και συντελείας και της δευτέρας παρουσίας. Και περί μελέτης των θείων Γραφών. Και τι το της ησυχίας ωφέλιμον.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Περί υπομονής και συντελείας και της δευτέρας παρουσίας. Και περί μελέτης των θείων Γραφών. Και τι το της ησυχίας ωφέλιμον.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Λόγος εις τον τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν και εις την δευτέραν παρουσίαν. Και περί αγάπης και ελεημοσύνης.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο της ομιλίας (σε μορφή .pdf) εδώ:

Λόγος εις τον τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν και εις την δευτέραν παρουσίαν. Και περί αγάπης και ελεημοσύνης.