Ελληνική Πατρολογία, Patrologia Graeca (PG) J.P.Migne. Κατάλογος συγγραφέων ανά τόμο.

 • Τόμος 1: Κλήμης Πάπας Ρώμης
 • Τόμος 2: Κλήμης Πάπας Ρώμης, Βαρνάβας Απόστολος, Ματθίας Απόστολος, Βαρθολομαίος Απόστολος, Ανάκλητος Πάπας Ρώμης, Ερμάς, Διαθήκαι των ΙΒ’ Πατριαρχών, Επιστολή προς Διόγνητον
 • Τόμοι 3-4: Διονύσιος Αρεοπαγίτης και (στον τόμο 4) οι σχολιαστές του Μάξιμος Ομολογητής (βλέπε και τόμους 90-91) και Γεώργιος Παχυμέρης (βλέπε και τόμο 143)
 • Τόμος 5: Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, Πολύκαρπος Σμύρνης, Ευάρεστος Πάπας Ρώμης, Αλέξανδρος Α’ Πάπας Ρώμης, Σίξτος Α’ Πάπας Ρώμης, Τελεσφόρος Πάπας Ρώμης, Υγίνος Πάπας Ρώμης, Πίος Α’ Πάπας Ρώμης, Aνίκητος Α’ Πάπας Ρώμης, Σωτήρ Πάπας Ρώμης, Ελευθέριος Πάπας Ρώμης, Μελίτων Σάρδεων, Παπίας Ιεραπόλεως, Κοδράτος Αθηνών, Αριστείδης ο Αθηναίος, Αγρίππας Κάστωρ, Αρίστων ο Πελλαίος, Κλαύδιος Απολινάριος Ιεραπόλεως, Ηγήσιππος, Πάνταινος, Ρόδων, Μάξιμος Ιεροσολύμων, Πολυκράτης Εφέσου, Θεόφιλος Καισαρείας Παλαιστίνης, Σεραπίων Αντιοχείας, Απολλώνιος Εφέσου, Βίκτωρ Πάπας Ρώμης, Αρχαίος επίσκοπος Αφρικής

 • Τόμος 6: Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυς, Τατιανός Ασσύριος, Αθηναγόρας, Θεόφιλος Αντιοχείας, Ερμείας
 • Τόμος 7: Ειρηναίος Λουγδούνου
 • Τόμοι 8-9: Κλήμης Αλεξανδρεύς
 • Τόμος 10: Ζεφυρίνος πάπας Ρώμης, Γάιος πρεσβύτερος Ρωμαίος, Ιούλιος Αφρικανός, Κάλλιστος Α’ πάπας Ρώμης, Ουρβανός πάπας Ρώμης, Ποντιανός πάπας Ρώμης, Ανθηρός πάπας Ρώμης, Φαβιανός πάπας Ρώμης, Αλέξανδρος Ιεροσολύμων, Ανατόλιος Λαοδικείας, Θεόγνωστος, Πιέριος, Μαλχίων πρεσβύτερος Αντιοχείας, Ιππόλυτος Πόρτου, Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, Διονύσιος Αλεξανδρείας, Μακάριος Μάγνης, Αρχέλαος Μεσοποταμίας, Πάμφιλος μάρτυς, Φιλέας Θμούεως, Θεωνάς Αλεξανδρείας
 • Τόμοι 11-17: Ωριγένης
 • Τόμος 18: Μεθόδιος Πατάρων, Αλέξανδρος Λυκοπόλεως, Πέτρος Α΄ Αλεξανδρείας, Αλέξανδρος Αλεξανδρείας, Ευστάθιος Αντιοχείας, Τίτος Βόστρων, Μάρκελλος Αγκύρας, Θεόδωρος Ηρακλείας
 • Τόμοι 19-24: Ευσέβιος Παμφίλου
 • Τόμοι 25-28: Αθανάσιος Αλεξανδρείας
 • Τόμοι 29-32: Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας
 • Τόμος 33: Κύριλλος Α΄ Ιεροσολύμων, Πέτρος Β’ Αλεξανδρείας, Τιμόθεος Αλεξανδρείας, Απολλινάριος Λαοδικείας, Ισαάκ εξ Ιουδαίων, Διόδωρος Ταρσού
 • Τόμος 34: Μακάριος Αιγύπτιος και Μακάριος Αλεξανδρέας, Λαυσαϊκόν Παλλαδίου Ελενουπόλεως
 • Τόμος 35-37: Γρηγόριος Ναζιανζηνός. Στον τόμο 36 περιλαμβάνονται και οι σχολιαστές του Ηλίας Κρήτης (βλέπε και στον τόμο 97), Νικήτας Σερρών ( βλέπε και στον τόμο 127), Νόννος Πανοπολίτης ( βλέπε και στον τόμο 43), Βασίλειος Καισαρείας ο νεώτερος (βλέπε και στον τόμο 111) και ένας ανώνυμος.
 • Τόμος 38: Γρηγόριος Ναζιανζηνός και οι σχολιαστές του Κοσμάς Ιεροσολυμίτης (βλέπε και στον τόμο 98), Νικήτας Παφλαγών (ή Νικήτας Δαυΐδ (βλέπε και στον τόμο 105) και ένας ανώνυμος, Καισάριος
 • Τόμος 39: Αμφιλόχιος Ικονίου, Δίδυμος Αλεξανδρεύς, Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως
 • Τόμος 40: Φίλων Καρπασίου, Αστέριος Αμασείας, Νεμέσιος Εμέσης, Ιερώνυμος Ιεροσολυμίτης, Ωρσίσιος, Σεραπίων Θμούεως, Παχώμιος, Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, Θεόδωρος αββάς, Ησαΐας αββάς, Ευάγριος Ποντικός
 • Τόμοι 41-42: Επιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου
 • Τόμος 43: Επιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου και Νόννος Πανοπολίτης (βλέπε και στον τόμο 36)
 • Τόμοι 44-46: Γρηγόριος Νύσσης
 • Τόμοι 47-63: Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Τόμος 64: Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μελέτιος μοναχός
 • Τόμος 65: Σεβηριανός Γαβάλων, Θεόφιλος ο Αλεξανδρείας, Παλλάδιος Ελενουπόλεως, Φιλοστόργιος, Αττικός Κωνσταντινουπόλεως, Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Φλαβιανός Κωνσταντινουπόλεως, Μάρκος Ερημίτης, Μάρκος Διάδοχος Φωτικής, Μάρκος διάκονος
 • Τόμος 66: Θεόδωρος Μοψουεστίας, Συνέσιος Πτολεμαΐδος, Αρσένιος Ερημίτης
 • Τόμος 67: Σωκράτης Σχολαστικός, Ερμείας Σωζόμενος Σαλαμίνιος
 • Τόμοι 68-76: Κύριλλος Αλεξανδρείας
 • Τόμος 77: Κύριλλος Αλεξανδρείας, Θεόδοτος Αγκύρας, Παύλος Εμέσης, Ακάκιος Βερροίας, Ιωάννης Αντιοχείας, Μέμνων Εφέσου, Ακάκιος Μελιτηνής, Βαβύλας Εδέσσης, Φίρμος Καισαρείας Καππαδοκίας, Αμφιλόχιος Σίδης
 • Τόμος 78: Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης
 • Τόμος 79: Νείλος αββάς, Υπερέχιος αββάς
 • Τόμοι 80-84: Θεοδώρητος Κύρου
 • Τόμος 85: Βασίλειος Σελευκείας, Ευθάλιος διάκονος, Ιωάννης Καρπάθιος, Ευδοκία Αυγούστα, Αινείας Γαζαίος, Ζαχαρίας Μυτιλήνης, Γελάσιος Κυζικηνός, Θεότιμος Τόμιος ο νεώτερος, Αμμώνιος πρεσβύτερος Αλεξανδρείας, Ανδρέας Σαμοσάτων, Γεννάδιος Κωνσταντινουπόλεως, Κυντιανός Αρκουλιανών, Κάνδιδος Ίσαυρος, Αντίπατρος Βόστρων, Δαλμάτιος Κυζίκου, Τιμόθεος Βηρυτού, Ευστάθιος Βηρυτού
 • Τόμος 86Α: Τιμόθεος Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννης Μαξέντιος, Θεόδωρος Αναγνώστης, Προκόπιος πρεσβύτερος Τύρου, Θεόδωρος Σκυθοπόλεως, Τιμόθεος πρεσβύτερος Ιεροσολύμων, Τιμόθεος πρεσβύτερος Αντιοχείας, Τιμόθεος Γ’ Αλεξανδρείας, Θεοδόσιος Αλεξανδρείας, Ευσέσιος Αλεξανδρείας, Ευσέβιος Εμέσης, Γρηγέντιος Ταφάρ, Επιφάνιος Κωνσταντινουπόλεως, Επιφάνιος Κύπρου ο νεώτερος, Ισαάκ Νινευΐ ο Σύρος, Βαρσανούφιος αββάς, Ευστάθιος μοναχός, Ιουστινιανός αυτοκράτωρ, Αγαπητός διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Λεόντιος Βυζάντιος
 • Τόμος 86Β: Λεόντιος Βυζάντιος, Εφραίμ Αντιοχείας, Παύλος Σιλεντάριος, Ευτύχιος Κωνσταντινουπόλεως, Ευάγριος Σχολαστικός, Ευλόγιος Αλεξανδρείας, Συμεών ο Θαυμαστορείτης. Ζαχαρίας Ιεροσολύμων, Μόδεστος Ιεροσολύμων, Ιόβιος μοναχός, Ερέχθιος Αντιοχείας της Πισιδίας, Πέτρος Λαοδικείας
 • Τόμος 87Α-Β: Προκόπιος ο Γαζαίος
 • Τόμος 87Γ: Προκόπιος ο Γαζαίος, Αλέξανδρος μοναχός. Ιωάννης Μόσχος, Σωφρόνιος Ιεροσολύμων
 • Τόμος 88: Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, Κωνσταντίνος διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Διάλεκτοι Φωτεινού μανιχαίου και Παύλου χριστιανού, Ιωάννης της Κλίμακος, Αγαθίας Μυριναίος, Δωρόθεος αρχιμανδρίτης, Γρηγόριος Αντιοχείας, Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως ο Νηστευτής
 • Τόμος 89: Αναστάσιος Σιναΐτης Αντιοχείας, Αναστάσιος Αντιοχείας ο νεώτερος, Αναστάσιος Θεουπόλεως. Αναστάσιος αββάς, Αναστάσιος Δ’ Αντιοχείας, Αναστάσιος πρεσβύτερος, Αντίοχος μοναχός
 • Τόμος 90: Μάξιμος ο Ομολογητής (βλέπε και τόμο 4)
 • Τόμος 91: Μάξιμος ο Ομολογητής (βλέπε και τόμο 4), Θαλάσσιος o Λίβυς, Θεόδωρος Ραϊθηνός
 • Τόμος 92: Χρονικόν Πασχάλιον, Γεώργιος Πισίδης
 • Τόμος 93: Ολυμπιόδωρος, Ησύχιος Ιεροσολύμων, Λεόντιος Νεαπόλεως, Λεόντιος Δαμασκηνός
 • Τόμοι 94-95: Ιωάννης Δαμασκηνός
 • Τόμος 96: Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννης Νικαίας, Ιωάννης Ευροίας
 • Τόμος 97: Ηλίας Κρήτης (βλέπε και στον τόμο 36), Θεόδωρος Αβουκάρας. Ιωάννης Μαλάλας, Ανδρέας Κρήτης, Γρηγόριος Ακραγαντίνων.
 • Τόμος 98: Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Κοσμάς Ιεροσολυμίτης (βλέπε και στον τόμο 38), ανώνυμος, Πανταλέων διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Αδριανός συγγραφεύς, Επιφάνιος διάκονος Κατάνης, Παχώμιος μοναχός, Φιλόθεος μοναχός, Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως
 • Τόμος 99: Θεόδωρος Στουδίτης
 • Τόμος 100: Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Στέφανος διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Προκόπιος διάκονος και χαρτοφύλαξ, Γρηγόριος Δεκαπολίτης, Χριστοφόρος Αλεξανδρείας, Μεθόδιος Κωνσταντινουπόλεως, Γεώργιος Νικομηδείας
 • Τόμοι 101-103: Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως
 • Τόμος 104: Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως, Πέτρος Σικελιώτης, Βαρθολομαίος Εδεσηνός
 • Τόμος 105: Νικήτας Παφλαγών (ή Νικήτας Δαυΐδ – βλέπε και στον τόμο 38), Νικήτας Βυζάντιος, Θεόγνωστος μοναχός, ανώνυμος, Ιωσήφ υμνογράφος
 • Τόμος 106: Ιώσηπος χριστιανός, Νικηφόρος φιλόσοφος, Ανδρέας Καισαρείας Καππαδοκίας, Αρέθας Καισαρείας Καππαδοκίας, Ιωάννης γεωμέτρης, Κοσμάς βεστίτωρ, Λέων πατρίκιος, Αθανάσιος Κορίνθου
 • Τόμος 107: Λέων αυτοκράτωρ
 • Τόμος 108: Θεοφάνης Ομολογητής, ανώνυμος, Λέων γραμματικός (βλέπε και στον τόμο 120), Αναστάσιος βιβλιοθηκάριος
 • Τόμος 109: ανώνυμος Συνεχιστής Θεοφάνους, Ιωάννης Ιεροσολυμίτης, Ιωάννης Καμηνιάτης, Δημήτριος Κυδώνης, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης, Γεώργιος μοναχός (βλέπε και στον τόμο 111), Ιωσήφ Γενέσιος
 • Τόμος 110: Γεώργιος μοναχός ο αμαρτωλός
 • Τόμος 111: Νικόλαος Κωνσταντινουπόλεως, ανώνυμος, Βασίλειος Νέων Πατρών, Βασίλειος Καισαρείας ο νεώτερος (βλέπε και στον τόμο 36), Γρηγόριος πρεσβύτερος Καισαρείας, ανώνυμος, Λέων γραμματικός, ανώνυμος, Μωυσής Βαρ-Σεφάς, Θεόδωρος Δαφνοπάτης, Νικηφόρος πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως, Ευτύχιος Αλεξανδρείας, Γεώργιος μοναχός (βλέπε και στον τόμο 109)
 • Τόμος 112: Κωνσταντίνος πορφυρογέννητος
 • Τόμος 113: Κωνσταντίνος πορφυρογέννητος, Ιεροκλής γραμματικός, Δέξιππος Αθηναίος, Ευνάπιος Σαρδιανός, Πέτρος Πατρίκιος, Πρίσκος ρήτωρ και σοφιστής, Μάλχος Φιλαδελφεύς, Μένανδρος προτίκτωρ, Θεοφύλακτος, Άγιος Νίκων, Θεοδόσιος μοναχός
 • Τόμος 114-6: Συμεών ο Μεταφραστής
 • Τόμος 117: Βασίλειος πορφυρογέννητος ο νέος, Λέων διάκονος, Νικηφόρος Φωκάς βασιλεύς, Ιππόλυτος Θηβαίος, Ιωάννης Γεωργίδης, Ιγνάτιος διάκονος, Νείλος έπαρχος, Χριστοφόρος ασηκρίτης, Μιχαήλ αμαρτωλός, ανώνυμος, Σουΐδας
 • Τόμος 118: Οικουμένιος Τρίκκης
 • Τόμος 119: Οικουμένιος Τρίκκης, Κανονικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον των Γραικο-Ρωμαίων (συνοδικές και πατριαρχικές αποφάσεις και διατάξεις των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (4ος-14ος αιώνας): Νεκταρίου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Γενναδίου, Ταρασίου, Νικηφόρου, Νικολάου Α’, Σισινίου, Σεργίου, Αλεξίου, Μιχαήλ Α’ Κηρουλαρίου, Ιωάννου Η’ Ξιφιλίνου, Ευστρατίου, Νικολάου Γ’, Λέοντος Στυπή, Αρσενίου, Νικολάου Δ’ Μουζάλωνος, Θεοδότου Β’, Κωνσταντίνου Δ’ Λειχούδη, Λουκά του Χρυσοβέργη, Μιχαήλ Γ’ Θεοδοσίου Α’, Γεωργίου Β’ Ξιφιλίνου, Ιωάννου Ι’ Καματηρού, Γερμανού Β’, Μανουήλ Β’, Φιλοθέου και αγνώστων, και άλλων επισκόπων και συγγραφέων: Βασιλείου Αχριδηνού, Νικήτα Ηρακλείας, Δημητρίου Χωματειανού, Ιωάννου Κίτρου, Ηλιού Κρήτης, Νικηφόρου χαρτοφύλακος, Νικήτα Θεσσαλονίκης, Ιωάννου Ζωναρά, Θεοδώρου Βαλσαμώνος, Πέτρου χαρτοφύλακος, Δημητρίου Κυζίκου, Βασιλείου Θεσσαλονίκης, Ματθαίου μοναχού, Μιχαήλ Χούμνου Θεσσαλονίκης)
 • Τόμος 120: ανώνυμος, Θεόδωρος Ικονίου, Λέων πρεσβύτερος, Λέων γραμματικός (βλέπε και στον τόμο 108), Ιωάννης πρεσβύτερος, Επιφάνιος μοναχός και πρεσβύτερος, Αλέξιος Κωνσταντινουπόλεως, Δημήτριος Κυζίκου, Συμεών ο νέος θεολόγος, Νικήτας χαρτοφύλαξ, Μιχαήλ Κηρουλάριος, Σαμωνάς Γάζης, Λέων Αχρίδων, Νικήτας Στηθάτος, Ιωάννης Ευχαΐτων, Ιωάννης Ξιφιλίνος, Ιωάννης διάκονος Κωνσταντινουπόλεως
 • Τόμος 121: Γεώργιος Κεδρηνός
 • Τόμος 122: Γεώργιος Κεδρηνός, Ιωάννης Σκυλίτζης κουροπαλάτης, Μιχαήλ Ψελλός
 • Τόμοι 123-6: Θεοφύλακτος Βουλγαρίας
 • Τόμος 127: Νικηφόρος Βρυέννιος, Κωνσταντίνος Μανασσής, Νικόλαος Γ’ Γραμματικός, Λουκάς αββάς Κρυπτοφέρρης, Νίκων μοναχός, Αναστάσιος Καισαρείας Παλαιστίνης, Νικήτας Σερρών (βλέπε και στον τόμο 36), Ιάκωβος μοναχός. Φίλιππος Σολιτάριος, Ιώβ μοναχός, Πέτρος Χρυσολάνος, Αλέξιος Κομνηνός αυτοκράτωρ, Ειρήνη Αυγούστα, Ηλίας πρεσβύτερος, Νικηφόρος Βοτανειάτης, Νικήτας Σίδης
 • Τόμος 128-130: Ευθύµιος Ζιγαβηνός
 • Τόμος 131: Ευθύµιος Ζιγαβηνός, Άννα Κομνηνή
 • Τόμος 132: Θεοφάνης Κεραμεύς, Νείλος Δοξαπατρής, Ιωάννης Αντιοχείας, Ιωάννης Β’ ο Κομνηνός, Ισαάκ καθολικός Αρμενίας
 • Τόμος 133: Αρσένιος Φιλοθεΐτης, Θεωριανός, Ιωάννης Κίνναμος, Μανουήλ Κομνηνός αυτοκράτωρ, Αλέξιος Κομνηνός ο Β’ αυτοκράτωρ, Ανδρόνικος Κομνηνός αυτοκράτωρ, Ιωάννης φωκάς, Επιφάνιος ο Αγιοπολίτης, Περδίκος πρωτονοτάριος, ανώνυμος, Θεόδωρος Πρόδρομος
 • Τόμος 134: Ιωάννης Ζωναράς
 • Τόμος 135: Ιωάννης Ζωναράς, Γεώργιος Ξιφιλίνος, Ισαάκιος Β’ Άγγελος αυτοκράτωρ, Νεόφυτος ο έγκλειστος, Ιωάννης Χηλάς, Νικόλαος Μεθώνης, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης
 • Τόμος 136: Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Αντώνιος μοναχός (Μέλισσα)
 • Τόμοι 137-8: Θεόδωρος Βαλσαμών
 • Τόμος 139: Ισίδωρος Θεσσαλονίκης, Νικήτας Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Κίτρου, Μάρκος Αλεξανδρείας, Ιωήλ χρονογράφος, Νικήτας Χωνιάτης (Ακομινάτος)
 • Τόμος 140: Νικήτας Χωνιάτης, Ανώνυμος Έλληνας, Μιχαήλ Ακομινάτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Θεόδωρος Αλανίας, Μανουήλ μέγας ρήτωρ, Πανταλέων διάκονος, Μανουήλ Χαριτόπουλος, Γερμανός Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Μανουήλ Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ Χούμνος, Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρις, Μεθόδιος μοναχός, Νικηφόρος Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνος Ακροπολίτης, Αρσένιος Αυτωρειανός, Γεώργιος Ακροπολίτης, Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης, Νικηφόρος Χούμνος
 • Τόμος 141: Ιωάννης Βέκκος, Κωνσταντίνος Μελιτηνιώτης, Γεώργιος Μετοχίτης
 • Τόμος 142: Γρηγόριος Κωνσταντινουπόλεως ο Κύπριος, Αθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως, Νικηφόρος Βλεμμύδης
 • Τόμος 143: Εφραίμιος χρονογράφος, Θεόληπτος Φιλαδελφείας, Γεώργιος Παχυμέρης (βλέπε και τόμο 4)
 • Τόμος 144: Γεώργιος Παχυμέρης (βλέπε και τόμο 4), Θεόδωρος Μετοχίτης, Ματθαίος Βλάσταρις
 • Τόμος 145: Ματθαίος Βλάσταρις, Θωμάς μάγιστρος, Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος
 • Τόμος 146: Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος
 • Τόμος 147: Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, Κάλλιστος πατριάρχης, Κάλλιστος Τηλικούδης, Κάλλιστος Καταφυγιώτης, Νικηφόρος μοναχός, Μάξιμος Πλανούδης
 • Τόμος 148: Νικηφόρος Γρηγοράς
 • Τόμος 149: Νικηφόρος Γρηγοράς, Νείλος Καβάσιλας, Θεόδωρος Μελιτηνιώτης, Γεώργιος Λαπιθάς
 • Τόμος 150: Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Μακάριος Χρυσοκέφαλος, Ιωάννης Καλέκας, Θεοφάνης Νικαίας, Νικόλαος Καβάσιλας, Γρηγόριος Παλαμάς
 • Τόμος 151: Γρηγόριος Παλαμάς, Γρηγόριος Ακίνδυνος, Βαρλαάμ Καλαβρός
 • Τόμος 152: Μανουήλ Καλέκας, Ιωάννης Κυπαρισσιώτης, Ματθαίος Ασάνης Καντακουζηνός, συνοδικές και πατριαρχικές αποφάσεις και διατάξεις των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (1310-1372): Ιωάννου του Γλυκέος, Ησαΐου, Ιωάννου Καλέκα, Ισιδώρου, Καλλίστου και Φιλοθέου
 • Τόμος 153: Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός
 • Τόμος 154: Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός, Φιλόθεος Κόκκινος, Δημήτριος Κυδώνης, Μάξιμος Χρυσοβέργης, Φιλόθεος Σηλυβρίας
 • Τόμος 155: Συμεών Θεσσαλονίκης
 • Τόμος 156: Μανουήλ Χρυσολωράς, Ιωάννης Κανανός, Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος, Ιωάννης αναγνώστης, Γεώργιος Φραντζής
 • Τόμος 157: Γεώργιος Κωδηνός Κουροπαλάτης, Ιωάννης Δούκας
 • Τόμος 158: Μιχαήλ Γλυκάς, Ιωάννης διάκονος Αδριανουπόλεως, Ησαΐας Κύπριος, Ιλαρίων μοναχός, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Θεόδωρος Αγαλλιανός, Ιωσήφ Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Ιώβ αμαρτωλός, Βαρθολομαίος Ιαννός, Νικόλαος Βάρβαρος, ανωνύμου Διήγησις περί του βίου του Μωάμεθ
 • Τόμος 159: Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Λεονάρδος Χίος, Ισίδωρος καρδινάλιος, Ιωάννης Πλουσιαδηνός, Ιωσήφ Μεθώνης
 • Τόμος 160: Γρηγόριος Μελισσηνός, Γεννάδιος Σχολάριος, Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, Ματθαίος Καμαριώτης, Μάρκος ευγενικός Εφέσου, Νικόλαος Ε’ πάπας Ρώμης
 • Τόμος 161: Βησσαρίων Νικαίας, Γεώργιος Τραπεζούντιος, Κωνσταντίνος Λάσκαρις, Θεόδωρος Γαζής, Ανδρόνικος Κάλλιστος, Νεαραί διατάξεις αυτοκρατόρων (1220-1451), Θεόδωρος Α’ Λάσκαρις, Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης, Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος, Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος, Ανδρόνικος Γ’ Παλαιολόγος, Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος, Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός, Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος
Γράψτε ένα σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Log Out / Αλλαγή )

Google+ photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Log Out / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: